En trailertilhenger holdt på å velte over bilen til Eiliv Mæhle. Det skjedde i en sving i en tunnel. Bilen var millimeter fra å bli knust. Etter den sjokkartede nestenulykken prøvde han å forestille seg et arbeidsliv lenket til en rullestol. Ville noen ha bruk for ham? Hva med hans brennende interesse for data? Ville det være mulig å få jobb?

Bilde av Eiliv Mæhle

Eiliv Mæhle

I 2021 er disse spørsmålene like aktuelle.

Funksjonshemmede og innvandrere er to ulike grupper, men de møter mange av de samme fordommene, og sliter med å få innpass i arbeidslivet. Vi fokuserer derfor på inkludering av disse gruppene ved hjelp av Telenors Open Mind-program, og mener at handling skaper holdning.

 • Eiliv Mæhle, Administrerende Direktør i April Data, starter opp prosjektet med å få funksjonshemmede ut i arbeid i 1994. Telenor kjøpte opp April Data i 1996, og valgte å videreføre prosjektet.

 • Ingrid Ihme ble leder i 1998.

 • Handicap-programmet (HCP) ble en permanent avdeling i Telenor i 1999. Samme år mottok vi Budstikkaprisen.

 • Kjent for slagordet: «Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer»

 • HCP skiftet navn til Telenor Open Mind i 2007.

 • I 2010 startet vi med å ta inn innvandrere med høy kompetanse fra land utenfor Europa. Det var en suksess, og over 70 % av de som får muligheten, ender med å komme ut i lønnet arbeid.

 • I 2017 gikk vi bort fra å være et Arbeid med Bistand – tiltak. To årlige inntak, (vår og høst) og skjerpede inntakskrav for deltakerne som betyr Bachelor/Master utdannelse. Samkjøring av oppstart for begge målgrupper. Vårt nye slagord «Handling skaper holdning». Telenor Open Mind har signert Inkluderende Arbeidsliv-avtalen som Telenor har med NAV Arbeidslivssenter Akershus.

 • Over 300 deltakere har fått muligheten til å gjennomføre programmet i Norge.

 • Over halvparten av disse deltakerne, har kommet ut i ordinært, lønnet arbeid.

 • Det offentlige har spart mange 100 millioner kroner i uføretrygd.

 • I 2021 er det flere Telenor-land som har sitt eget program, og de finner du i Telenor Sverige, Telenor Pakistan og Telenor Myanmar. Disse programmene styres lokalt. Les mer om våre globale programmer: https://www.telenor.com/career/diversity-inclusion/telenor-open-mind-open-doors-broader-perspectives/

 • India, Malaysia, Bulgaria og Bangladesh har tidligere gjennomført prosjekter for å skape økt oppmerksomhet rundt funksjonshemmedes rett til deltagelse i arbeidslivet.

 • Tidligere medlem av ILO sitt nettverk (International Labour Organization), og GBDN (Global Disability Network).