'Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.' 


kjetil

Kjetil Rognsvåg, personvernombud i Telenor Norge AS


Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice › 

Kundeservice kan også formidle henvendelser til vårt personvernombud.

Denne personvernerklæringen gjelder:

 • for deg som individ 
 • når Telenor Norge AS (Telenor), inkludert våre ulike merkevarer (heretter Telenor) er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg
 • når du bruker Telenors tjenester, hvor vi bestemmer:
  - formålet med behandlingen av personopplysninger
  - hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes

Denne personvernerklæringen gjelder ikke:

 • når andre enn Telenor er behandlingsansvarlig, selv om du får tilgang til den behandlingsansvarliges tjenester ved bruk av Telenors tjenester
 • når Telenor er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være Telenors bedriftskunde

Se også Telenor Norges generelle avtalevilkår:

Hvordan Telenor håndterer personvern

i

Grunnleggende prinsipper

Telenor behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • Telenor skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • Du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende.
 • Telenor skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor i verden de blir behandlet.
 • Telenor skal bygge godt personvern inn i våre tjenester når tjenestene designes og utvikles.
i

Når vi behandler opplysninger om deg

Telenor behandler personopplysninger om deg når:

 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg, som for eksempel å overføre en samtale fra deg til den du ringer til eller overføre en tekstmelding til en mottaker,
 • det er nødvendig for å forbedre vår kundepleie for å gi deg bedre brukeropplevelser,
 • det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten, 
 • det er nødvendig for å utvikle og markedsføre våre tjenester,
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg, og når 
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.
i

Opplysninger som normalt behandles

Hvilke opplysninger som blir behandlet avhenger av hvilke tjenester du har inngått avtale om levering av eller som du faktisk benytter.

Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet:

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse og kjønn i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester.
 • Fødselsnummer kan for enkelte tjenester bli behandlet, men da kun for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret. 
 • Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester.
 • Betalingsinformasjon som informasjon om kredittkort, din kredittverdighet og øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Informasjon om din kundekonto og vår kommunikasjon med deg.
 • Fakturainformasjon.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, som for eksempel tidspunkt og varighet for bruk av en applikasjon eller tjeneste og eventuelle kostnader knyttet til bruken.   
 • Opplysninger om din bruk av TV-tjenestene, som for eksempel hvilken kanal og program du har sett på og hvilke TV-funksjoner du har benyttet, som for eksempel arkiv og filmleie.
 • Opplysninger om utstyret du bruker for å benytte tjenestene, som for eksempel hvilken mobiltelefon, ruter eller dekoder du bruker. Typisk vil dette være informasjon om modell, innstillinger og hvilke program- og maskinvare som er i bruk.  
 • Informasjon om hvor du befinner deg når du
  (i) bruker våre elektroniske kommunikasjonstjenester,
  (ii) bruker en lokasjonsbasert tjeneste fra Telenor, som for eksempel når du bruker en lokasjons-app fra Telenor på din mobiltelefon, ringer nødnummer, ringer nummer med geografisk bestemt anropsdirigering, som for eksempel ruting av samtale til nærmeste politistasjon,
  (iii) bruker en tjeneste fra en annen leverandør enn Telenor, som igjen bruker lokasjonsdata fra Telenor for å levere sin tjeneste, samt når du
  (iv) har gitt samtykke til lokasjonsbasert markedsføring.
  Informasjon om lokasjon/posisjon blir også benyttet til nettverksplanlegging. 
 • Informasjon som du legger igjen når du besøker våre hjemmesider og/eller bruker noen av våre tjenester.
  Slik informasjon kan omfatte:
  (i) informasjon om ditt utstyr, som modell og innstillinger,
  (ii) informasjon om nett og nettilknytning, herunder IP-adresser,
  (iii) oversikt over når, hvor og hvordan du benyttet tjenesten(e),
  (iv) informasjon om nettleseren, slik som type, versjon og plug-in,
  (v) når du besøkte nettsiden samt informasjon om hvilke nettsider som førte deg til våre hjemmesider og hvilke av våre sider du besøkte,
  (vi) hvilke tjenester du søkte etter og så på, lengden på ditt besøk, vår interaksjon med deg samt den neste hjemmesiden du gikk til etter du forlot vår hjemmeside.
i

