Telenor Open Mind er ett arbeidsprogram som har to ulike målgrupper.

Dette er søknadsprosessen for målgruppen personer med innvandrerbakgrunn.

Søknadsfrist


Søknadsfrist til høstens inntak er 25.august!
Oppstart er 17.oktober dersom du blir tatt inn i programmet.

Du må sende søknaden din til NAV før søknadsfristen for å bli vurdert, og du må dekke opptakskravene vi stiller.

Krav til deg som søker inntak

Det er en forutsetning at du har høyere utdannelse tilsvarende Bachelor / Master studier innenfor relevante fagområder som IT, IKT, HR, Økonomi, Administrasjon, Salg, Nettverk, Business og Kommunikasjon o.l. Denne utdannelsen må være godkjent av NOKUT. Du må kunne beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med både arbeidsgiver, kollegaer og kunder, og du må komme fra et «ikke EU-land».

Vi gjør oppmerksom på at Telenor krever bakgrunnssjekk av kandidater.

Søknad og CV sendes til NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen, som videreformidler det til vår jobbcoach. Aktuelle søkere blir kalt inn til et informasjonsmøte med NAV i etterkant av søknadsfristen.

Hvordan søke seg inn?

Telenor Open Mind samarbeider med NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen om rekruttering av deltakere fra denne målgruppen som er personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse fra ikke – europeiske land.

For å søke om plass må du være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du må henvende deg til NAV-kontoret i din bydel/kommune, og avklare med din saksbehandler at du ønsker å søke om opptak. Etter en grundig avklaring vil aktuelle kandidater bli koblet til Telenor.

NAV Tiltak Oslo og NAV Tiltak i Viken regionen fungerer som et bindeledd mellom Telenor og NAV, mens det er deltakernes lokale NAV-kontor som følger opp deltakerne i dialog med deres mentor hos Telenor Open Mind.

Programmet gjennomføres i Telenors lokaler på Fornebu, og er aktuelt for arbeidssøkere som bor i Oslo og Viken. Det er inntak to ganger per år, vår og høst. Søknadsfrist til inntak vil bli publisert på websidene våre og i sosiale medier.