Nyheter

Birgitte Engebretsen

8.mars: Kvinner har en teknologikamp å kjempe

Kronikk. 08.03.2023

Health2be

Trapper opp satsingen på helseteknologi

Fornebu, 6. mars 2022

Signering hos politiet

Politiet velger Telenor som leverandør

Fornebu, 16. februar 2023

Birgitte sittende ved pult

Telenor Norge med ny organisasjonsstruktur

Fornebu, 24. januar 2023

Vi jobber for en bedre og enklere hverdag

Ruth med fasttelefon

Det handler om god forbindelse til omverden

Ruth Solveig Frågodt (89) ble historisk da hun som den siste abonnenten på fasttelefon i Norge tok den aller siste telefonsamtalen over kobbernettet.

Brage og hund

Det handler om å bo og jobbe der en ønsker

Med fiber til husveggen gikk en gammel drøm i oppfyllelse for Brage Bjørnbekk (22). Han kan bo og arbeide fra huset i skogen 110 km unna arbeidsplassen.

gutt og jente med mobil

Det handler om at teknologi må fungere

For at Katarina skal kunne gi best mulig omsorg til sine brukere i hjemmesykepleien, er hun helt avhengig at teknologien hun bruker hver dag “bare fungerer”.

Håkon i båt

Det handler om en enklere hverdag

For Håkon som driver med fiskeoppdrett for Flokenes Fiskefarm i havgapet på vestlandet er digital teknologi avgjørende for å sikre at produksjonen går sin gang.