Formålet med behandling av personopplysningene

Opplysningene over vil typisk være nødvendig å behandle for å oppfylle følgende formål;

 • identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • levere avtalt tjeneste,
 • forbedre og utvikle tjenestene,
 • administrere din kundekonto,
 • yte og forbedre vår kundeservice,
 • utføre kredittsjekk,
 • kommunisere med deg,
 • koble dine tjenester sammen med andres tjenester om du ber om dette, som for eksempel kobling mot et sosialt nettverk eller spesifikke applikasjoner. Om du ber om slik kobling vil vi behandle opplysninger som er nødvendig for å integrere våre tjenester med den aktuelle partens tjenester,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • klagebehandling,  
 • forhindre og stanse uønsket og skadelig bruk av tjenester og nettet,
 • reparere tekniske feil, forvalte nettet og forbedre utnyttelsen av nettet,
 • bruk av lydopptak hos kundeservice for kvalitetssikring og intern opplæring, og i enkelte tilfeller for å dokumentere en avtale herunder gi tilbakemeldinger,
 • forskning,
 • lage kunde-/bruksprofil for å tilby personlig innhold, produkter og tjenester,
 • analysere bruken av vårt nett og våre tjenester for å identifisere trender/mønster og for å samarbeide med andre om utvikling av nye tjenester,
 • gi deg informasjon om produkter og tjenester basert på dine preferanser og interesser,
 • markedsføring, samt for å
 • granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale.

Vi behandler dine personopplysninger for formålene de ble innhentet til. Videre behandler vi dine personopplysninger bare på en måte som er forenlig med dette, og i samsvar med norsk lov.

i

Opplysninger som hentes fra eksterne kilder

5.1. Eksterne kilder kan være:

 • Selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame- /annonsenettverk, analyseselskap, og
 • Folkeregisteret.

5.2 Opplysninger som vi mottar kan være:

 • kredittinformasjon og kredittvurderinger og –beslutninger,
 • opplysninger som vi trenger for å autentisere deg, samt
 • annen informasjon, som for eksempel demografisk informasjon og informasjon for å yte deg spesielt tilrettelagte tjenester.
i

Hvem vi deler opplysningene dine med

Opplysninger om deg kan deles med andre selskap i Telenor-gruppen eller med tredjeparter som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.
 • Andre som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel sosiale nettverkstjenester.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av selskapet.
 • Nummeropplysningstilbydere.
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper.
 • Andre teleoperatører eller tilbydere, for eksempel i forbindelse med bruk av mobiltjenester i utlandet.
 • Offentlige myndigheter.

Noen ganger vil andre som mottar opplysninger om deg kunne behandle opplysningene for sitt eget formål.  I slike tilfeller vil vedkommende være ansvarlig for å sikre at informasjonen behandles i henhold til avtale inngått med Telenor. Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som Telenor er pålagt å utlevere, er utenfor Telenors kontroll.

i

Hvordan vi behandler dine data

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

i

Hvordan vi beskytter opplysningene om deg

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og mekanismer, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell.

Som eksempler på sikkerhetsmekanismer nevnes:

 • Når du logger deg inn på din konto med ditt telefonnummer eller brukernavn og passord vil alle opplysningene være krypterte ved bruk av krypteringsprotokoll som for eksempel “Transport Layer Security TLS) og “Secure Socket Layer (SSL). Vi bruker disse protokollene på alle nettsider hvor vi behandler opplysninger om deg.
  Om du handler via våre nettsider må du bruke TLS eller SSL tilpasset nettleser som for eksempel Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Dette sikrer at opplysninger om deg forblir konfidensielle og at de er beskyttet når de overføres over Internett. 
 • Har ditt brukernavn og passord vært inaktivt over noe tid, logger vi deg automatisk ut av kontoen for å beskytte opplysningene om deg. 
 • Ved bruk av databehandlere sikrer vi at tilsvarende eller sterkere sikkerhetsmekanismer benyttes. 
 • I utviklingen av våre tjenester og produkter bygger vi inn personvern og beskyttelse av opplysningene om deg.  
 • Vi utfører personvernanalyser for å avdekke og begrense eventuelle konsekvenser ved behandlingen av opplysninger knyttet til deg.
i

