En døråpner

Vi er opptatt av å vise mangfold i praksis, og være en døråpner for deg som vil ut i arbeid. Det er viktig å fokusere på muligheter som finnes, ikke hindringene.

Telenor Open Mind er ett arbeidsprogram som har to ulike målgrupper.

Dette er søknadsprosessen for målgruppen personer som har nedsatt funksjonsevne, herunder de med fysiske utfordringer, hørsels- og /eller synshindringer, eller psykiske helseplager.

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l., og ønsker å delta i arbeidstrening i ordinær virksomhet. Vi gjør oppmerksom på at noen avdelinger i Telenor kan kreve sikkerhetsklarering før det er aktuelt med arbeidstrening.

Din saksbehandler hos NAV må godkjenne at du søker deg inn til programmet.

Send din søknad via søknadsskjemaet vårt som du finner her: www.telenor.no/openmind/skjema/

Inntak

Søknadsfrist til vårens oppstart er 20.februar 2020. Oppstartsdato er 24. mars 2020.

Vi tar imot søknader fortløpende.