Inntak, introduksjon og arbeidstrening

I løpet av det ettårige programmet vil deltaker opparbeide seg verdifull kunnskap og reell arbeidserfaring, og øke sine muligheter til å skaffe seg relevant arbeid. Flere av personene som har deltatt i programmet har fått jobb både i, og utenfor Telenor.

Ingen av våre deltakere er garantert jobb! Det er derfor en integrert del av programmet at man søker jobb underveis.

Programmet har siden 2017 samkjørt sine to årlige oppstarter, slik at begge målgruppene deltar på onboarding programmet i fellesskap. Programmet er todelt:

Del 1 består av to måneders onboarding program med relevant kompetanseheving, tilgang til Telenor Academy, og UNIK coaching som retter seg konkret mot arbeidslivet. Jobbcoach har jevnlige samtaler med deltaker, for å kartlegge med tanke på videre arbeidstrening. Perioden gjennomføres i bygg K, i Telenors lokaler på Fornebu i Bærum.

Del 2 består av ti måneder med arbeidstrening hvor deltaker får opplæring og oppfølging av våre jobbcoacher. Deltaker har arbeidstrening i en avdeling i Telenor, eller hos en av våre samarbeidsbedrifter. Jevnlig oppfølging etter avtale med våre jobbcoacher, og hver 3 måned rapporteres det til NAV basert på samtaler med deltaker og leder.

Veiviser for inkludering

Veiviser for inkludering er et resultat av samarbeidet mellom NAV og partene i IA-avtalen. Målet er å gjøre det enklere å finne god informasjon om hva NAV kan tilby dersom virksomheten ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet eller bedre tilretteleggingen. Klikk her for å komme til veiviser for inkludering.