Drift og support - Hva kan vi tilby?

For mange bedrifter og organisasjoner er det kostbart med drift og support. Det er dyrt å bygge nok kompetanse på alle fagområder innen IKT. Mange velger derfor å samle kompetansebygging rundt noen områder/applikasjoner og sette ut drift av løsningene.

Hos oss finner du fagfolk med høy kompetanse, noe som kan bidra til en enklere hverdag for deg som kunde. Telenor tilbyr driftsavtale som innebærer at vi tar fullt ansvar for driften av nettverket ditt. Vi leverer også supportavtaler som sikrer deg tilgang til reservedeler, konsulenter og kompetanse når du har behov for det.

Drift etter beste praksis gir trygghet

En forutsetning for å kunne levere høy verdi til kundene er å ha full kontroll på de elementære driftsoppgavene. Vi benytter ITIL som rammeverk for driftsleveransen. Det innebærer at vi forholder oss til et kjent rammeverk og beste praksis for IT-drift. Dette gir dere trygghet til å kunne ha fokus på kjernevirksomheten. Telenor har lang erfaring med drift av nettverk, og vi har mange av bransjens klokeste nettverkshoder i vår organisasjon. Dette er med på å sikre høy kvalitet på tjenesten.