Det pågår en stadig kamp mot diverse sikkerhetstrusler på nettet. Brannmur er ett nyttig og godt hjelpemiddel i denne kampen.

For å beskytte bedriften mot ukjent trafikk fra nettet bør virksomheten være utstyrt med en brannmur. En moderne brannmur sjekker all trafikk som går ut og inn, slik at det blir mye vanskeligere for trusler å slippe inn i bedriftens nettverk.

Kundededikert Brannmur - beskytte

Slik fungerer det:

En brannmur blokkerer eller tillater datapakker å komme inn i bedriftens nettverk eller inn på datamaskiner. Dette skjer basert på statiske regler eller algoritmer som er utviklet for å avdekke forsøk på dataangrep. Trafikken blir renset og autentisert for den enkelte ansatte. I tillegg kan brannmuren stenge ute all trafikk fra datamaskiner/servere som blir brukt av hackere i eksempelvis botnet eller DDoS-angrep. Det er også mulig å stenge ute land hvor cyberangrep ofte oppstår med Geo-filtrering. For optimal sikkerhet krever det at brannmuren er riktig konfigurert, oppdatert og tilpasset et trusselbilde som endres kontinuerlig.

Fordeler med Kundededikert Brannmur:

Fleksibilitet

Kan håndtere store trafikkvolumer

Designes og implementeres av våre nettverkskonsulenter

Fungerer uavhengig av nettverksleverandør

Kan integreres med kundens skyplattform (Azure, Amazon, Google Cloud) for en enhetlig sikkerhetsløsning

Kan også leveres som en driftet løsning​

-       I Telenors datasenter – georedundant (fysisk/virtuelt)​

-       Kundeplassert (fysisk/virtuelt eller i kundens skyløsning)​

-       Brannmuren sikkerhetsovervåkes 24/7​

-       Identitetsbasert tilgangskontroll​

-       Tilgang til Telenors signaturer for deteksjon​

-       Oppdaterer brannmurens regelsett/deteksjon dynamisk

-       Driftes etter Telenors driftsrammeverk

-       Leveres med markedsledende produsenter med NG funksjonalitet