Pressemeldinger

Svalbardinnovasjon vil øke vannkraftproduksjonen i Norge

Det nye selskapet Where2O har som mål å øke norsk vannkraftproduksjon med opp til en TWh i året. Det tilsvarer årsforbruket til 50 000 husstander. Energi- og klimakrise gjør datainnsamling viktigere enn noen gang, ifølge Skagerak Energi og Telenor Svalbard som står bak selskapet.
Digitalisering: Daglig leder i Svalbardselskapet Where2O, Eivind Trondsen, vil gjøre det enklere for vannkraftselskaper å bruke digitale verktøy for å optimalisere kraftproduksjonen. Foto: Stian Kristoffer Sande.

(Svalbard, 26. september 2022) Det nye selskapet Where2O har som mål å øke norsk vannkraftproduksjon med opp til en TWh i året. Det tilsvarer årsforbruket til 50 000 husstander. Energi- og klimakrise gjør datainnsamling viktigere enn noen gang, ifølge Skagerak Energi og Telenor Svalbard som står bak selskapet.

– Det har blitt hevdet at det bare finnes to ekte problemer i verden, for mye vann, eller for lite vann. Where2O vil gjøre det enklere for energibransjen å utnytte vannet i nedslagsfeltet bedre, sier daglig leder Eivind Trondsen i Svalbardselskapet Where2O.

Å måle tilsiget av vann til vannmagasinene kombinert med avansert datamodellbruk kan være både dyrt og komplisert. Where2O vil bruke Telenors erfaringer fra bruk av IoT for snømåling på Svalbard til å gjøre målinger i nedslagsfelt og bekkeinntak bedre, enklere og mer tilgjengelig.

Iskaldt samarbeid: Einar Jenssen, leder for teknologi og innovasjon ved Telenor Svalbard,Eivind Trondsen, daglig leder Where2O og Beathe Furenes, hydrolog Skagerak Kraft, har samarbeidet om utviklingen av ny teknologi for vannkraftbransjen. Foto: Preben Irgens


Mindre overvannsproblematikk.

Vannkraftprodusenter har krav om minstevannføring i sine vassdrag. Samtidig forventes vannkraftprodusentene å regulere produksjonen for å unngå flom, og sikre nok kraft. Ved bedre informasjon om vann og snø i nedbørsfeltene, reduseres risikoen for vanntap grunnet overløp i bekkeinntak og magasinene. Da vil mer vann utnyttes til energiproduksjon.

– Where2Os pilotprosjekt i ett av Skagerak Energis vassdrag har vist potensiale for økt produksjon på opptil 1,2 prosent fra kraftverk med regulerte magasiner. Dette er store volumer med kraft og vil ha mye å si for produksjonen av fornybar energi i Norge, sier Beathe Furenes, hydrolog i Skagerak Kraft.

Med en magasinkapasitet i Norge på 87,3 TWh i et normalår, er potensialet 1 TWh i økt produksjon. Dette tilsvarer produksjonen til ett og et halvt Alta-kraftverk, eller forbruket til 50 000 husstander.

 Telenor har, i samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, v/ Arctic Safety Centre, lenge testet ut forskjellige løsninger for å samle data om snøforholdene her på Svalbard, etter hvert også på fastlandet gjennom nye forskningsprosjekt. Det er erfaringer fra disse prosjektene som sammen med Skagerak Energi sin kunnskap fra vannkraft som nå benyttes i Where 2O sine systemer for å produsere enda mer grønn energi, sier leder for teknologi og innovasjon ved Telenor Svalbard, Einar Jenssen.

Skredvarsling: Leder for teknologi og innovasjon ved Telenor Svalbard, Einar Jenssen ved et av målepunktene i Svalbard, der IoT-snømåling er en del av skredberedskapen. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Klimakrisen øker behovet for data

Rapporten «Klima i Norge 2100» anslår at mengden nedbør vil øke med 18 prosent fra år 1900 til 2100. Særlig kan regnflommene bli større og komme hyppigere. Samtidig sier Meteorologisk Institutt i sin rapport om tørkesommeren 2018 at risikoen for tørke har doblet seg som konsekvens av klimaendringene. Mer flom og tørke som følge av et mer ustabilt klima øker behovet for å bruke data til å forutsi konsekvensene av været.

– På Svalbard har vi lenge opplevd klimakrisen. Etter det tragiske snøskredet i Longyearbyen i 2015 ble det iverksatt flere tiltak. Telenor begynte å utforske bruken av ny teknologi for å kunne predikere snøskred som er en konsekvens av mildere vær. Denne innovasjonen ser vi at nå kan hjelpe flere i møte med endringene som kommer. Datainnsamling og bruk av denne dataen blir viktig for vannkraftindustrien, og også for sikkerheten til befolkningen i flom og skredutsatte områder på fastlandet, sier Jenssen.

For mer informasjon kontakt Eivind Trondsen, daglig leder Where2O, tlf. 92 84 00 09, Eivind@where2O.com

Skagerak Energi: Andreas Billington, Leder Marked, tlf. 92 01 39 08 Andreas.Billington@skagerakenergi.no

Telenor Norge: Amalie Knudsen, Kommunikasjonssjef, tlf. 926 66 262, Amalie.Knudsen@telenor.no, eller pressetlf. på 800 80 900, 
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse