Inntaksprosess

Søknadsfrist til neste oppstart er 7.februar og oppstartsdato er 24. mars 2020.

Søknad og CV sendes til NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen, som videreformidler det til vår jobbcoach. Aktuelle søkere blir kalt inn til et informasjonsmøte med NAV i etterkant av søknadsfristen.

Hvordan søke seg inn?

Telenor Open Mind samarbeider med NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen om rekruttering av deltakere fra denne målgruppen som er personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse fra ikke – europeiske land.

For å søke om plass må du være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du må henvende deg til NAV-kontoret i din bydel/kommune, og avklare med din saksbehandler at du ønsker å søke om opptak.

Det er din saksbehandler som må videreformidle din søknad og CV til Toril Marstrander ved NAV Tiltak Oslo, eller Oscar Brito ved NAV Tiltak i Viken regionen. Aktuelle kandidater vil deretter bli koblet til Telenor etter en grundig avklaring.

NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen fungerer som et bindeledd mellom Telenor og NAV, mens det er deltakernes NAV-kontor som følger opp deltakerne i tett dialog med deres mentor hos Telenor Open Mind.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Akershus. Det er inntak to ganger per år, vår og høst. Søknadsfrist til inntak vil bli publisert på websidene våre og i sosiale medier.