Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Både Telenor Norge og Telenor ASA er omfattet av loven.

Vil du vite mer om Telenors arbeid?

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med menneskerettigheter i Telenor.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du et spørsmål til oss?

Send inn ditt spørsmål i dette kontaktskjemaet. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.

Telenor Norge er en del av Telenor Group og redegjør om sine aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven gjennom Telenor ASA.