Handling skaper holdning

Telenor Open Mind er ett arbeidstreningsprogram, som har to ulike målgrupper.

  • Den ene målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

  • Den andre målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land.

Vårt program retter seg mot arbeidssøkere med høy utdannelse tilsvarende Bachelor / Masterstudier innenfor relevante fagområder som: IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l. Vi tilbyr arbeidstrening i ordinær virksomhet, og samarbeider med NAV ved at vi får kandidater fra dem.

Vi har to inntak per år, ett på våren og ett på høsten. Det er to ulike innsøkingsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører.

For informasjon om søknadsfrister og oppstartsdato, se søknadssidene for hver av våre målgrupper.

Det er to ulike søknadsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører: