Hvordan ser dagens trusselbilde ut, hvordan jobber vi med å trygge landets digitale infrastruktur, og hva skjer om Norge blir utsatt for et større cyber-angrep?

Derfor er samfunnssikkerhet viktig for oss:

Security

Vi drifter og vokter nasjonalkritisk infrastruktur.

Landskap

80 % av all datatrafikk i Norge går via vårt nett.

5G i byen

Fremtidens mobilnett er på vei – vi er i gang med utbyggingen av 5G.

Som faktaboksene over viser, er det liten tvil om at samfunnssikkerhet er en kjerneoppgave for oss i Telenor, men hva betyr det egentlig?

Vi har tatt en prat med Sikkerhetsdirektør i Bedrift, Hanne Tangen Nilsen, for å få et bedre overblikk over hva et slikt ansvar innebærer.

Visste du for eksempel at?

Vi stopper ca. 45 000 spam-SMS hver dag.

Vi stopper over 1 million svindel-samtaler i uka.

Vi jobber tett med myndighetene og politiet.

Gå i dybden med årets rapport om digital sikkerhet

Hvert år publiserer Telenor Norge en rapport der vi deler vår trusselforståelse – og våre tiltak for å beskytte samfunnet mot sikkerhetstruende hendelser.

Vi tar din digitale trygghet på alvor og har mer nyttig sikkerhetsinnhold for deg: