Handling skaper holdning

Telenor Open Mind er ett arbeidstreningsprogram, som har to ulike målgrupper.

Vi har to inntak per år, ett på våren og ett på høsten. Det er to ulike innsøkingsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører. Under finner du informasjon om de to søknadsprosessene, søknadsfrister og oppstartsdato.

Den ene målgruppen er personer med nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

Den andre målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land.

Vårt program retter seg mot arbeidssøkere med høy utdannelse tilsvarende Bachelor / Masterstudier innenfor relevante fagområder som: IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l. Vi tilbyr arbeidstrening i ordinær virksomhet, og samarbeider med NAV ved at vi får kandidater fra dem.

Vi gjør oppmerksom på at våre deltakere må gjennom en bakgrunnssjekk.

Information in english