Vilkår for bedriftskunder

Vilkårene består av en generell del som gjelder alle sluttkunder av Telenor Norge (generelle forretningsvilkår), og en del som kun gjelder bedriftskundene (spesielle forretningsvilkår for bedriftskunder). I tillegg finner du de til enhver tid gjeldende produktvilkår for Telenors basistjenester til bedrifter samt utvalgte andre avtalevilkår.

Forhandlet avtale med Telenor?

Har din bedrift fremforhandlet en egen, kundespesifikk avtale med Telenor, hvor priser og øvrige vilkår er avtalt spesielt mellom partene, har denne avtalen forrang for forretningsvilkårene, som er offentliggjort her. Det betyr at forretningsvilkårene kun gjelder så langt de passer, og dersom det er motstrid mellom din bedrifts kundespesifikke avtale og forretningsvilkårene, så er det din bedrifts avtale som gjelder.