Historien om Telenor Open Mind

Det var en nesten-ulykke som var inspirasjonen til programmet, som 28 år etter fremdeles skaper oppmerksomhet i Norge og internasjonalt.

En trailertilhenger holdt på å velte over bilen til Eiliv Mæhle. Det skjedde i en sving i en tunnel. Bilen var millimeter fra å bli knust. Etter den sjokkartede nestenulykken prøvde han å forestille seg et arbeidsliv lenket til en rullestol. Ville noen ha bruk for ham? Hva med hans brennende interesse for data? Ville det være mulig å få jobb?

Bilde av Eiliv Mæhle

Eiliv Mæhle

I 2024 er disse spørsmålene like aktuelle.

Funksjonshemmede og innvandrere er to ulike grupper, men de møter mange av de samme fordommene, og sliter med å få innpass i arbeidslivet. Vi fokuserer derfor på inkludering av disse gruppene ved hjelp av Telenors Open Mind-program, og mener at handling skaper holdning.

 • Eiliv Mæhle, Administrerende Direktør i April Data, starter opp prosjektet med å få funksjonshemmede ut i arbeid i 1994. Telenor kjøpte opp April Data i 1996, og valgte å videreføre prosjektet.

 • Ingrid Ihme ble leder i 1998, og leder fremdeles programmet. Vi er 5 personer som jobber med Open Mind, og avdelingen ligger under HR i Telenor Norge.

 • Vi var tidligere kjent som Handicap-programmet (HCP). Vi endret navn til Telenor Open Mind i 2007.

 • Vårt gamle slagord: «Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer»

 • I 1999 mottok vi Budstikkaprisen.

 • I 2010 startet vi med å ta inn innvandrere med høy kompetanse fra land utenfor Europa. Det var en suksess, og over 75 % av de som får muligheten, ender med å komme ut i lønnet arbeid.

 • I 2017 gikk vi bort fra å være et Arbeid med Bistand – tiltak. Vi har to årlige inntak, (vår og høst) og Bachelor/Master utdannelse som inntakskrav. Samkjøring av oppstart for begge målgrupper. Vårt nye slagord «Handling skaper holdning». Telenor Open Mind har signert Inkluderende Arbeidsliv-avtalen som Telenor har med NAV Arbeidslivssenter Akershus.

 • Over 400 deltakere har fått muligheten til å gjennomføre programmet i Norge. Av disse har 75 % kommet ut i ordinært, lønnet arbeid.

 • Det offentlige har spart mange 100 millioner kroner i uføretrygd.

 • Telenor Sverige og Telenor Pakistan har også Open Mind program . Disse styres lokalt.

 • India, Malaysia, Bulgaria, Bangladesh og Myanmar har tidligere gjennomført prosjekter/programmer for å skape økt oppmerksomhet rundt funksjonshemmedes rett til deltagelse i arbeidslivet.

 • Tidligere medlem av ILO sitt nettverk (International Labour Organization), og GBDN (Global Disability Network).

 • Februar 2022: Open Mind Norway vant Empower Societies Award. Intern pris utdelt av Telenor Global Forum.

 • Mars 2022: Mottok "Mangfold lønner seg" - prisen fra Bærum Kommune.