Samfunnsansvar i Telenor Norge

To surfere går ut mot havet

Samfunnsansvar ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Hytte i norsk fjellheim

Klima og miljø

Telenor vil bidra til det grønne skiftet ved å redusere klima- og miljøpåvirkningen av egen drift, samt å tilby innovative løsninger hvor vår teknologi hjelper kunder og partnere til å redusere deres avtrykk.

Telenor dobler støtten til Kors På Halsen

Telenor dobler støtten til Kors På Halsen

Kors På Halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn- og unge. Under koronakrisen har tjenesten opplevd stor pågang. Fra skolene stengte 12. mars har tjenesten fått 5579 henvendelser fra barn- og unge som ønsker å snakke med noen.

Utdanning og kjønn

-Vi må tørre å snakke om utdanning og kjønn

- Jeg kjenner gutter som ikke tørr å velge helsefag eller drama. Gutter trenger også et eget akademi når de skal velge utdanning. Likestilling går begge veier, sier Hennie, deltaker i Girls Create Tech Academy.

Jente blir mobbet av andre jenter med mobil

Kronikk: Hvor langt inn på elevenes mobiltelefoner skal skolens ansvar strekke seg?

På høstens foreldremøter er pekeleken i gang: Er det lærerne eller foreldrene som har ansvaret for det som skjer på barnas mobiltelefoner?

Alexander på tur til Senegal

Alexander rubber duck-et seg til Senegal

-Jeg blir aldri mer «Alexander i rullestolen». Jeg er fra nå av «Alexander som kan reise som frivillig til Senegal og redde verden», sier Telenor-ansatt Alexander Hoset, som har brukt sine IT-kunnskaper som frivillig i Norges Røde Kors.

Bilde av en matrett delt i 2

Kaster mindre mat i kantinene

Siden september 2018 har kantinene på Telenor Fornebu redusert matsvinnet med 42 prosent. –Vi har allerede nådd målet om å redusere 20 prosent innen 2020, så nå er vi motivert til å sette oss nye mål, sier Anne-Marie Knudsgaard i Telenor Eiendom.

Bilde av Erna Solberg

Statsminister-ros til Bruk Hue

For første gang har en sittende statsminister besøkt antimobbekampanjen Bruk Hue. Erna Solberg oppfordret alle elever, lærere og foreldre til å bekjempe digital mobbing da hun gjestet arrangementet på Karlsrud skole i Oslo.
Bilde av Alexander Hoset

Kom bakveien – ble uunnværlig

Alexander Hosets talent for data og delegering henger sammen med at han hele livet har vært avhengig av begge deler. Det førte til fast jobb i Telenor.
Nelly i Røde Kors - Kors på halsen

Dobling i antall henvendelser på chat

Tallet på henvendelser på chat til Kors på halsen er fordoblet de siste par årene. - Barn og unge foretrekker å chatte fordi de er vant til denne kommunikasjonsformen. De får en rask dialog og chatten sikrer en form for anonymitet som de setter pris på, sier forsker Vebjørg Tingstad.