Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større norske selskaper å

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder

  • Dele informasjon ved forespørsel

Telenor Norge gjør sine egne aktsomhetsvurderinger, men redegjør for disse gjennom Telenor ASAs årsberetning. Se side 48-52 (Menneskerettigheter).

Vil du vite mer om Telenors arbeid?

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med menneskerettigheter i Telenor.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du et spørsmål til oss?

Send inn ditt spørsmål i dette kontaktskjemaet. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.