Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor

Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Vi bidrar til å forebygge nettmobbing og utenforskap

Barn og unge i Norge opplever dessverre mobbing og utenforskap både på Internett, på skolen og på sine fritidsaktiviteter. Sammen med Norges Røde Kors har vi utviklet Bruk Hue. Vi støtter også tjenesten Kors på halsen.

Bruk Hue er et gratis undervisningsopplegg for å forebygge nettmobbing og utenforskap. Undervisningsopplegget fokuserer på utfordringene rundt digitale kommunikasjonsmidler og mobbing.

Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud for alle opp til 18 år på chat, telefon og mail. Vi har støttet Kors på halsen i over 30 år, og er stolte over hva vi har fått til sammen.

Her kommer det snart en forklarende og pedagogisk tekst som beskriver dette bildet.
Bruk Hue

Idretten med krafttak mot mobbing og utestenging

Nå samler idretten seg for å bekjempe mobbing og utenforskap ved å ta i bruk BRUK HUEs anti-mobbeverktøy.

mann og dame med mobil

6 av 10 ledere i frivilligheten sier de har observert mobbing og utestengelse

Nå vil Bruk Hue engasjere frivilligheten i kampen for å utrydde mobbing.

Bruk Hue

Kulturministeren: –Det er viktig at frivilligheten tar dette på alvor.

Ifølge Medietilsynet har ett av fire barn opplevd å bli utestengt fra en gruppe på nett eller ikke fått lov til å delta.

Likestilling og mangfold

Vi i Telenor skal lede an i digitaliseringen av Norge, og utvikle fremtidens produkter og tjenester. For å klare dette er vi avhengig av en arbeidsstyrke med et bredt mangfold som gjenspeiler samfunnet. Vår ambisjon er blant annet å bedre kjønnsbalansen i selskapet og tiltrekke oss kvalifiserte kandidater fra begge kjønn i rekrutteringsprosesser. Som arbeidsgiver ønsker vi å gi like muligheter til alle, og det er helt nødvendig for oss å arbeide for mangfold og inkludering.

Se status for likestilling og mangfold i Telenor
Open mind

Open Mind

Open Mind er et program som ble startet i 1996, og gjennomføres i samarbeid med NAV for å bidra til å inkludere mennesker med høyere utdanning som står utenfor arbeidslivet. I løpet av det ettårige programmet vil deltaker opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Flere av personene som har deltatt i programmet har fått jobb både i, og utenfor Telenor.

Les deltakernes egne historier

Girls Create Tech

Kvinner er sterkt underrepresentert i utviklingen av ny teknologi i dag. Dette fører til skjevheter i hvordan brukere av teknologien behandles. Sammen med Plan har vi etablert Girls Create Tech Academy, der jenter på videregående skole utforsker teknologi sammen med kvinnelige Telenor-mentorer. Målet er å få flere jenter med på å skape fremtidens teknologi og bekjempe digital ulikhet mellom kjønnene.

Les mer om programmet