Vilkår for Telenors bedriftskunder

Vilkår Telenor Bedrift

Våre forretnings- og tjenestevilkår ivaretar kravene i GDPR, EUs personvernforordning og norsk lov. Vilkårene består av en generell del (forretningsvilkår), og en tjenestespesifikk del. Du finner også vilkår for Telenors basistjenester, skytjenester samt andre utvalgte avtalevilkår.

1

Forretningsvilkår

2

Vilkår for behandling av personopplysninger

3

Vilkår for mobil og fast basis telekommunikasjonstjenester

4

Tjenestebilag for utvalgte skytjenester med mer

5

Andre vilkår

Spørsmål og svar

i

Hva er GDPR?

i

Fra hvilket tidspunkt gjelder de nye alminnelige vilkår for bedrifter?

i

Hva er endret i forretningsvilkårene?