Handling skaper holdning

Telenor Open Mind er ett arbeidstreningsprogram, som har to ulike målgrupper.

  • Den ene målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.
  • Den andre målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land.

Vårt program retter seg mot arbeidssøkere med høy utdannelse som står utenfor arbeidslivet, og vi tilbyr deltakere arbeidstrening i ordinær virksomhet. Vi samarbeider med NAV på den måten at vi får kandidater fra dem.

Vi har to inntak per år, ett på våren og ett på høsten. Det er to ulike innsøkingsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører.

Neste oppstart blir våren 2019. Søknadsfrist er 20. februar, og oppstartsdato er 2.april.

Det er to ulike innsøkingsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører: