Vilkar

Vilkår for Telenors bedriftskunder

Våre forretnings- og tjenestevilkår ivaretar kravene i GDPR, EUs personvernforordning og norsk lov. Vilkårene våre består av en generell del (forretningsvilkår), og en tjenestespesifikk del. Her finner du også vilkår for Telenors basistjenester, skytjenester samt andre utvalgte avtalevilkår.

Vilkår Telenor Bedrift
 • Forretningsvilkår

  Vi rendyrker forretningsvilkårene

  Alminnelige vilkår for bedrifter gjelder kun for kunder med organisasjonsnummer, ikke privatkunder, og erstatter både de generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS, for alle sluttkunder av Telenor Norge, og den bedriftsspesifikke delen, Spesielle forretningsvilkår for bedriftskunder.
  Alminnelige vilkår for bedrifter

  General terms and conditions for business customers

  Har du forhandlet en egen kundeavtale med Telenor gjelder den fortsatt
  Har din bedrift fremforhandlet en egen, kundespesifikk avtale med Telenor, hvor priser og øvrige vilkår er avtalt spesielt mellom partene, gjelder denne avtalen fortsatt. Dersom avtalen viser til de Alminnelige vilkår for bedrifter, gjelder sistnevnte kun så langt det passer. Ved eventuell motstrid, er det din bedrifts forhandlede avtale som gjelder.

 • Vilkår for behandling av personopplysninger

  Telekommunikasjonstjenester krever ikke databehandleravtale
  Når din bedrift kjøper og bruker Telenors telekommunikasjonstjenester, så som fast og mobil telefoni og tilgang til internett, har vi et ende-til-ende ansvar for behandlingen av personopplysninger om dine brukere og ansatte. For telekommunikasjonstjenester er Telenor behandlingsansvarlig etter personvernreglene – ikke databehandler - og din Bedrift skal derfor heller ikke inngå databehandleravtale med oss. Telenors rolle som behandlingsansvarlig for telekommunikasjonstjenester er ikke endret etter GDPR, men er derimot en videreføring av Telenors ansvar under vår konsesjon fra Datatilsynet.

  Informasjonssamfunnstjenester og blandingstjenester krever databehandlervilkår tilsvarende en databehandleravtale
  Når din bedrift kjøper og bruker Telenors informasjonssamfunnstjenester levert over internett, så som Min Bedrift eller skytjenester fra tredjeparter, men også for tjenester/prosesser som er en blanding av elektroniske telekommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnstjenester så som Mobilt Bedriftsnett og Fakturakontroll, er det bedriften din som er behandlingsansvarlig, for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon, mens Telenor er deres databehandler. Derfor har disse tjenestene databehandlervilkår, se nærmere under.

  Du trenger ikke tenke på om tjenesten du kjøper fra oss forutsetter inngåelse av en databehandleravtale eller ikke
  Våre kundeavtaler inneholder nå hoveddelen av en databehandleravtale (generelle databehandlervilkår) og enhver tjeneste, hvor Telenor er databehandler på din bedrifts vegne (og din bedrift er behandlingsansvarlig), inneholder tjenestevilkår, som regulerer hvordan Telenor skal behandle personopplysninger om dine brukere/ansatte (tjenestespesifikke databehandlervilkår) for de deler av tjenesten som ikke er telekommunikasjon. Din bedrift trenger derfor ikke inngå en separat databehandleravtale med Telenor, hvor vi er databehandler av personopplysninger på din bedrifts vegne, og din bedrift blir regnet som behandlingsansvarlig.

  Separate databehandleravtaler erstattes av databehandlervilkår i kundeavtalen
  Hvis din bedrift tidligere har inngått en separat databehandleravtale med Telenor, f.eks. i tilknytning til tjenesten Fakturakontroll, vil den separate databehandleravtalen med virkning fra 25.05.2018 erstattes av GDPR-oppdaterte databehandlervilkår, som inngår i kundeavtalen på følgende måte:

  Tjenestespesifikke databehandlervilkår finner du her (listen er ikke uttømmende):

  Fakturakontroll

  Mobilt Bedriftsnett

  Mobilt Bedriftsnett Opptak

  SKL (Samordnet Kommunikasjon)

  Sikkerhetsovervåkning-IDS

  Virus og spamfilter

  Nordic Connect Firewall og Internet Nordic Connect

  OutOffice

  Microsoft Skytjenester

 • Vilkår for mobil og fast basis telekommunikasjonstjenester

  Her finner du vilkårene for fast og mobil basis telekommunikasjonstjenester fra Telenor, som gjelder for alle bedriftskunder som tar i bruk disse tjenestene:

  Vilkår for mobil

  Vilkår for Bedrift Total Y

  Vilkår for Bredbånd

  Vilkår for IP-telefoni (IPT)