Spesielt om vår oppkobling mot Folkeregisteret

Telenor koblet seg direkte mot Folkeregisteret november 2021. Før den tid var vi koblet opp via en integrator. Norges nye Folkeregister har en innsynsløsning der alle registrerte kan se hvilke aktører som har søkt på dine opplysninger. I oppkoblingsperioden gjorde Telenor flere søk, dels for å foreta en innledende datavask for å sikre at data som var vedlikeholdt i vårt gamle register var ajourført, og dels for å sette opp selve løsningen. Du vil derfor se at vi har gjort søk på deg om du er oppført i vårt person/adresseregister.

Telenor har tilgang til et veldig begrenset sett data gitt av vårt tilgangsnivå «Privat aktør». Vi har tillatelse til å søke opp personer gjennom å legge inn fødselsdato, fødselsnummer, navn, adresse. Dette skjer når du du oppretter et kundeforhold hos oss, eller i andre situasjoner der vi trenger å verifisere opplysninger, f. eks når vi forbereder markedsføringsaktiviteter

Deretter vil vi motta oppdateringer som meldes til Folkeregisteret, for eksempel navneendringer og adresseendringer.

Opplysningene brukes for å sikre kvalitet på kundedata, for å sammenstille med reservasjoner mot markedsføring fra Brønnøysund, samt for å hente ut eFaktura-koder på personer som har valgt eFaktura fra alle aktører som tilbyr dette.

Normalt sletter vi ikke disse basis personopplysningene ettersom vi sammenstiller de med reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Om du likevel ønsker at vi sletter disse opplysningene kan du benytte skjemaet du finner under punkt 9 i denne Personvernerklæringen.

Tilbake til hovedside