Sletterutiner

Type opplysninger Hvor lenge beholdes opplysningene Eksempler
Opplysninger om ditt kundeforhold 23 måneder etter endt kundeforhold Hvilke tjenester du har hos Telenor
Forbruksdata 3 – 5 måneder avhengig av om du har månedlig eller kvartalsvis faktura og forutsatt oppgjort faktura. Merk: Enkelte opplysninger knyttet til forbruk slettes etter 30 dager  Antall MB data brukt, antall sms sendt, antall minutter tale
Tildelt IP-adresse  21 dager Tildelt IP-adresse er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller Smarttelefon i et datanettverk
Taleopptak i forbindelse med kontakt med kundeservice 45 dager Samtaler som tas opp etter at du har gitt ditt samtykke brukes i opplæringen av våre kundekonsulenter
Innhold i samtaler med vår kundeservice via chat eller sosiale medier 6 uker
Regnskapspliktig materiale 5 år Aggregerte fakturaopplysninger
Personopplysninger fra Folkeregisteret og Reservasjonsregisteret i Brønnøysund Holdes oppdatert mot de offisielle registrene og slettes ikke Opplysninger om f. eks navn, alder og eventuelle reservasjoner i Brønnøysundregisteret beholdes for å sikre at vår markedsføring overholder Markedsføringsloven


Gå tilbake til hovedsiden