Personvern og sikkerhet

Kjetil Rognsvåg

"Telenor tar personvern på alvor, og vi er avhengige av våre kunders tillit for å lykkes. Åpenhet er et nøkkelord for all vår behandling av personopplysninger og nedenfor kan du lese hvordan vi behandler informasjonen du gir oss når du gjør en avtale med oss eller bruker våre tjenester." Kjetil Rognsvåg, personvernombud i Telenor Norge AS

Personvern

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.
Telenor er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon, og som pålegger oss å gi ut informasjon til eksempelvis opplysningstjenester og katalogvirksomheter med mindre du reserverer deg mot dette. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Vår informasjon om deg

Alle produkter eller abonnement har en registrert eier, en betaler og eventuelt en eller flere brukere. Du kan ha noen eller alle av disse rollene for et produkt eller abonnement hos Telenor.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der Telenor må vite hvem vi har kontakt med. Personopplysninger er også helt nødvendige for å gi deg tilgang til dine tjenester hos oss. Vi bruker dem blant annet til å sikre at det kun er du som kan lese din e-post eller høre dine talemeldinger på mobil- og personsvartjenestene. Opplysningene er også vårt grunnlag for å gi deg relevant informasjon om produkter og tjenester, slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.
Alle teleoperatører, også Telenor, er pålagt å levere ut våre kunders navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer til katalog- og nummeropplysningsvirksomheter, med mindre de har reservert seg mot slik utlevering. Se eget punkt om utlevering og reservasjoner.

Ansvar for databehandling i Telenor

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos den daglige leder av det enkelte selskap i Telenor. Telenor har utnevnt et personvernombud for sine norske heleide selskaper. Ombudets oppgave er å sikre at Telenor følger personopplysningsloven med forskrift, og skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Telenor.

Bruk av Telenors nett til innenlandstrafikk i Norge

Når man ringer, surfer eller sender meldinger via Telenors nettverk i Norge går all innenlands trafikk normalt innenfor Norges grenser. 
Skulle vårt nett innenfor grensene ikke fungere, har Telenor i Norge passive reservelinjer som går via Sverige. Dette betyr at de ikke er i daglig bruk og kun brukes unntaksvis til norsk trafikk, det vil si i de tilfeller hvor vi har brudd på sambandslinjer som kan sette nasjonal trafikk i en krisesituasjon (omfatter alle operatører i vårt nett).

Bruk av Telenors nett fra Norge til utlandet

Når man ringer, surfer eller sender meldinger via Telenors nett fra Norge til utlandet, går all trafikk via nett i Sverige, før trafikken rutes videre ut i verden fram til samtale, meldings- eller surfe-destinasjonsadressen.
Som kjent, og i henhold til svensk lovgivning, kan svenske myndigheter på bestemte vilkår anmode om innsyn i spesifikk trafikk som rutes gjennom Sverige. Det samme kan gjelde alle andre land trafikken rutes gjennom, og da på grunnlag av de respektive lands lovgivning.

Behandling av signaleringsdata i mobilnettet

Telenor behandler (lagrer og bruker) signaleringsdata fra mobilnettet (herunder hvilken radiocelle mobilen kommuniserer med på et gitt tidspunkt, og hvor denne befinner seg på et gitt tidspunkt). Signaleringsdata er de meta-trafikkdata og opplysninger nettet og mobilen bruker for å kunne fungere sammen. Behandlingen varer i henholdsvis 21 dager for datatrafikk (pakkesvitsjet teknologi) slik som f eks internett, e-post, MMS og tale over IP, samt i 30 dager for tradisjonell tale- og SMS-trafikk (linjesvitsjet teknologi). 
Dette bruker Telenor for å kunne levere og drifte mobilnettet, for å analysere og rette fellesfeil i nettet, samt for å analysere og rette spesifikke kundemeldte lokale feil. 
Telenor behandler også Call Detail Records («CDR») som er takseringsdata generert fra signaleringsdata på basis av kundens bruk av sine tjenester hos Telenor, for å kunne fakturere for bruk av våre tjenester. Disse lagres i henholdsvis tre og fem måneder - avhengig av om det faktureres månedlig eller kvartalsvis. Også her vil det i noen tilfeller kunne finnes radiocelleinformasjon med tidsstempel. Men dette varier med den underliggende teknologien.

Bruk av internett / IP-adresse

For å kunne kommunisere med andre datamaskiner på Internett, må din datamaskin ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot www.telenor.no vil du etterlate IP-adressen din. IP-adressen blir brukt til å adressere innholdet av internettsiden til riktig mottaker.
Koplingen mellom en IP-adresse og deg som abonnent slettes etter 3 uker. Vi har imidlertid en oversikt over hvem som har hvilken IP-adresse akkurat nå, sammen med informasjon om når de fikk tildelt denne IP-adressen. Dette betyr at vi vil ha oversikt over hvilket abonnement som hadde en gitt IP-adresse på et gitt tidspunkt inntil 3 uker etter at tilkoblingen er avsluttet. For å få ny IP-adresse eller et nytt tidspunkt for tildeling av IP-adresse må som regel modemet restartes - det er altså ikke nok å bare skru av og på pc'en/terminalen.