Hvor lenge vi behandler opplysninger om deg

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

Dine personopplysninger slettes automatisk senest 23 måneder etter du har endt ditt kundeforhold med oss. Enkelte personopplysninger slettes fortløpende i løpet av kundeforholdet, for eksempel slettes tildelte IP-adresser etter 21 dager. Informasjon fra Det Sentrale Folkeregisteret og reservasjoner mot markedsføring fra Brønnøysundregisteret slettes ikke da vi er avhengig av denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Det samme gjelder den finansielle informasjonen  vi er pliktige til å oppbevare som del av rettslige forpliktelser. Denne informasjonen slettes når den rettslige plikten opphører. 

Vi har følgende regler for hvor lenge ulike typer opplysninger behandles og oppbevares, og de viktigste er: 

Personopplysninger om deg og ditt kundeforhold

 • 23 måneder etter endt kundeforhold. Vi beholder opplysninger om hvilke typer produkt og tjenester du hadde hos oss. Dette gjør vi for å kjenne deg igjen dersom du gjenoppretter kundeforholdet

Forbruksdata

 • 3 – 5 måneder avhengig av om du har månedlig eller kvartalsvis faktura og forutsatt oppgjort faktura
  Merk: Enkelte opplysninger knyttet til forbruk slettes etter 30 dager 
Tildelt IP-adresse 
 • 21 dager. Tildelt IP-adresse er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller Smarttelefon i et datanettverk
Taleopptak i forbindelse med kontakt med kundeservice
 • 45 dager. Samtaler som tas opp etter at du har gitt ditt samtykke brukes i opplæringen av våre kundekonsulenter
Innhold i samtaler med vår kundeservice via chat eller sosiale medier
 • 6 uker etter at samtalen er avsluttet slettes innholdet
Regnskapspliktig materiale
 • 5 år. Aggregerte fakturaopplysninger slettes etter 5 år
Personopplysninger fra Folkeregisteret og Reservasjonsregisteret i Brønnøysund
 • Opplysninger om navn, alder, adresse, kjønn, samt reservasjoner eller samtykker knyttet til markedsføring slettes ikke. Disse opplysningene brukes til å sikre at vi har korrekte opplysninger om eksisterende kunder, samt kunder som eventuelt kommer tilbake til oss. Alle markedsføringsaktiviteter skal kvalitetskontrolleres mot disse opplysningene for å sikre at vi ikke markedsfører til mindreårige eller personer som har reservert seg mot markedsføring
i

Dine rettigheter

 • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss. Rapporten inneholder en kopi av personopplysninger som vi behandler om deg. Les mer >
 • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte vår kundeservice.  
 • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg
  • når du ikke lenger har et kundeforhold til Telenor eller
  • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene
 • Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få overført ditt avtaleforhold til en annen tilbyder, såkalt nummerportabilitet. Du kan også få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg. 
 • Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.  
 • Automatiserte avgjørelser: Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.
Telenor er pålagt å utlevere informasjon til katalog-/opplysningstjenesteformål. Opplysningene omfatter ditt navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Du kan når som helst reservere deg mot utlevering ved å kontakte vår kundeservice eller ved å gå inn på din konto på Mine sider.
Vis flere

Slik bruker du dine rettigheter

personvern_informasjon

Informasjon

Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
personvern_innsyn

Innsyn

Du har rett til innsyn i de dataene vi lagrer om deg. 

Les mer ›

personvern_2

Korrigering

Du har rett til å få korrigert personopplysninger som er uriktige eller unøyaktige. Om du opplever dette kan du kontakte vår kundeservice ›
personvern_4a

Sletting

Du har rett til å be om sletting av data vi lagrer om deg dersom ditt kundeforhold hos Telenor Norge er avsluttet. 

