Modellen

Over kan du se modellen vi bruker for å illustrere hvordan Telenor Open Mind fungerer.

Inntak, introduksjon og arbeidstrening

I løpet av det ettårige programmet vil deltaker opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Flere av personene som har deltatt i programmet har fått jobb både i, og utenfor Telenor.

Ingen av våre deltakere er garantert jobb! Det er derfor en integrert del av programmet at man søker jobb underveis.

Programmet har siden 2017 samkjørt sine to årlige oppstarter, slik at begge målgruppene deltar på onboarding programmet i fellesskap. Programmet er todelt:

Del 1 består av to måneders onboarding program med relevant kompetanseheving, tilgang til Telenor Academy, og UNIK coaching som retter seg konkret mot arbeidslivet. Jobbcoach har jevnlig samtaler med deltaker, for å kartlegge med tanke på videre arbeidstrening. Perioden gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu i Bærum.

Del 2 består av ti måneder med arbeidstrening hvor deltaker får opplæring og oppfølging av våre jobbcoacher. Deltaker har arbeidstrening i en avdeling i Telenor. Jevnlig oppfølging etter avtale med våre jobbcoacher, og hver 3 måned blir det sendt rapport til NAV basert på samtaler med deltaker og leder.