Ledelsen i Telenor Norge

Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør

Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør

Birgitte Engebretsen (født 1972) er administrerende direktør i Telenor Norge, landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, bredbånd og TV-tjenester. Engebretsen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen IT, software og telekom, samt bakgrunn som gründer av flere selskap. Før hun ble utnevnt til administrerende direktør i 2022 ledet hun bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Engebretsen kom til Telenor Norge i desember 2018 som leder av Produkt & Marked. Før dette jobbet hun i Telenors datterselskap Telenor Inpli AS (tidligere Datametrix), hvor hun i tre år var leder for Salg & Business Area Norge. Engebretsen er utdannet Bedriftsøkonom fra OHH (nå BI).
Ric Brown - Leder Consumer

Ric Brown - Leder Consumer

Ric Brown (født 1963) er leder for Consumer. Consumer har ansvaret for Telenor Norges aktiviteter i privatmarkedet, herunder ansvar for alle produkter og tjenester og for salg og markedsføring. Consumer har også ansvar for kundeservice for både privat- og bedriftskunder. Brown begynte i Telenor i 1995 og har tidligere vært CMO og leder for mobildivisjonen i Telenor Norge. Han har hatt en rekke lederstillinger innen marked, salg og produkt i forretnings- og privatmarkedet. Brown har en bachelorgrad i Electronics and Electrical Engineering, en MBA og en mastergrad i IT. Han er opprinnelig fra Skottland, men har bodd i Norge siden 1994.
Knut Giske - Leder Finance

Knut Giske - Leder Finance

Knut Giske (født 1966) er leder for Finance (CFO). Finance har ansvaret for Telenor Norges finansielle planlegging og målstyring, controlling, fakturering, samt regnskap og rapportering. Innkjøp og strategi ligger også under Finance Norge. Giske var tidligere SVP and Group Controller i Telenor Group, hvor han ledet flere finanstiltak og prosjekter. Han har også vært medlem av styret i Telenor Norge, Telenor Myanmar samt i flere av Telenors virksomheter internasjonalt. Giske kom til Telenor i år 2000 fra Arthur Andersen & Co. Han er utdannet MBA med finans som spesialisering fra Northern Illinois University. Han har også høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole og praktisert som statsautorisert revisor.
Tone

Tone Skuterud - Leder Transformation

Tone Skuterud (født 1972) er leder for Transformasjon og herunder Telenor Norges Transformasjonsprogram. Sammen med ledergruppen i Telenor Norge skal transformasjonsprogrammet bidra til å skape et fremtidsrettet og nyskapende telekom- og teknologiselskap. Skuterud kom til Telenor i 2017 og har bred erfaring fra å lede komplekse endringsprosesser i både Telenor og Statkraft. Skuterud var i perioden mai 2020 til mars 2024 en del av ledergruppen i Telenor Asia (Singapore), og hun har også ledet Telenor konsernets globale Internrevisjons- og Granskningsenhet. Før Skuterud kom til Telenor har hun blant annet erfaring fra Statkraft, Microsoft og Ernst & Young. Skuterud er utdannet siviløkonom og har en MBA i Strategisk ledelse fra NHH.
Richard Stigaard

Richard Stigaard - Leder Technology

Richard Stigaard (født 1968) er leder for Technology, Telenor Norges nettverksdivisjon, som er ansvarlig for å utvikle, bygge og drifte Telenor Norges telekommunikasjonsnett og kommunikasjonstjenester for tale, data og meldinger, datasenter og OSS-systemer. Richard har jobbet i Telenor siden 1998 og har blant annet ledet Telenors globale IT transformasjonsprogrammer og tidligere vært CTO i Danmark. Fra 2018 til 2022 var han leder for Telenor Norges IT-divisjon, og i 2023 ledet han teamet Nordisk Teknologi i Telenor. Richard er utdannet Master of Science fra Universitet i Aalborg.
Torbjørn IT

Torbjørn Larsen - Leder IT

Torbjørn Larsen (født 1966) er leder for IT divisjonen i Telenor Norge. Divisjonen jobber tett på hele selskapet for å sikre suverene kundeopplevelser og tilby tjenester som gjør en forskjell. Larsen begynte i Telenor høsten 2022, etter en periode som innleid leder for arbeidet med skyplattform og utvikleropplevelse. Han har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master of Technology Management fra NTNU/MIT.
Åsa Lunde

Åsa Lunde - Leder Business

Åsa Lunde (født 1972) er leder for Business i Telenor Norge. Divisjonen er Telenor Norges markedsutløp mot bedrifter og offentlig sektor, og har ansvaret for salg og markedsføring av alle produkter og tjenester som selges i bedriftsmarkedet. Hun er utdannet som siviløkonom fra Universitet i Växjö. Hun har også hatt et studieopphold på Kansai Gaidai University i Japan. Hun startet sin karriere i Telia Sverige og kom til Norge i forbindelse med en konsulentstilling i Deloitte. Deretter hadde hun flere lederstillinger i Gjensidige. Siden 2007 har Åsa hatt en rekke lederstillinger i Telenor, samt vært daglig leder i Dipper. I tillegg har hun erfaring fra å lede bedriftsavdelingen i TDC samt mobilselskapet Phonero i en periode. Hennes forrige stilling var som leder for Bredbånd og hjemmenett i Telenor Norge.
Ragnhild Mathisen - Leder Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio

Ragnhild Mathisen - Leder Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio

Ragnhild Mathisen (født 1971) er leder for Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio. Divisjonen håndterer grensesnittet mot eksterne stakeholdere for Telenor Norge, betjener operatørmarkedet og drifter Telenor Kystradio. I tillegg består divisjonen av Kommunikasjon (inkludert sponsorater), Bærekraft, og Myndighetskontakt- og regulatorisk. Mathisen kom til Telenor i 2012, og har siden oktober 2018 ledet Corporate Affairs i Telenor Norge. Hun har tidligere ledet konsernets avdeling for myndighetskontakt og regulatorisk med ansvar for Norge, og Europa. Hun har tidligere erfaring som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og som politisk rådgiver for forsvarsministeren. Mathisen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.
Anna M. Måsender - Leder Infrastructure Growth

Anna M. Måsender - Leder Infrastructure Growth

Anna M. Måsender (født 1981) er leder for Infrastructure Growth i Telenor Norge, som jobber med nettverksutnyttelse for fiber og mobilinfrastruktur, og sørger for at kunder i hele landet får tilgang til nett i verdensklasse. Måsender har en mastergrad i Industrial Engineering and Management fra International fra Universitetet i Linköping. Hun har også studert i USA og Tyskland. Etter studiene begynte hun i Capgemini Consulting. I 2010 kom hun til Telenor, der hun siden 2015 har hatt flere ulike lederstillinger. Måsender har vært direktør for Telenor Kundeservice siden 2019, og fra januar 2022 har hun også hatt ansvaret for telesalg.
Elisabeth Stene - Leder HR

Elisabeth Stene - Leder HR

Elisabeth Stene (født 1965) er leder for People & Organisation i Telenor Norge. Enheten har ansvar for videreutviklingen av våre ansatte, kultur og organisasjon slik at Telenor er godt rustet til å møte dagens og fremtidens behov. Stene begynte i Telenor i 1996 og har jobbet innen HR for Telenor Norge, Nordic og Group. Hun har også vært CHRO for Telenor i India og for Digi i Malaysia. Tidligere har hun jobbet for FAFO og NHO, samt vært HR-direktør i Multiconsult ASA. Elisabeth har en Bachelor i Business Management fra University of Salford og en MSc in European Studies fra London School of Economic and Political Science.