Det er to ulike søknadsprosesser ut fra hvilken målgruppe man tilhører: