Søknadsprosess for deg med innvandrerbakgrunn

Hvordan søke seg inn?

Telenor Open Mind samarbeider med NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen om rekruttering av deltakere fra denne målgruppen som er personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse fra ikke – europeiske land.

For å søke om plass må du være registrert som arbeidssøker hos NAV.

NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen fungerer som et bindeledd mellom Telenor og NAV, mens det er deltakernes lokale NAV-kontor som følger opp deltakerne i dialog med deres mentor hos Telenor Open Mind.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Viken. Det er inntak to ganger per år, vår og høst. Søknadsfrist til inntak vil bli publisert på websidene våre og i sosiale medier.

Send din søknad via søknadsskjemaet vårt som du finner her: www.telenor.no/openmind/skjema-innvandrerbakgrunn/

Søknadsfrist

Søknadsfrist til høstens inntak er 23. august 2024.

Oppstart er 15.oktober for høstens program, dersom du blir tatt inn.

Du må sende søknaden din via våre nettsider før søknadsfristen for å bli vurdert, og du må dekke opptakskravene vi stiller.

Krav til deg som søker inntak

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l.

Utdannelsen være godkjent gjennom tidligere NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - hkdir.no :
https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet/jeg-har-utdanning-fra-utlandet.


Du må kunne beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder, og du må komme fra et «ikke EU-land».

Vi gjør oppmerksom på at Telenor krever bakgrunnssjekk av kandidater som blir tatt inn i programmet.

Aktuelle søkere blir kalt inn til et informasjonsmøte med NAV i etterkant av søknadsfristen.

Open Mind programmet tilhører Telenor Norge, og følger sikkerhetsloven og retningslinjer gitt av PST og NSM.
Kandidater fra følgende land kan dermed ikke søke seg inn til programmet slik retningslinjene er per i dag. Landene det gjelder er Pakistan, Afghanistan, Iran, Kina og Russland.