Besøk på Telenors nettsider

Når du besøker Telenors nettsider registreres din IP-adresse. Telenor knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Den tiden du bruker på våre sider blir logget, men du er anonym for oss. Disse opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Noen spesifikke funksjoner vi benytter på dette området er:
  • At vi ser om du besøker oss fra utlandet og bruker dette til å gi deg relevant innhold i den situasjonen som f.eks. informasjon om utenlandspriser på våre sider.
  • At vi ser hvilken type enhet/operativsystem/nettleser du benytter for å raskest mulig gi deg riktig informasjon som f.eks. at du får en lenke til nedlasting av en iOS-app og ikke en Android-app hvis du bruker en iPhone på våre nettsider.
  • At vi ser om du benytter Telenors mobile bredbånd eller kablet bredbånd for å gi deg relevant innhold som f.eks. at du får hjelp til ditt mobile bredbånd på våre nettsteder istedenfor tilbud på mobilt bredbånd som du allerede har.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva som lagres i en cookie varierer, men vanligvis er det id-nøkler som gjør det mulig å lagre brukerinnstillinger eller huske en bruker som har besøkt nettstedet tidligere.

Tredjeparts cookies

En cookie er opprettet av nettstedet du besøker. Hvis man inkluderer innhold (for eksempel et reklamebanner) fra andre nettsted på et annet nettsted vil det kunne opprettes cookies fra dette nettstedet også. Disse cookiene kalles tredjeparts cookies (fordi de tilhører et annet nettsted enn det man egentlig besøker). Slike cookies benyttes som regel til innsamling av statistikk.

Hvordan cookies brukes på Telenors nettsteder

Våre nettsteder bruker cookies til å identifisere brukersesjoner, blant annet for at du skal slippe å skrive inn brukernavn og passord for hver sidevisning enten på Mine Sider eller Min Bedrift. 
Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre. 
Vi bruker cookies til å holde skjema (f.eks. bestillingsskjema) utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene i dem. 
I tillegg innhenter vi statistikk om hvordan sidene våre blir brukt for å kunne forbedre brukeropplevelsen, og i den forbindelse brukes cookies for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler

For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserene under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger har vi linket til de engelske.

Spesielt om statistikkverktøy

Telenor benytter også anonymisert statistikk for å lage bedre brukeropplevelser på nett. Verktøyene vi benytter for å innhente statistikk er Adobe Analytics og CrazyEgg. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av et Tag Management System: Tealium.
Telenor har kommersielle avtaler med Adobe Analytics og CrazyEgg som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.
Hvis du likevel ikke ønsker at Telenor skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresser:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Telenor verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som Telenors mediebyrå benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør. Følgende verktøy benyttes:
Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Innlogging på Telenors nettsider

Når du logger deg inn på våre nettsider, for eksempel med telefonnummer/brukernavn og passord opptrer du ikke lengre anonymt. Vi bruker kunnskapen om hvem du er til å gi deg informasjon, tilbud og selvbetjeningsfunksjonalitet relatert til dine abonnement og tjenester.
Når du er innlogget med telefonnummer eller brukernavn og passord, er alle data kryptert med Secure Socket Layer (SSL). Når forbindelsen er kryptert, skal det stå "https://" først i adressen i din nettleser. Nederst i høyre hjørne av skjermen vil du også se et symbol som bekrefter at forbindelsen er kryptert. I Internet Explorer er symbolet en liten hengelås. 
For at din sikkerhet skal være ivaretatt best mulig, blir du automatisk logget ut hvis du ikke utfører noen aktivitet i løpet av et visst tidsrom. Dette reduserer risikoen for at andre kan gå inn på ditt abonnement hvis du forlater din datamaskin mens du er innlogget. Blir du logget ut på denne måten, kan du selvfølgelig når som helst logge inn igjen.

Utlevering og reservasjoner

Telenor plikter å videreformidle data om deg til nummeropplysningstjenester og kataloger. De data som blir utlevert, er telefonnummer, navn, fødselsdato og adresse. Du kan reservere deg mot en eller flere av disse utleveringene ved å kontakte kundeservice. Som kunde med et løpende kundeforhold til Telenor, kan du også reservere deg hos kundeservice dersom du ikke ønsker å motta markedsføringshenvendelser fra oss. Et "løpende kundeforhold" innebærer at du har avtale om leveranse av tjenester fra oss. Kunder med hemmelig nummer er automatisk reservert mot utlevering til nummeropplysningstjenester og kataloger.
Telenor tilbyr katalog med e-postadresser for og med egne kunder. Du kan reservere deg mot oppføring i denne katalogen under innstillinger på e-postkontoen din. Ta kontakt med Brønnøysundregistrene hvis du vil reservere deg mot markedsføring fra selskap du ikke har et løpende kundeforhold til.

Personprofiler

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, adresse, andre opplysninger du har oppgitt, hvilke tjenester du bruker og trafikkopplysninger. Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte kunde og som underlag når vi utvikler nye produkter.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Telenor som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere noe av informasjonen på Internett. Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte kundeservice. Du kan kontakte kundeservice for å få innsyn i de personopplysningene Telenor har om deg. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.