Pressemeldinger

Norges idrettsforbund utvider samarbeidet med Telenor

Telenor og Norges idrettsforbund har utvidet en eksisterende fireårig avtale til også å omfatte samarbeid knyttet til idrett for mennesker som har en utviklingshemming, inkludert Special Olympics Norge. Avtalen varer til 31. desember 2026. 

NIF

Norges idrettsforbund utvider samarbeidet med Telenor

FOTO: Norges Idrettsforbund. Mathias Larsen Lussand og idrettspresident Zaineb Al-Samarai er veldig glade for at Telenor og Norges idrettsforbund har utvidet en eksisterende fireårig avtale til også å omfatte samarbeid knyttet til idrett for mennesker som har en utviklingshemming, inkludert Special Olympics Norge.

Samarbeidet med Telenor skal styrke arbeidet med Special Olympics Norge og idrett for mennesker med utviklingshemming.

Telenor og Norges idrettsforbund har utvidet en eksisterende fireårig avtale til også å omfatte samarbeid knyttet til idrett for mennesker som har en utviklingshemming, inkludert Special Olympics Norge. Avtalen varer til 31. desember 2026. 

 – Norges idrettsforbund er stolte av å ha fått på plass den første samarbeidspartneren til Special Olympics Norge og ser frem til å samarbeide med Telenor om å legge til rette og bidra til idrettsglede for alle, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til: 

– Samarbeidet skal bidra til å utvikle et enda bedre aktivitets- og konkurransetilbud til målgruppen. Dette er en felles ambisjon for hele norsk idrett og i tråd med målsettingene gjengitt i "En idrett - like muligheter. Parastrategi for norsk idrett 2022-2027", som ble vedtatt i fjor. 

Formålet med avtalen er å fremme like muligheter innen idretten. Gjennom avtalen er Telenor med på å bidra til at flere får mulighet til å drive med idrett ut ifra egne ønsker og behov. Telenor blir som partner en sterk bidragsyter til å skape idrettsglede for alle. 

Skal være plass til alle

– En sentral del av Telenors sponsorstrategi er at idretten skal ha plass til alle. Derfor er det både gledelig og naturlig at samarbeidsavtalen med Idrettsforbundet også omfatter idrett for mennesker som har en utviklingshemming, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor blir også offisiell samarbeidspartner til Special Olympics Norge, og vil i tillegg promoteres under Norgeslekene, som for første gang skal gjennomføres på Lillehammer i mars 2024 under NM-veka.

– «Fra bredde til topp» er også en del av vår sponsorstrategi. I dette ligger det at idretten skal ha plass til alle. Derfor bruker vi store ressurser på barn og unge i samarbeidsavtalene med idretten. En naturlig videreføring av samarbeidet er idrett for mennesker som har en utviklingshemming, sier Engebretsen. 

Ble veldig glad

Mathias Larsen Lussand (24), som tok gull i Special Olympics i Berlin i sommer, sier han er veldig glad for at det satses på idrett for utviklingshemmede.

– Jeg ble veldig glad da jeg hørte at Telenor hadde lyst til å satse på idrettsutøvere som meg. Det betyr mye for meg at jeg kan ha muligheten til å spille golf, og jeg håper at jeg får enda flere gode idrettsvenner som kan spille sammen med meg. Tusen takk Telenor, sier Mathias Larsen Lussand.