Sponsing fra bredde til topp

Telenor har en definert sponsorstrategi som omfatter kultur, idrett og samfunnsorienterte formål. Det er et uttalt mål at vi skal favne så mange som mulig gjennom våre sponsorater og samfunnsengasjement. For idretten betyr det at vi har valgt en strategi som sier at vi er med fra bredden helt opp til toppen året rundt. Vi bruker store ressurser for at flest mulig skal kunne være med lengst mulig, uansett ferdigheter.

Våre største sponsoravtaler er med Norges Skiforbund og Norges Fotballforbund. Gjennom langsiktig arbeid har vi bygget opp de to viktigste breddetiltakene til disse forbundene: Telenor Karusellen og Telenor Xtra. Begge disse aktivitetene understøtter forbundenes mål om hvordan idretten skal møte fremtiden.

Samarbeidsavtalene vi har med bredde og topp i både fotball og skiidrett er sterke bevis for vårt kommunikasjonsløfte Telenor – Alltid med. Sponsoraktivitetene skal bidra til at vi vinner våre viktigste satsningsområder i markedet vi opererer i.

Les mer om Telenors øvrige sponsoravtaler under.

Alle drømmer er like mye verdt 💙

Vi styrker samarbeidet med Norges idrettsforbund med å inkludere Special Olympics Norway. Samarbeidet har til nå omhandlet toppidrett, paraidretten, breddeidretten, men nå får vi også inkludert idrett for mennesker med utviklingshemming. Vi gleder oss stort til å være tilstede også på denne arenaen.

Idretten skal ha plass til alle.

Telenor Karusellen

Sammen med Skiforbundet arrangerer vi Telenor Karusellen for barn opp til 12 år. Målet er å sikre god rekruttering til de ulike skigrenene. Siden oppstarten i 2005 har vi lagt til rette for at det skal være enkelt for klubber og foreninger å arrangere skirenn. Hver vinter arrangerer om lag 550 skiklubber Telenor Karusell-renn for til sammen 70 000 barn.

Telenor Xtra

Telenor Xtra er en fotballfritidsordning for barn i alderen 8-12 år som siden 2013 har blitt arrangert årlig i samarbeid med Fotballforbundet. Målet er å fylle tidsrommet fra 13.30 frem til 17.00 med meningsfullt fysisk innhold, med hovedfokus på fotball. I tillegg legges det til rette for annen fysisk aktivitet, samt leksehjelp, fair play, kosthold og sosiale ferdigheter. Om lag 100 klubber avvikler ukentlig denne fotball-fritidsordningen for 7500 barn.

Vi bidrar til å forebygge nettmobbing og utenforskap

I en undersøkelse gjennomført av BRUK HUE i 2022, svarer så mange som 6 av 10 ledere og trenere i frivilligheten at de har observert mobbing eller utestenging på barns fritidsaktiviteter. I den samme undersøkelsen svarer 7 av 10 ledere og trenere at de ikke har verktøy eller er usikre på om de har verktøy til å håndtere mobbing og utestengelse.

BRUK HUE er et gratis undervisningsopplegg laget i samarbeid med Røde Kors for å forebygge nettmobbing og utenforskap. Undervisningsopplegget fokuserer på utfordringene rundt digitale kommunikasjonsmidler og mobbing. Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund er de to første særforbundene som nå systematisk tar verktøyet i bruk.

Arctic race

Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway (ARN) er et norsk etapperitt i landeveissykling som er en del av Europatouren. Hvert år går rittet over fire etapper i Nordland, Troms og Finnmark.

Telenors samarbeid med ARN går i hovedsak på å bygge permanent infrastruktur langs løypa slik at rittet kan kringkastes til hele verden. I tillegg er vi til stede under rittet for å snakke med publikum og kunder om hva vi kan tilby av tjenester og dekning.

Arctic race

Birken

Birkebeineren

Telenor sørger for viktig mobildekning under alle tre Birkerbeiner-konkurransene.

Det klassiske Birkebeinerrennet er 54 km, som starter på Rena og har målgang på Birkebeineren skistadion på Lillehammer. Suksessen med dette rennet er forløperen til både Birkebeinerløpet og Birkebeinerrittet.

Rittet er sykkelløp på 94,6 km som også går fra Rena til Lillehammer.

Birkebeinerløpet starter på Birkebeineren Skistadion og har målgang er ved Håkons Hall ved Lillehammer. Løypa er 21 km.

Birkebeineren

Health2B

Health2B

Health2B er en ny helsearena for offentlig og privat helsesamarbeid som jobber for å øke farten på testing og implementering av gode og effektive løsninger innen helse. Koalisjonen er dannet av Oslo universitetssykehus, Forskningsparken og Norway Health Tech. Telenor samler interne miljøer for å sikre best mulig kraft inn i avtalen, blant annet spiller forskningsavdelingen og Telenors e-helseselskap Tellu sentrale roller i utviklingen av helsesatsingen. Samarbeidet skal bidra til raskere og enklere teknologiutvikling for sykehus, kommuner, helsepersonell og pasienter.

