Datakriminelle velger alltid minste motstands vei inn i bedriftens systemer. Og svært ofte står døra på vidt gap takket være dårlig passordsikkerhet. Ved å ta i bruk multifaktorautentisering kan du gjøre jobben svært mye vanskeligere for trusselaktørene, og i de fleste tilfeller stoppe angrepet helt.

Med Multifaktorautentisering reduseres risikoen for at uvedkommende får tilgang til bedriftens data, ved at brukeren må bekrefte innloggingen med en ekstra handling utover å taste inn passordet.

Multifaktorautentisering - beskytte

Slik fungerer tjenesten

Multifaktorautentisering gir deg og dine brukere ekstra trygghet fordi vi i tillegg til brukernavn og passord legger på ett ekstra lag med sikkerhet.

Fordeler med multifaktorautentisering

Hindrer urettmessig tilgang til bedriftens data

Gir samme autentiseringsmetode på tvers av alle applikasjoner

Hendelseshåndtering på tvers av tjenester

Sikring av brukere automatiske, kombinert med manuell overvåkning, varsling og drift 24/7