Personvernerklæring

dame med mobil
Her finner du personvernerklæring for Telenor Norge AS, gjeldende fra 26.05.2020.

Ditt personvern er viktig for Telenor.

Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du får mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene.

Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt vår kundeservice. Kundeservice kan også formidle henvendelser til vårt personvernombud.

Denne personvernerklæringen gjelder;

  • for deg som individ,

  • når Telenor Norge AS (Telenor), inkludert våre ulike merkevarer er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg og

  • du bruker Telenors tjenester, hvor vi bestemmer- formålet med behandlingen av personopplysninger, samt- hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke

  • når en annen enn Telenor er behandlingsansvarlig, for eksempel når du får tilgang til andre sine tjenester ved bruk av Telenors tjenester, eller

  • når Telenor er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være Telenors bedriftskunde.

Se også Telenor Norges generelle avtalevilkår for privat- og bedriftsmarkedet på henholdsvis og www.telenor.no/privat/vilkar/ og www.telenor.no/bedrift/vilkar.

i

1. Hvordan sikrer Telenor et godt personvern

i

2. Når behandler vi opplysninger om deg?

i

3. Opplysninger som normalt behandles

i

4. Formålet med behandling av personopplysningene

i

5. Opplysninger som hentes fra eksterne kilder

i

6. Hvem deler vi opplysningene med?

i

7. Hvor behandles dine data

i

8. Hvordan vi beskytter opplysningene om deg

i

9. Hvor lenge vi behandler opplysninger om deg

i

10. Dine rettigheter

i

11. Behandling av opplysninger om barn

i

12. Spesielt om markedsføring og reservasjonsrett

i

13. Spesielt om informasjonskapsler og lignende teknologier

i

14. Endringer

i

15. Klagebehandling

i

16. Definisjoner