Det handler om

Verden er i endring, det er også Telenor. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre og dekke nye kundebehov, også utenfor Norge. Her kan du lese historier om hva våre selskap i Norden og Asia gjør for å løse utfordringer knyttet til det grønne skiftet, nettmobbing, og det å sikre folk flest gode digitale tjenester.