Telenor Open Mind er ett arbeidsprogram som har to ulike målgrupper.

Dette er søknadsprosessen for målgruppen personer som har nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

Forutsetninger

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l., og ønsker å delta i arbeidstrening i ordinær virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at noen avdelinger i Telenor kan kreve sikkerhetsklarering før det er aktuelt med arbeidstrening.

Din saksbehandler hos NAV må godkjenne at du søker deg inn til programmet.

Send din søknad via søknadsskjemaet vårt som du finner her: www.telenor.no/openmind/skjema/

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 10. september og oppstartsdato er 19. oktober for høsten 2021.

Du må sende søknaden din før søknadsfristen for å bli vurdert, og du må dekke opptakskravene vi stiller. Dokumentasjon må også legges ved.

Vi tar imot søknader fortløpende.