Telenor Open Mind

Handling skaper holdning


Telenor Open Mind er et arbeidstreningsprogram som retter seg mot arbeidssøkere med høy utdannelse tilsvarende Bachelor / Masterstudier innenfor relevante fagområder som: IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l. Vi tilbyr arbeidstrening i ordinær virksomhet, og samarbeider med NAV ved at vi får kandidater fra dem.

Vi har to inntak per år, ett på våren og ett på høsten. Det er to ulike søknadsprosesser ut fra hvilken av våre to målgrupper man tilhører. Under finner du informasjon om de to søknadsprosessene, søknadsfrister og oppstartsdato.

Personer med nedsatt funksjonsevne

For deg med fysiske eller psykiske utfordringer

Personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-EU-land.

Vi gjør oppmerksom på at våre deltakere må gjennom en bakgrunnssjekk.

Information in english