Om oss i Telenor Open Mind

Vi ansatte, personer som med våre unike egenskaper og fortrinn, gjør alt for å åpne en dør til arbeidslivet for våre deltakere. Flere av våre ansatte har selv vært gjennom programmet, og ser på det som en viktig faktor. Programmet har vært en fast avdeling i Telenor siden 1996.

Døråpner

Vi vil åpne en dør til arbeidslivet for våre to målgrupper, som er mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrere med bakgrunn fra ikke-EU-land. I tillegg vil vi bidra til en holdningsendring og en alminneliggjøring av disse gruppene i arbeidslivet. Vi ønsker å øke bevisstheten om det positive forholdet mellom inkludering og mangfold på arbeidsplassen.

Vi samarbeider med NAV, og er en del av den Inkluderende Arbeidsliv-avtalen mellom Telenor og NAV Arbeidslivssenter Akershus, og tar inn deltakere på arbeidstrening i Telenor.

Vinn-Vinn-Vinn

Vår erfaring er at risikoen ved å ansette noen fra «utenforskapet» er lav. Vi kaller det en vinn, vinn, vinn – situasjon.

Deltakerne våre kommer i posisjon på arbeidsmarkedet gjennom opparbeidelse av arbeidslivkunnskap og reell arbeidserfaring. Bedriften får tilgang på kvalifiserte medarbeidere samtidig som mangfoldet økes, og samfunnet vinner på at de får verdiskaping fra aktive skatteytere.

Uten erfaring, får du ikke jobb. Uten jobb, får du ikke erfaring.

Det handler om å bryte den onde sirkelen, og se enkeltindividers ressurser.

Globalt perspektiv

Vi har per i dag programmer i Telenor Sverige og Telenor Pakistan. Disse styres lokalt i de respektive landene.

https://www.telenor.com/career/culture/diversity-and-inclusion/under-represented-groups/

Rådgivningsorgan

Vi fungerer som et rådgivningsorgan for de som etterspør vår kompetanse og erfaring. Med over 25 års erfaring har vi mye å bistå med, og vi vil gjerne at flere skal bli 'open minded'.

Siden flere av våre ansatte har vært gjennom programmet selv, har vi har en unik mulighet til å se situasjonen både fra arbeidsgiver og deltakernes synspunkt. Vi mener at det norske samfunnet ikke har råd til å la ubrukte ressurser gå til spille, og at andre kunnskapsbedrifter bør gjøre som Telenor.

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker, og ønsker at din bedrift skal åpne dørene for å inkludere flere i mangfoldet, men er usikker på hvordan? Ta kontakt med oss, vi kan bistå med våre erfaringer og gi innspill til det med å ta inn personer fra «utenforskapet».