Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte den norske åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større norske selskaper å

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder

  • Dele informasjon ved forespørsel

Her kan du finne Telenor Norge sin redegjørelse etter åpenhetsloven for 2023. 

Vil du vite mer om Telenors arbeid?

Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med menneskerettigheter i Telenor.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du et spørsmål til oss?

Send inn ditt spørsmål i dette kontaktskjemaet. Vi vil svare deg i løpet av tre uker.