i

Krav til faktura

Alle fakturaer må minimum inneholde opplysninger i samsvar med forskrift om bokføring (https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/)

Utover minimumskravet forventer Telenor at følgende opplysninger finnes på fakturaen:

 • Leverandørens navn

 • Leverandørens organisasjonsnummer

 • For leverandører registrert i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

 • Bankkontonummer

 • Fakturanummer (unikt for leverandøren)

 • Fakturadato

 • Forfallsdato

 • Kjøpers navn

 • Kjøpers organisasjonsnummer

 • Referanse, ordrenummer eller kontaktperson. (bestiller-ID, navn etc.)

 • Varelinjebeskrivelse, enhet (stk., eske, etc.)

 • Enhetspris

 • Antall

 • Varelinjebeløp

 • Netto fakturabeløp

 • Andre offentlige avgifter, f.eks. miljøgebyr

 • Mva. beløp, pr. mva. sats

 • Totalt fakturabeløp inkl. mva

Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg ha opplysning om:

 • IBAN og BIC (Swift)

 • Valuta

Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura kan ikke forventes behandlet.

Ved manglende referanse på faktura, vil fakturaen bli returnert. Se krav til fakturareferanse

i

Levering av faktura til Telenor

Elektronisk faktura

Faktura- og kredittnota må være maskinelt stilet til det aktuelle Telenor-selskapet (kjøper).

BIS SchemeID = 0192:<kjøpers norske organisasjonsnummer>

Se oversikt over gyldige mottakere av elektronisk faktura:

Selskapsnavn

Organisasjonsnummer

Telenor Networks Holding AS

983939724

Telenor Global Shared Services AS

983337406

Bynett Vestfold AS

986731873

Telenor Communication II AS

983793754

Telenor Digital AS

996516288

TELENOR MOBILE HOLDING AS

983940145

Telenor ASA

982463718

Telenor Financial Services AS

999327176

Telenor Consult AS

962927688

Telenor Mobile Communications AS

963815840

Telenor Satellite AS

974529068

Telenor Broadcast Holding AS

983935125

Canal Digital AS

977273633

Dipper AS

979422008

Cinclus Technology AS

963246862

Telenor Svalbard AS

975908739

Telenor Norge AS

976967631

Telenor Infra AS

971050365

Telenor Pensjonskasse

947316281

For øvrige detaljer, se mottakere i ELMA-registeret

Vedlegg til elektronisk faktura, skal leveres som del av XML og være Base64-kodet.

Annen leveringsmåte - Telenors fakturaadresse

Dersom elektronisk faktura ikke kan leveres, kan fakturaen sendes på e-post til ssc.fakturamottak@telenor.no

Gyldige format på vedlegg til e-post er enten PDF eller TIFF.

Send kun ett dokument (med faktura og vedlegg) per faktura.

Unntaksvis kan faktura sendes per post til:

<Aktuelt Telenor selskap>

c/o Fakturamottak

Postboks 4459

8608 MO I RANA

Leverandører uten et norsk organisasjonsnummer kan sende faktura på følgende format:

 1. via PEPPOL BIS-formatet

 2. som e-post med PDF-vedlegg

i

Ved spørsmål om levering av faktura

Ved spørsmål om levering av faktura til Telenor kan følgende e-post adresse benyttes : EDI_integration@telenor.com

NB! Det kan ikke sendes PDF-fakturaer, purringer, eller inkassosaker til denne adressen.

Spørsmål om status av betaling på levert faktura, kontakt vår kundeservice for faktura 09002/+47 22 20 90 02 (fra utlandet), eller via e-epost: gss.support@telenor.com