Søknadsprosess for deg med psykiske eller fysiske utfordringer

Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for deg som vil ut i arbeid. Det er viktig å fokusere på muligheter som finnes, ikke hindringene.

Dette er søknadsprosessen for målgruppen personer som har nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til høstens inntak er 23. august 2024.
Oppstart er 15. oktober dersom du blir tatt inn i programmet.

Vi tar imot søknader fortløpende.

Du må sende søknaden din før søknadsfristen for å bli vurdert, og du må dekke opptakskravene vi stiller. Dokumentasjon må også legges ved.

Forutsetninger

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l., og ønsker å delta i arbeidstrening i ordinær virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at Telenor krever bakgrunnssjekk av kandidater.

Din saksbehandler hos NAV må godkjenne at du søker deg inn til programmet.

Send din søknad via søknadsskjemaet vårt som du finner her: www.telenor.no/openmind/skjema/