Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Kvartalstall Telenor Norge

1. kvartal 2018

Omsetning    6,320 mrd
Ebitda    2,764 mrd
Ebitda %    43,7 %
Antall mobilkunder    2.967.000
ARPU mobil    317 kroner
Data-aktive mobilabonnement    80 %
Median databruk    1 692 MB
Smartphone andel    86 %
Antall kunder høyhastighets BB    634.000
Antall kunder fasttelefon    455.000
Antall TV kunder    545.000
Illustrasjonsbilde