Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. 

Les våre forretningsetiske retningslinjer (Code of conduct på engelsk).

Kvartalstall Telenor Norge

3. kvartal 2018

Omsetning mrd:     6.564 mrd
Ebitda mrd:     2.786 mrd
Ebitda %:     42,4%
Antall mobilkunder:     2.965.000
ARPU mobil:     330 kroner
Data-aktive mobilabonnement:     81%
Median databruk:     1.7 GB
Smartphone andel:     88%
Antall kunder bredbånd:     850.000
Antall kunder fasttelefoni:     414.000
Antall TV kunder:     548.000
Illustrasjonsbilde