Vilkår for Telenors bedriftskunder

Vilkår Telenor Bedrift

Våre forretnings- og tjenestevilkår ivaretar kravene i GDPR, EUs personvernforordning og norsk lov. Vilkårene består av en generell del (forretningsvilkår), og en tjenestespesifikk del. Du finner også vilkår for Telenors basistjenester, skytjenester samt andre utvalgte avtalevilkår.

1

Forretningsvilkår

Vi rendyrker forretningsvilkårene

Alminnelige vilkår for bedrifter gjelder kun for kunder med organisasjonsnummer, ikke privatkunder, og erstatter både de generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS, for alle sluttkunder av Telenor Norge, og den bedriftsspesifikke delen, Spesielle forretningsvilkår for bedriftskunder.
Alminnelige vilkår for bedrifter

General terms and conditions for business customers

Har du forhandlet en egen kundeavtale med Telenor gjelder den fortsatt
Har din bedrift fremforhandlet en egen, kundespesifikk avtale med Telenor, hvor priser og øvrige vilkår er avtalt spesielt mellom partene, gjelder denne avtalen fortsatt. Dersom avtalen viser til de Alminnelige vilkår for bedrifter, gjelder sistnevnte kun så langt det passer. Ved eventuell motstrid, er det din bedrifts forhandlede avtale som gjelder.

2

Vilkår for behandling av personopplysninger

Telekommunikasjonstjenester krever ikke databehandleravtale
Når din bedrift kjøper og bruker Telenors telekommunikasjonstjenester, så som fast og mobil telefoni og tilgang til internett, har vi et ende-til-ende ansvar for behandlingen av personopplysninger om dine brukere og ansatte. For telekommunikasjonstjenester er Telenor behandlingsansvarlig etter personvernreglene – ikke databehandler - og din Bedrift skal derfor heller ikke inngå databehandleravtale med oss. Telenors rolle som behandlingsansvarlig for telekommunikasjonstjenester er ikke endret etter GDPR, men er derimot en videreføring av Telenors ansvar under vår konsesjon fra Datatilsynet.

Informasjonssamfunnstjenester og blandingstjenester krever databehandlervilkår tilsvarende en databehandleravtale
Når din bedrift kjøper og bruker Telenors informasjonssamfunnstjenester levert over internett, så som Min Bedrift eller skytjenester fra tredjeparter, men også for tjenester/prosesser som er en blanding av elektroniske telekommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnstjenester så som Mobilt Bedriftsnett og Fakturakontroll, er det bedriften din som er behandlingsansvarlig, for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon, mens Telenor er deres databehandler. Derfor har disse tjenestene databehandlervilkår, se nærmere under.

Du trenger ikke tenke på om tjenesten du kjøper fra oss forutsetter inngåelse av en databehandleravtale eller ikke
Våre kundeavtaler inneholder nå hoveddelen av en databehandleravtale (generelle databehandlervilkår) og enhver tjeneste, hvor Telenor er databehandler på din bedrifts vegne (og din bedrift er behandlingsansvarlig), inneholder tjenestevilkår, som regulerer hvordan Telenor skal behandle personopplysninger om dine brukere/ansatte (tjenestespesifikke databehandlervilkår) for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon. Din bedrift trenger derfor ikke inngå en separat databehandleravtale med Telenor, hvor vi er databehandler av personopplysninger på din bedrifts vegne, og din bedrift blir regnet som behandlingsansvarlig.

Separate databehandleravtaler erstattes av databehandlervilkår i kundeavtalen
Hvis din bedrift tidligere har inngått en separat databehandleravtale med Telenor, f.eks. i tilknytning til tjenesten Fakturakontroll, vil den separate databehandleravtalen med virkning fra 25.05.2018 erstattes av GDPR-oppdaterte databehandlervilkår, som inngår i kundeavtalen på følgende måte:

Tjenestespesifikke databehandlervilkår finner du her (listen er ikke uttømmende):

Fakturakontroll

Mobilt Bedriftsnett

Mobilt Bedriftsnett Opptak

SKL (Samordnet Kommunikasjon)

Sikkerhetsovervåkning-IDS

Virus og spamfilter

Nordic Connect Firewall og Internet Nordic Connect

OutOffice

Microsoft Skytjenester

3

Vilkår for mobil og fast basis telekommunikasjonstjenester

Her finner du vilkårene for fast og mobil basis telekommunikasjonstjenester fra Telenor, som gjelder for alle bedriftskunder som tar i bruk disse tjenestene:

Vilkår for mobil

Vilkår for Bedrift Total Y

Vilkår for Bredbånd

Spørsmål og svar

i

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning som vil gjelde fra og med 25. mai 2018. Det nye regelverket bestemmer i korte trekk hvordan det offentlige og bedrifter kan og skal behandle opplysninger om enkeltpersoner. Det gir også enkeltpersoner rettigheter direkte overfor det offentlige og bedrifter, når det gjelder opplysninger som er samlet inn om dem.
i

Fra hvilket tidspunkt gjelder de nye alminnelige vilkår for bedrifter?

Alminnelige vilkår for bedrifter gjelder umiddelbart for nye bedriftskunder og førstegangsbrukere fra og med 25. april 2018. For alle eksisterende bedriftskunder vil Alminnelige vilkår for bedrifter tre i kraft den 25. mai 2018, og erstatter de tidligere Forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015.
i

Hva er endret i forretningsvilkårene?

Vi har omskrevet, rendyrket og forenklet Telenors forretningsvilkår for bedrifter (heter nå Alminnelige vilkår for bedrifter) for å gjøre dem kortere, mer konsistente og lettere å lese for deg som bedriftskunde. Dette er de vesentligste endringene:

  • Vilkårene er ikke lenger delt opp i en generell del for alle Telenor Norges sluttkunder og en spesiell del for bedriftskundene. Alminnelige vilkår for bedrifter inneholder kun generelle vilkår for alle bedriftstjenester og -kunder som ikke har forhandlet egen avtale med Telenor. 
  • Vilkårene er nå 100% tilpasset bedrifter (dvs. kunder med organisasjonsnummer), og inneholder ikke lenger bestemmelser eller rettigheter som uansett kun gjelder for forbrukere, så som angrerett.
  • Vilkårene inneholder nå hoveddelen av en databehandleravtale (generelle databehandlervilkår). Tjenestespesifikke databehandlervilkår finner du sammen med øvrige tjenestevilkår.