Historien om Telenor Open Mind

Det var en nesten-ulykke som var inspirasjonen til programmet, som 20 år etter fremdeles skaper oppmerksomhet i Norge og internasjonalt.

En trailertilhenger holdt på å velte over bilen til Eiliv Mæhle. Det skjedde i en sving i en tunnel. Bilen var millimeter fra å bli knust. Etter den sjokkartede nestenulykken prøvde han å forestille seg et arbeidsliv lenket til en rullestol. Ville noen ha bruk for ham? Hva med hans brennende interesse for data? Ville det være mulig å få jobb?

I 2019 er disse spørsmålene like aktuelle.

Funksjonshemmede og innvandrere er to ulike grupper, men de møter mange av de samme fordommene, og sliter med å få innpass i arbeidslivet. Vi fokuserer derfor på inkludering av disse gruppene ved hjelp av Telenors Open Mind-program, og mener at handling skaper holdning.

 • Eiliv Mæhle, Administrerende Direktør i April Data, starter opp prosjektet med å få funksjonshemmede ut i arbeid i 1994.
  Telenor kjøpte opp April Data i 1996, og valgte å videreføre prosjektet.
 • Ingrid Ihme ble leder i 1998.
 • Handicap-programmet (HCP) ble en permanent avdeling i Telenor i 1999.Samme år mottok vi Budstikkaprisen.
 • Kjent for slagordet: «Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer.»
 • HCP skiftet navn til Telenor Open Mind i 2007
 • I 2010 startet vi med å ta inn innvandrere med høy kompetanse fra land utenfor Europa. Det var en suksess, og over 70 % av de som får muligheten, ender med å komme ut i lønnet arbeid.
 • I 2017 gikk vi bort fra å være et Arbeid med Bistand – tiltak. Vi har to årlige inntak, (vår og høst) og skjerpede inntakskrav for deltakerne. Samkjøring av oppstart for begge målgrupper. Vårt nye slagord «Handling skaper holdning».
  Telenor Open Mind programmet har signert inkluderende arbeidsliv- avtalen som Telenor har med NAV Arbeidslivssenter Akershus.
 • Over 300 deltakere har fått muligheten til å gjennomføre programmet i Norge.
 • Over halvparten av disse deltakerne, har kommet ut i ordinært, lønnet arbeid.
 • Det offentlige har spart mange 100 millioner kroner i uføretrygd
 • I 2019 er det flere Telenor-land som har sitt eget program, og de finner du i Telenor Sverige og Telenor Pakistan. Disse programmene styres lokalt. Les mer om våre globale programmer: https://www.telenor.com/career/diversity-inclusion/telenor-open-mind-open-doors-broader-perspectives/
 • India, Malaysia, Bulgaria og Bangladesh har tidligere gjennomført prosjekter for å skape økt oppmerksomhet rundt funksjonshemmedes rett til deltagelse i arbeidslivet.
 • Medlem av ILO sitt nettverk (International Labour Organization), og GBDN (Global Disability Network)