Bærekraftig robotteknologi sørger for rengjøring av skipsskrog og bidrar til renere hav

Jotun HullSkater

Den fjernstyrte roboten «Jotun HullSkater» vil revolusjonere shipping-industrien ved å gå fra tradisjonelle skrogrensemetoder, til en teknologisk IoT-løsning som vil sørge for at skipene opererer mer effektivt og bærekraftig.

Skipsfartøy som ferdes over verdenshavene samler over tid en uønsket «drakt» av rur, blåskjell, alger og sjøgress. For skip som går i vanlig trade fungerer bunnstoffmalingen optimalt til å motvirke problemet med groing, men i utfordrende operasjoner er det ingen malinger på markedet som er gode nok. Det medfører at andre og bedre rensemetoder må settes i verk for å holde skroget rent. For proaktivt å ta tak i miljøavtrykket dette innebærer er det tatt i bruk teknologi og IoT med konnektivitet over Telenors 4G-nett. Den fjernstyrte roboten «Jotun HullSkater» vil revolusjonere shipping-industrien ved å gå fra tradisjonelle skrogrensemetoder, til en teknologisk IoT-løsning som vil sørge for at skipene opererer mer effektivt og sørger for en bærekraftig utvikling.

Som en fast del av besetningen vil den grønne og kompakte rengjøringsmaskinen alltid stå klar til å rense alle former for begroing på skipsskroget. Roboten er som en robotstøvsuger, men er konstruert for å rengjøre store skipsskrog. Roboten kan inspisere og rense et 10 000 kvadratmeter stort skrog i løpet av kun to timer og skipene slipper å tørrdokkes slik at flåtens fleksibilitet optimaliseres.

Ombord på skipet bor roboten i sin helt egne hangar. Et internettbasert system overvåker skipets status, beliggenhet og marine forhold og forteller mannskapet når det er tid for rengjøring. Når man starter renseprogrammet, som må gjøres mens skipet er fortøyd eller ankret opp, ruller «Jotun HullSkater» ut for å gjøre jobben sin.

«Jotun HullSkater» holdes inntil skroget ved hjelp av magnetiske hjul, som alle er utstyrt med el-motorer for framdrift og styring. Roboten er utstyrt med flere kameraer og sensorer, og operatøren får kontinuerlig overført data om navigasjon og informasjon om groing på skroget. Den spesialutviklede motoriserte børsten holder skroget fritt for begroing uten å forårsake erosjon eller skader på skrogmalingen.

Sørger for store miljøgevinster

Skipsfarten slipper ut nærmere en milliard tonn klimagasser per år og er en næring som må redusere utslippene. Hvis alle skip i utfordrende operasjoner tar i bruk «Jotun HullSkater», vil vi kunne se reduksjon i årlige CO2-utslipp med minst 40 millioner tonn. Denne bærekraftige teknologien kan takket være mobilnettet bidra til å minske utslipp, gi renere hav, samt redusere karbon- og miljøfotavtrykket. Ved å rense skipsskrogene jevnlig reduseres vannmotstanden, drivstoffkostnadene og klimautslippene betraktelig. Det eliminerer også behovet for avfallshåndtering.›

- «Biologisk begroing er en stor utfordring for skipsfarten», sier Geir Axel Oftedahl, direktør for forretningsutvikling i Jotun Marine Coatings. «Den øker friksjonsmotstanden, noe som medfører fartstap og høyere drivstofforbruk, samtidig som det øker faren for overføring av marine invaderende arter. Det går ut over både bransjen og planeten, og fordrer handling.»

Med Jotuns nye løsning for proaktiv rengjøring kan utslippene fra et gjennomsnittlig bulkskip reduseres med 22 000 tonn CO2, eller 12,5 %, over en periode på 60 måneder. Det tilsvarer en total kostnadsbesparelse på 4 millioner USD. I tillegg reduseres problemet med at invaderende vannlevende organismer spres fra havn til havn.

Effektiv bruk av algoritmer og big data IoT

«Jotun HullSkater» er den første løsningen i sitt slag innen den maritime industrien, og tilbyr individuell proaktiv tilstandsovervåkning spesialtilpasset hvert enkelt fartøy. Ved hjelp av en avansert algoritme og stordata kan både begroing og rengjøringsplaner beregnes nøyaktig. Roboten er utstyrt med flere kameraer og sensorer, og operatøren får kontinuerlig overført data om navigasjon og dokumentasjon om begroing av skroget. Ved hjelp av algoritmene og big data får man et bedre grunnlag for å ta de riktige beslutningene om når det er behov for rensing av skipsskroget.

Jotun HullSkater
Jotun HullSkater

En viktig partner

Den fjernstyrte roboten kommuniserer med operasjonssentralen via mobilnettet (4G). Telenor sørger for god 4G-dekning i havner i alle verdens hjørner, sikrer god overføring av store datamengder (video) og at løsningen har høy sikkerhet. IoT-sensorer sørger for konnektiviteten via mobilnettet og muliggjør kontinuerlig overføring av data. Takket være 4G-nettet kan grønn teknologi som dette gi store miljøgevinster og renere hav.

Bidrar til effektivisering og kostnadsbesparing

Produktet er den første IoT-løsningen spesielt utviklet for proaktiv skrogrensing på skip og kan gjøre det mulig å redusere de årlige drivstoffkostnadene med rundt 35 millioner kroner.

- «Vi tror produktet betyr en milepæl for verdens redere», legger Oftedahl til. «Mange fartøyers operasjoner er ofte uforutsigbare, med uregelmessige avbrekk og varierende operasjonsprofiler. Dermed blir valg av antibegroingsløsninger problematisk, selv for den beste skipsmalingen. Så snart begroingen begynner, starter problemene; dårlig skrog- og propellytelse står for rundt 10 % av den globale skipsfartens energiforbruk. Dette kan gi enorme utslag på svært mange rederes bunnlinje.»

info icon

Fakta om Jotun HullSkater

Mål: 1600 x 1000 mm, vekt: cirka 200 kg

Holdes inntil skroget ved hjelp av magnetiske hjul som alle er utstyrt med el-motorer for framdrift og styring.

4 kameraer og dataanalyser i sanntid sørger for navigasjonsinformasjon til operatøren og dokumenterer begroingen på skroget.

Kjøretøyet er koblet til operatørens kontrollsentral via en styrekabel, og kan fjernstyres fra hvor som i helst i verden med 4G-dekning levert av Telenor.

Inspeksjon og proaktiv rengjøring av et skrog vil normalt ta fra 2 til 8 timer.