Health2B

NFF

Norges Fotballforbund

Samarbeidet omfatter breddekonseptet Telenor Xtra samt at vi er hovedsponsor for damelandslaget, og delsponsor for herre- og E-sportlandslaget. Sentralt er også utviklingen og driften av appen Min Fotball. Fotball er den største idretten i Norge med et stort nedslagsfelt over hele landet.

Det er 1800 klubber og 30 000 lag tilknyttet Norges Fotballforbund (NFF).
Med over 200 000 spilte fotballkamper fordelt på 365 000 aktive spillere, er NFF det desidert største særforbundet i Norge. Telenor har vært en betydelig samarbeidspartner for Norges Fotballforbund i over 25 år. 

NFF

Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund

Telenor bidrar til digitaliseringen av idretten i Norge.

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2,1 millioner medlemmer fordelt på ca.11 000 idrettslag.

NIFs visjon er "idrettsglede for alle". Telenor sitt samarbeid med NIF består i hovedsak av bidrag til digitaliseringen for de 55 særforbundene samt utvikling av appen Min Idrett.

NFF

Røde Kors

Norges Røde Kors

Telenor samarbeider med Røde Kors på flere prosjekter, hvor fellesnevneren er at aktivitetene skal hjelpe barn og unge. Telenor og Norges Røde Kors samarbeider om prosjektene Bruk Hue og Kors på halsen.

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap.

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud for alle opp til 18 år på chat, telefon og mail. Vi har støttet Kors på halsen i over 30 år, og er stolte over hva vi har fått til sammen.

Bruk Hue

Norges Skiforbund

Norges Skiforbund

Samarbeidet omfatter breddearrangementene Telenor Karusellen og Telenor Lekene, sit-ski landslaget samt dame- og herrelag for verdenscup og europacup.

Telenor Karusellen er et skiarrangement for barn opp til 12 år. Målet er å sikre god rekruttering til de ulike skrigrenene. Vi legger til rette for at det skal være enkelt for klubber og foreninger å arrangere skirenn. Hver vinter arrangerer om lag 550 ski-klubber Telenor Karusell-renn for sine medlemmer. Hvert år deltar mer enn 80 000 deltakere.

Telenor Lekene og Telenor Lekene Hovedlandsrennet er en alpin landscup med kvalifiseringsrenn gjennom hele vinteren. Det arrangeres i tillegg en årlig landsfinale der totalt ca. 500 alpinister i alderen 13-14 og 15-16 år deltar. Telenor Lekene blir arrangert i samarbeid med Norges Skiforbund.

Skiforbundet

Skarverennet

Skarverennet

Telenor sørger for viktig mobildekning under Skarverennet. Skarverennet er et turlangrenn fra Finse/Haugastøl til Ustaoset. Rennet går i en fantastisk natur langs Hallingskarvet.

Skarverennet arrangeres i en nasjonalpark. Dette gjør det vanskelig med permanent mobildekning. Av hensyn til sikkerheten for de 12 220 deltakerne, bygger Telenor derfor opp midlertidig mobildekning langs hele løypa.

Skarverennet

StartupLab

StartupLab

Telenor samarbeider med StartupLab for å sikre mest mulig innovasjon og hjelpe startups. StartupLab er en av Europas ledende teknologiinkubatorer, lokalisert i Forskningsparken i Oslo og Solheimsviken i Bergen.

På StartupLab finner man til enhver tid 80-90 av de meste innovative teknologistartups i Norge, og igjennom StartupLab får disse tilganger til bl.a. kunder, kapital, rådgivning og juridisk bistand.

Gjennom partnerskap med StartupLab forsøker Telenor å sikre mest mulig innovasjonskraft ved å etablere strategiske samarbeid mellom relevante startups.

Startuplab

The gathering

The Gathering

The Gathering (ofte forkortet til TG) er Norges største og verdens nest største datatreff med flere tusen deltagere hvert år. Siden 1996 har TG vært arrangert av KANDU hver påske i Vikingskipet på Hamar. Telenor sponser The Gathering med lynraskt fibernett.

The Gathering

Vivil

Vivil-lekene

Telenor er samarbeidspartner til de årlige Vivil-lekene for utviklingshemmede.

Vivil-lekene er et landsomfattende idrettsstevne for utviklingshemmede som hvert år arrangeres i månedsskiftet mai/juni på Nadderud stadion i Bærum.

Øvelsene er svømming, friidrett, fotball, håndball og boccia.

Idrettsøvelsene og konkurransereglene er tilpasset deltakerne, slik at alle — uansett funksjonshemning kan delta. Deltakerne premieres etter såkalt flat premiering, dvs. at samtlige deltakere får medalje og diplom. I tillegg deles det ut pokaler i lagidrettene.

Vivil

WCK

World Cup Kvitfjell

Helt siden OL på Lillehammer i 1994 har det hvert år vært arrangert World Cup renn i utfor og super-g i Kvitfjell. I mars hvert år kommer de beste fartskjørerne i verden til Norge for å konkurrere om viktige verdenscup poeng. Akkurat som under OL myldrer det av mennesker både i målområdet og anlegget generelt.

Som hovedsponsor til det norske alpinlandslaget er vi tilstede med en stand med tilbud for store og små. Kvitfjell har vært en pilot-destinasjon for 5G – noe som har preget våre aktiviteter.

World Cup Kvitfjell