Vilkår for Telenor Norge

Her får du oversikt over vilkår knyttet til tjenester levert av Telenor Norge, samt bestillingskjema, angreskjema og hvordan du går frem for å klage.
Vilkår

IPID-dokumenter

IPID (Insurance Product Information Document) er et standardisert produktark som gir en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker.

i

Plussforsikring

i

Skjermforsikring

i

Smartklokker

i

Nettslett

i

SAFE Svindelforsikring

i

Svindelforsikring Individ

i

Svindelforsikring Husstand

i

ID-tyveriforsikring

Klage på varer eller tjenester må først rettes til Telenor. Du finner kontaktinfo på denne siden: https://www.telenor.no/kundeservice/kontakt-oss/e-post/. Hvis du får avslag hos Telenor, kan du klage videre til Forbrukerrådet, BKN eller EUs klageportal.

For klage på kjøp av fysisk vare, kontakt Forbrukerrådet

For klage på kjøp av tjenester, kontakt Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN).

EUs klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Ved klage via EUs klageportal må du registrere følgende e-postadresse i klageportalens klageskjema: telenor.klager@telenor.no.