En døråpner

Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for deg som vil ut i arbeid. Det er viktig å fokusere på muligheter som finnes, ikke hindringene.

Telenor Open Mind er ett arbeidsprogram som har to ulike målgrupper.

Dette er søknadsprosessen for målgruppen personer som har nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, Telecom, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l., og ønsker å delta i arbeidstrening i ordinær virksomhet.

Din saksbehandler hos NAV må godkjenne at du søker deg inn til programmet.

Send din søknad via søknadsskjemaet vårt som du finner her: www.telenor.no/openmind/skjema/

Inntak

Søknadsfrist til høstens oppstart er 10. september 2019. Oppstartsdato er 8. oktober 2019.

Vi tar imot søknader fortløpende.