Telenor

Mobil med SWAP

Bruk mobilen som hjemme i hele EU