Vårt miljøstyringssystem

iso certified

I 2010 implementerte Telenor et miljøstyringssystem basert på ISO 14001-standarden. Miljø har alltid vært i fokus i den jobben vi gjør og en sertifisering ser Telenor Norge på som et bevis på at det vi gjør er rett. Telenor Norge har gjennom det siste året jobbet for å få på plass ISO sertifiseringen og februar 2021 fikk vi vårt sertifikat som bekrefter vårt fokus på miljø basert på ISO 14001:2015.