Leverandører med norsk organisasjonsnummer skal sende faktura og kreditnota til Telenor på det elektroniske formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Dette gjelder alle norske Telenor-selskaper som aksepterer dette formatet. Unntaksvis vil vi akseptere og behandle fakturaer mottatt e-post eller papir.

i

Krav til faktura

Alle fakturaer må minimum inneholde opplysninger i samsvar med forskrift om bokføring (https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/)

Utover minimumskravet forventer Telenor at følgende opplysninger finnes på fakturaen:

 • Leverandørens navn

 • Leverandørens organisasjonsnummer

 • For leverandører registrert i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

 • Bankkontonummer

 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)

 • Fakturadato

 • Forfallsdato

 • Kjøpers navn

 • Kjøpers organisasjonsnummer

 • Referanse, ordrenummer, navn på kontaktperson eller e-post adresse

 • Varelinjebeskrivelse, enhet (stk., eske, etc.)

 • Enhetspris

 • Antall

 • Varelinjebeløp

 • Netto fakturabeløp

 • Andre offentlige avgifter, f.eks. miljøgebyr

 • Mva. beløp, pr. mva. sats

 • Totalt fakturabeløp inkl. mva

Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg ha opplysning om:

 • IBAN og BIC (Swift)

 • Valuta

Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura kan ikke forventes behandlet.

Ved manglende referanse på faktura, vil fakturaen bli returnert.

i

Levering av faktura til Telenor

Elektronisk faktura

Faktura- og kredittnota må være maskinelt stilet til det aktuelle Telenor-selskapet (kjøper).

BIS SchemeID = 0192:<kjøpers norske organisasjonsnummer>

Se oversikt over gyldige mottakere av elektronisk faktura:

Selskapsnavn

Organisasjonsnummer

Telenor Networks Holding AS

983939724

Telenor Shared Services AS

983337406

Telenor Communication II AS

983793754

Telenor Mobile Holding AS

983940145

Telenor ASA

982463718

Telenor Mobile Communications AS

963815840

Telenor Satellite AS

974529068

Telenor Svalbard AS

975908739

Telenor Norge AS

976967631

Telenor Towers Norway AS

971050365

Telenor Towers AS

927043459

Telenor Fiber AS

929340272

Telway AS

945701455

Telenor Tracking Solutions AS

931241702

Telenor Procurement Holding AS

931442465

Telenor Asia Holding AS

931442724

Telenor Digital Infrastructure Holding AS

930717266

Telenor Cyberdefence AS

932975424

For øvrige detaljer, se mottakere i ELMA-registeret

Vedlegg til elektronisk faktura, skal leveres som del av XML og være Base64-kodet.

Annen leveringsmåte - Telenors fakturaadresse

Dersom elektronisk faktura ikke kan leveres, kan fakturaen sendes på e-post til ssc.fakturamottak@telenor.com

Gyldige format på vedlegg til e-post er enten PDF eller TIFF.

Send kun ett dokument (med faktura og vedlegg) per faktura.

NB! Denne e-post adressen skal kun brukes til innsending av PDF/TIFF fakturaer – ingen kommentarer, spørsmål eller henvendelser blir besvart eller behandlet.

Unntaksvis kan faktura sendes per post til:

<Aktuelt Telenor selskap>

c/o Fakturamottak

Postboks 349 Alnabru

0614 OSLO

Leverandører uten et norsk organisasjonsnummer kan sende faktura på følgende format:

 1. via PEPPOL BIS-formatet

 2. som e-post med PDF-vedlegg

i

Ved spørsmål om levering av faktura

Ved spørsmål om status på betaling av levert faktura m.m, ta kontakt med vår fakturaavdeling på e-post adressen: ap.request@telenor.com