I front på sikkerhet - kategorisering

beskytt-detekter-analyser-responder

Beskytte

Du må beskytte brukere, enheter og infrastruktur 

Detektere

Du må ha funksjonalitet som evner å detektere og oppdage når noen kommer på innsiden 

Analysere

Når noen har kommet på innsiden er det viktig å gjøre en analyse av situasjonen og identifisere trusselen. Hvem er inne, hva er de ute etter, har de fått tak i noe informasjon, hvordan kom de seg inn? 

Respondere

Responsplan – du må ha en plan på hvem som gjør hva når man får et sikkerhetsbrudd. Hvem varsler myndighetene? Hvem snakker med media hvis de fatter interesse for dette? Du må ha kontroll over ressurser og dataflyt. Og ikke minst, hva gjør du for å holde hjulene og butikken i gang. I tillegg så er det viktig å øve på disse situasjonene.

Vi tar din digitale trygghet på alvor og har mer nyttig sikkerhetsinnhold. Også for deg som privatperson:

SamfunnssikkerhetDin trygghetTrygg hjemmetTrygg barna