Nettverk

– Går nettet ned stopper inntekten opp

– Vi er to personer i IT-avdelingen til I.K. Lykke - Bunnpris, med ansvar for rundt 250 butikker og samtlige systemer som er koblet til nett. Da er vi helt avhengig av at de vi velger som IT-partnere tar ansvar, evner å samarbeide og leverer de beste løsningene på sitt område.

Bunnpris-drift-premium

Det forteller IT-sjef Øyvin Domaas i I.K. Lykke, det familieeide selskapet bak Bunnpris og Bunnpris Gourmet-butikkene som dekker Norge fra Rypefjord i nord til Søgne i sør. Historien går 200 år tilbake i tid, da Ivar K. Lykke startet handelsvirksomhet i 1830, først med kvern- og møllesteiner og senere såkalte fetevarer, som smør og flesk.

– De første Bunnprisbutikkene så dagens lys på Øya i Trondheim i 1981, fortsetter Domaas, som selv har jobbet i selskapet i over 12 år. – Vi pleier å si at vi ikke er størst, men at vi kan vise til kontinuerlig vekst siden etableringen. Strategien er enkelt sagt å fortsette med det. Og fordi vi har én inntektsstrøm, den som kommer fra kassepunktet, i motsetning til konkurrenter som for eksempel kontrollerer egen logistikk og distribusjon, er vi enda mer avhengig av kosteffektiv drift og høy oppetid – det er ikke rom for nedetid!

Alt på nett

– For å sikre den nødvendige stabiliteten og dekke behovene ute i butikkene, i regionapparatet og på hovedkontoret med administrasjon og regnskap, er både vi og IT-partnerne våre nødt til å forstå virksomheten. Vi er i praksis på samme lag når vi jobber for å gi butikk-kundene en fantastisk handleopplevelse. Og Telenor leverer. De kjenner våre behov og de vet hva som er viktig. Jeg opplever dem som nære og kunnskapsrike, de er innovative, de samarbeider godt – og de er store. Det betyr blant annet at de raskt tar grep når det oppstår utfordringer – og det setter vi stor pris på.

Kontakt oss i dag!
Bunnpris - IT-sjef Øyvin Domaas
– Kort sagt leverer Telenor alt nett og telefoni til hele Bunnpris-systemet forteller Domaas. Foto: Ole Martin Wold

Relasjonen til Telenor går mer enn 12 år tilbake i tid. – Kort sagt leverer Telenor alt nett og telefoni til hele Bunnpris-systemet forteller Domaas. Og hvis vi skal gå litt mer i detalj favner denne leveransen fiber og mobil aksesser til butikkene og til kontorene, trådløse nett og backupløsninger som sikrer at butikkene kan selge og bestille varer og tilby Bunnpris sine kunder en effektiv handleopplevelse. Telenor har designet vårt WAN og LAN og følger opp den fysiske delen av leveransen, i form av svitsjer og rutere og drifter hele nettverket vårt på alle lokasjoner gjennom tjenesten Drift Premium.

Sikkerhet fra Telenor Security Operations Centre

– En viktig dimensjon her er sikkerhet. Vi følger jo med i media og leser stadig om andre virksomheter som blir angrepet, infiltrert eller presset og som går på store tap som en følge av at noen kommer seg på innsiden av systemene. Jeg har ingen illusjoner om at vi er mye bedre enn alle de andre, men vi har fullt fokus på å gjøre det vi kan for ikke å bli endel av denne statistikken.

– Som et ledd i sikkerhetsarbeidet knyttet vi oss nylig til Telenor Security Operations Centre (TSOC), som står for en døgnkontinuerlig overvåking av våre nettverk og pågående trusler.  Vi håpet er at dette skal gi oss et fortrinn, både i form av et forsvar mot truslene vi møter, men også som en partner og rådgiver som holder oss oppdatert og vil bistå oss i “krigen” hvis den når våre systemer.

– Størrelsen tilsier at vi alene ikke kan ligge i front på IT-siden – Men sammen med blant andre Telenor følger vi godt med på teknologiutviklingen

— IT-sjef Øyvin Domaas

En rådgiver og samtalepartner

Og nettopp rådgiverdimensjonen er en viktig del av I.K. Lykke sitt forhold til sin nettverksleverandør – ikke bare i arbeidet med TSOC’en. – Størrelsen tilsier at vi alene ikke kan ligge i front på IT-siden – Men sammen med blant andre Telenor følger vi godt med på teknologiutviklingen, hva som er tilgjengelig av løsninger til enhver tid og har et bevisst forhold til hvordan vi kan utnytte det nye til vår fordel. Bunnpris var for eksempel veldig tidlig ute – sannsynligvis for tidlig – med selvbetjening, som ble lansert i en butikk på Blindern i Oslo allerede i 2011.

– Sammen med Telenor har vi etablert et årshjul med faste møtepunkter som vi følger for å sikre kontinuitet i arbeidet og løsningene. Et av punktene handler om utvikling og innovasjon. Vi besøkte Telenor sitt innovasjonssenter på Fornebu nylig, hvor vi la grunnlag for et kontinuerlig digitalt og innovativt spor. Vi kaller konseptet «Butikk 2.0» og samarbeidet består av prosesser og aktiviteter som kommer i tillegg til den løpende rådgivningen som finner sted i den daglige dialogen med Telenor og de andre leverandørene.

Bunnpris - IT-sjef Øyvin Domaas
– Et nøkkelord for I.K. Lykke og Bunnpris i samarbeidet med en partner, og kanskje spesielt på IT-området, er «sluttbrukerforståelse», sier Domaas. Foto: Ole Martin Wold

Kort vei og nok ressurser

– Et nøkkelord for I.K. Lykke og Bunnpris i samarbeidet med en partner, og kanskje spesielt på IT-området, er «sluttbrukerforståelse». Det handler om å forstå konsekvensen av og hvor kritisk en hendelse er, ikke for kjeden som helhet, men for den enkelte butikken. Det hjelper ikke at 249 butikker er på nett – for det betyr i praksis at én butikk ikke tjener penger i det hele tatt. Og her opplever vi at Telenor er på. De løper sammen med oss når det er nødvendig og vi er på lag i arbeidet med sikre stabil drift hver dag for virksomheten og alle Bunnprisbutikkene.

– Så er også geografisk nærhet et poeng for oss. Når noe skal følges opp, oppgraderes eller fikses, betyr det faktisk noe at leverandøren ikke befinner seg så lagt unna. Denne nærheten, i kombinasjon med god tilgang på ressurser og kapasitet, bidrar til at I.K. Lykke og Bunnpris er svært godt fornøyd med kunnskap, drift- og nettverkstjenestene som Telenor leverer, avslutter IT-sjef Øyvin Domaas.

Dette er Drift Premium

Tjenesten inkluderer blant annet proaktiv drifting med utrulling av oppdateringer og håndtering av kapasitet. Inkludert finner du også tilgjengelighetsgaranti, support og rådgivning. Livssyklusforvaltning inngår i tjenesten, og man kan selv se status i egen portal.

Dette bidrar til å unngå eller minimere nedetid.