Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Kvartalstall Telenor Norge

2. kvartal 2018

Omsetning mrd        6,483 mrd
Ebitda  mrd        2,743 mrd
Ebitda i prosent        42,3
Antall mobilkunder        2.964.000
ARPU mobil        324 kroner
Data-aktive mobilabonnement        81 %
Median databruk        1847 MB
Smartphone andel        88 %
Antall kunder høyhastighets BB        637.000
Antall kunder fasttelefon        432.000
Antall kunder TV        546.000
Illustrasjonsbilde