Telenors bidrag til samfunnet - sponsing fra bredde til topp

Telenor har en definert sponsorstrategi som omfatter kultur, idrett og humanitære/samfunnsorienterte formål. Det er ett uttalt mål at vi skal favne så mange som mulig gjennom våre engasjement. For idretten betyr det at vi har valgt en strategi som sier at vi er med fra bredden helt opp til toppen året rundt.  Strategien vi jobber etter understøtter gjeldende kommunikasjons- og merkevarestrategi og har til hensikt å skape gode assosiasjoner og salg.  Sponsingen skal bidra til at Telenor vinner våre viktigste satsningsområder i markedet vi opererer i.