Telenor Norge er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, bredbånd og TV-tjenester. Hver dag jobber vi for å lede an i digitaliseringen av Norge og utvikle de beste digitale sikkerhetstjenestene for våre kunder.

Telenor Norge har per i dag cirka 3100 medarbeidere fordelt på 22 kontorer i hele Norge, og er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett. Vår teknologi er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. I tillegg til å kutte egne utslipp, hjelper vi andre til å redusere sine ved bruk av våre tjenester.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. 

Les våre forretningsetiske retningslinjer (Code of conduct)