Inntaksprosess

Søknadsfrist til neste oppstart er 20. februar og oppstartsdato er 2.april 2019.

Søknad og CV sendes til NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak Akershus, som videreformidler det til vår jobbcoach. Aktuelle søkere blir kalt inn til et informasjonsmøte med NAV i etterkant av søknadsfristen.

Hvordan søke seg inn?

Telenor Open Mind samarbeider med NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak Akershus om rekruttering av deltakere fra denne målgruppen som er personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse fra ikke – europeiske land.

For å søke om plass må du være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du må henvende deg til NAV-kontoret i din bydel/kommune, og avklare med din saksbehandler at du ønsker å søke om opptak.

Det er din saksbehandler som må videreformidle din søknad og CV til Toril Marstrander ved NAV Tiltak Oslo, eller Oscar Brito ved NAV Tiltak Akershus. Aktuelle kandidater vil deretter bli koblet til Telenor etter en grundig avklaring.

NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak Akershus fungerer som et bindeledd mellom Telenor og NAV, mens det er deltakernes NAV-kontor som følger opp deltakerne i tett dialog med deres mentor hos Telenor Open Mind.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Akershus. Det er inntak to ganger per år, vår og høst. Søknadsfrist til inntak vil bli publisert på websidene våre og i sosiale medier.