Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør

Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør

Birgitte Engebretsen (født 1972) er administrerende direktør i Telenor Norge, landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, fastnett og TV-tjenester. Engebretsen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen IT, software og telekom, samt bakgrunn som gründer av flere selskap. Før hun ble utnevnt til administrerende direktør i 2022 ledet hun bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Engebretsen kom til Telenor Norge i desember 2018 som leder av Produkt & Marked. Før dette jobbet hun i Telenors datterselskap Telenor Inpli AS (tidligere Datametrix), hvor hun i tre år var leder for Salg & Business Area Norge. Engebretsen er utdannet Bedriftsøkonom fra OHH (nå BI).
Camilla Amundsen

Camilla Amundsen - Leder Infrastructure Growth

Camilla Amundsen (født 1976) er leder for Infrastructure Growth, som skal sikre kundevekst og nettverksutnyttelse for fiber og mobil infrastruktur, og sørge for at Telenors kunder får tilgang til nett i verdensklasse landet over. Amundsen har tidligere vært leder for Fixed & TV, og ledet divisjonens arbeide med å transformere Telenor T-We til å bli en strømme- og TV-tjeneste, samt teknologiskiftet der Telenor flyttet sine kobberkunder over til nye og moderne tjenester over fiber- og mobil-teknologi. Hun har også ledet Talkmore i tre år. I denne perioden oppnådde selskapet en betydelig vekst og utvikling. Hun har også flere års ledererfaring fra Lyse. Amundsen er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU.
Ric Brown - Leder Consumer

Ric Brown - Leder Consumer

Ric Brown (f. 1963) er leder for Consumer. Consumer har ansvaret for Telenor Norges aktiviteter i privatmarkedet, herunder ansvar for alle produkter og tjenester og for salg og markedsføring. Consumer har også ansvar for kundeservice for både privat- og bedriftskunder. Brown begynte i Telenor i 1995 og har tidligere vært CMO og leder for mobildivisjonen i Telenor Norge. Han har hatt en rekke lederstillinger innen marked, salg og produkt i forretnings- og privatmarkedet. Brown har en bachelorgrad i Electronics and Electrical Engineering, en MBA og en mastergrad i IT. Han er opprinnelig fra Skottland, men har bodd i Norge siden 1994.
Christer Eneroth - Leder Technology

Christer Eneroth - Leder Technology

Christer Eneroth (født 1968) er leder for Technology, Telenor Norges nettverksdivisjon, som er ansvarlig for å utvikle, bygge og drifte Telenor Norges telekommunikasjonsnett og kommunikasjonstjenester for tale, data og meldinger, datasenter og OSS-systemer. Eneroth begynte i Telenor Mobil i 1997 som utvikler, og har jobbet som sjefarkitekt både i IT- og teknologidivisjonen, og har hatt teknisk ansvar for flere av Telenors sentrale utviklingsprogram. Senere har han hatt ansvaret for CTO Office & Projects og Services. Eneroth tok over som Chief Security Officer i 2020. Han var fungerende CTO fra februar 2022 til han tiltrådte stillingen i september samme år. Eneroth har studert Computer Science ved University of Massachusetts.
Knut Giske - Leder Finance

Knut Giske - Leder Finance

Knut Giske (født 1966) er leder for Finance (CFO). Finance har ansvaret for Telenor Norges finansielle planlegging og målstyring, controlling, fakturering, samt regnskap og rapportering. Innkjøp og strategi ligger også under Finance Norge. Giske var tidligere SVP and Group Controller i Telenor Group, hvor han ledet flere finanstiltak og prosjekter. Han har også vært medlem av styret i Telenor Norge, Telenor Myanmar samt i flere av Telenors virksomheter internasjonalt. Giske kom til Telenor i år 2000 fra Arthur Andersen & Co. Han er utdannet MBA med finans som spesialisering fra Northern Illinois University. Han har også høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole og praktisert som statsautorisert revisor.
Torbjørn Hulbak – Leder Business (fungerende)

Torbjørn Hulbak – Leder Business (fungerende)

Torbjørn Hulbak (født 1964) er fungerende leder for Business, Telenor Norges markedsutløp mot bedrifter og offentlig sektor. Divisjonen har ansvaret for salg og markedsføring av alle produkter og tjenester som selges i bedriftsmarkedet. Hulbak begynte i Telenor i 2021, hvor han har hatt ansvaret for forretningsområdet Large and Medium Accounts. Han har tidligere vært CEO i Phonect (nå Unifon) og Group CEO i NetNordic. Utover dette har han hatt sentrale lederstillinger i Alcatel i Norge og Norden. Hulbak er utdannet Ingeniør fra Gjøvik Ingeniørhøyskole.
Ragnar H. Korsæth - Leder Transformation

Ragnar H. Korsæth - Leder Transformation

Ragnar H. Korsæth (født 1966) er leder for Transformation i Telenor Norge og selskapets Transformasjonsprogram. Her inngår en mengde initiativ som skal realisere gevinster for å bidra til at Telenor når sine mål i strategiperioden. Korsæth kom til Telenor i 1997 og har bred lederbakgrunn. Han har blant annet vært strategidirektør i Telenor Norge, EVP og leder for Global Coordination, COO i Telenor International Mobile, CFO i Telenor International samt jobbet med Telenors digitale investeringer og infrastruktur. Korsæth er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker AFA fra NHH.
Torbjørn Larsen - Leder IT

Torbjørn Larsen - Leder IT

Torbjørn Larsen (født 1966) er leder for IT divisjonen i Telenor Norge. Divisjonen jobber tett på hele selskapet for å sikre suverene kundeopplevelser og tilby tjenester som gjør en forskjell. Larsen begynte i Telenor høsten 2022, etter en periode som innleid leder for arbeidet med skyplattform og utvikleropplevelse. Han har bakgrunn fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master of Technology Management fra NTNU/MIT.
Ragnhild Mathisen - Leder Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio

Ragnhild Mathisen - Leder Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio

Ragnhild Mathisen (født 1971) er leder for Corporate Affairs, Wholesale og Kystradio. Divisjonen håndterer grensesnittet mot eksterne stakeholdere for Telenor Norge, betjener operatørmarkedet og drifter Telenor Kystradio. I tillegg består divisjonen av Kommunikasjon (inkludert sponsorater), Bærekraft, og Myndighetskontakt- og regulatorisk. Mathisen kom til Telenor i 2012, og har siden oktober 2018 ledet Corporate Affairs i Telenor Norge. Hun har tidligere ledet konsernets avdeling for myndighetskontakt og regulatorisk med ansvar for Norge, og Europa. Hun har mange års erfaring fra politiske stillinger, blant annet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og som politisk rådgiver for forsvarsministeren. Mathisen har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Elisabeth Stene - Leder HR

Elisabeth Stene - Leder HR

Elisabeth Stene (født 1965) er leder for People & Organisation i Telenor Norge. People & Organisation har ansvar for videreutviklingen av våre ansatte, kultur og organisasjon slik at Telenor er godt rustet til å møte dagens og fremtidens behov. Stene begynte i Telenor i 1996 og har jobbet innen HR for Telenor Norge, Nordic og Group People. Hun har også vært CHRO for Telenor i India og for Digi i Malaysia. Tidligere har hun jobbet for FAFO og NHO, samt vært HR-direktør i rådgivningsfirmaet Multiconsult ASA. Elisabeth har en Bachelor i Business Management fra University of Salford og en MSc in European Studies fra London School of Economic and Political Science.