Klima og miljø

Bilde av en hytte ved et vann

Telenor vil bidra til det grønne skiftet ved å bli karbon-nøytrale innen 2030, samt å tilby innovative løsninger hvor vår teknologi hjelper kunder og partnere til å redusere deres avtrykk.

Våre styrende dokumenter understreker at Telenor er forpliktet til å fremme større miljøansvar og støtte forretningsinitiativer som bruker kommunikasjonstjenester for å utvikle miljøeffektive løsninger.

Våre styrende dokumenter setter klare minimumskrav til at Telenor Norge skal:

 1. Minimere bruken av ressurser inkludert energi, vann og råvarer.

  Les mer om hvordan vi har kuttet matsvinnet i kantinene våre

 2. Utføre regelmessige risikovurderinger med fokus på ekstreme værhendelser relatert til klimaendringer og bruke disse i planlegging av nettverksutbygging og beskyttelse av eksisterende infrastruktur.

  Les mer om hvordan vi tenker klimaberedskap.

 3. Utforske potensielle forretningsinitiativer og partnerskap som tilbyr miljøeffektive løsninger.

  Les om hvordan Yara bytter ut 20.000 lastebiler med selvgående skip med 5G fra Telenor.

 4. Sørge for sikker og bærekraftig avfallshåndtering. Alt elektronisk avfall skal gjenbrukes, resirkuleres eller deponeres på en sikker måte.

  Se hvordan Telenors gamle møbler fikk nytt liv på Bogstad skole.

 5. Etablere og vedlikeholde et miljøstyringssystem (EMS)

Høsten 2019 jobber vi i Telenor Norge sammen med konsernet for å definere hvordan vi kan redusere vårt fotavtrykk ytterligere, og hvordan vi kan sette konkrete mål og ambisjoner for hvordan Telenor Norge kan bidra med sin kjernekompetanse for det grønne skiftet.