Les mer ›

personvern_4

Begrensning

Du kan be oss om å begrense vår sletting av dine personopplysninger. I praksis innebærer dette forlenget lagring av trafikkdata.

Les mer ›

personvern_6

Dataportabilitet

Du har rett til å portere ditt nummer og dine personopplysninger til et annet selskap. Du kan også få tilsendt en rapport om hvilke opplysninger vi behandler om deg.
personvern_7

Innsigelse

Du har rett til å protestere på at vi bruker dine persondata til annet enn det som er nødvendig for å drifte selve tjenesten, f. eks direkte markedsføring. 

Les mer ›

personvern_8

Automatiserte avgjørelser

Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.
i

Behandling av opplysninger om barn

Med barn menes etter norsk rett, personer under 18 år. Barnet kan gi sitt samtykke om det er over 15 år gitt at opplysningene som behandles ikke er sensitive. Er barnet under 15 år skal foresatte samtykke på barnets vegne med unntak for behandling av opplysninger knyttet til tiltak eller aktiviteter hvor barnet vurderes å ha modenhet til selv å kunne samtykke (såkalt samtykkekompetanse). Barn under 18 år kan altså selv gi samtykke avhengig av aktiviteten og personvernrisiko knyttet til samme.
i

Behandling av personopplysninger i utlandet

Normalt går all innenlands trafikk innen Norges grenser. I ekstraordinære tilfeller, som for eksempel en krisesituasjon som påvirker vår nasjonale trafikk og nett, vil det kunne være nødvendig å benytte reservelinjer som går via Sverige.

Telenor benytter for øvrig for enkelte tjenester databehandlere i utlandet.

Mer detaljerte beskrivelser om hvordan vi behandler personopplysninger i enkelte tjenester og produkter finnes i separate tjeneste- og produktbeskrivelser.

i

Endringer

Erklæringen vil bli gjennomgått årlig for å påse at nødvendige oppdateringer og endringer blir inntatt.

Vi varsler endringer til denne personvernerklæringen når disse er av vesentlig betydning for deg. Vi varsler om slike endringer senest en måned før endringene trer i kraft. Uvesentlige endringer, for eksempel språkendringer, varsles ikke. Vi varsler deg direkte om endringene gjennom best egnet kanal, for eksempel gjennom e-post, brev eller SMS. Endringer blir også informert om på våre hjemmesider. 

Tidligere versjoner av denne personvernerklæringen utleveres på forespørsel til kundeservice.

i

Klagebehandling

Har du fått endelig avslag på en klage vedrørende vår behandling av personopplysninger om deg kan du klage til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) eller Datatilsynet avhengig av hva tvisten konkret gjelder.
i

Spesielt om Informasjonskapsler og lignende teknologier

Om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier, som f.eks. piksler på våre nettsider og andre digitale tjenester.

En informasjonskapsel er en tekstfil som inneholder en liten mengde informasjon som et nettsted kan sende til nettleseren din. Filen kan lagres på enheten som et anonymt merke som identifiserer enheten, men ikke deg.

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre og interesser. Vi bruker også denne informasjonen til å vise annonser som er relevante for deg, samt for analyseformål.

Du kan slå av de fleste informasjonskapslene i nettleseren din, men vær klar over at nettsidene våre da kanskje ikke fungerer som forventet.

Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger har vi linket til de engelske.


Informasjonskapsler Beskrivelse
Teknisk nødvendige
Er nødvendige for at nettsidene våre skal fungere når du navigerer rundt.
Analyseformål

Hjelper oss å forstå hvordan nettsidene våre blir brukt og tilpasser nettsidene våre basert på valg du tidligere har tatt.

Vi bruker:

 • Adobe Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience manager
 • Adobe Media Optimizer
 • Google Analytics
 • Tealium
 • Qualtrics
 • CrazyEgg
 • HotJar
Markedsføring

Tilpasset annonsering via samarbeidspartnere som f.eks. Facebook og Adobe.

Vi bruker:

 • Google Doubleclick bid manager og AdWords
 • Adform
 • Tapad
 • Facebook 
 • VE Interactive


Her kan du endre innstillinger for informasjonskapsler brukt på Telenor Norges nettsteder