Tjenesten inkluderer blant annet proaktiv drifting med utrulling av oppdateringer og håndtering av kapasitet. Inkludert finner du også tilgjengelighetsgaranti og support. Vi gir også rådgivning tilpasset din bedrift. Dette hjelper deg å gjøre gode teknologiske valg. Den er beregnet på bedrifter som vil overlate driften av sin nettverksinfrastruktur til én leverandør.

Fordeler med tjenesten

Vi overvåker, håndterer alarmer fra overvåkningen og gjør nødvendige feilrettinger. Dette bidrar til å unngå eller minimere nedetid. Nettverkstrafikk samles og analyseres og trender vurderes. Eventuelle behov for endringer i kapasitet og design identifiseres.

Vi sørger også for at løsningen har sikkerhetskopier av konfigurasjoner, og har oversikt over alle komponenter og programvare i løsningen. Livssyklusforvaltning inngår i tjenesten, og du kan selv se status i tjenesteportalen.

Tilgang supporthåndtering 24/7

Sentralisert administrasjonsgrensesnitt

Håndtering av reservedeler/erstatningsutstyr ved feil

Rådgivning med årlig rådgivningsmøte

Tilgang til tjenesteportal med statistikk og rapportering

Overvåkning av komponenter og varsling om hendelser

Fordeler med Driftsavtale fra Telenor

Telenor tjenesteportal

Telenor tjenesteportal

I Telenors tjenesteportal har du full oversikt over tjenesten og hva som er dekket og automatiske SLA-rapporter. Her kan man også registrere og følge supportsaker og andre henvendelser.

Sertifisert Cisco Gullpartner

Sertifisert Cisco Gullpartner

Som gullpartner besitter vi dyp kunnskap om alle Ciscos teknologier og kan selge og distribuere produkter og programvareløsninger innen sikkerhet, nettverk, samhandling, datasenter, og tilbyr også hybride IT-tjenester. Dette kommer deg som kunde tilgode.

Service 24/7 - 365 dager i året

Service 24/7 - 365 dager i året

Telenor er bemannet døgnet rundt hele året og tilbyr flere SLA-nivåer for å imøtekomme deres behov.