Hvorfor velge supportavtale fra Telenor?

Nedetid kan få store konsekvenser økonomisk og tidsmessig. En supportavtale kan være redningen. Gjennom avtale om support sikres du tilgang til kvalifisert kompetanse når du trenger det. Den gir deg mulighet til å velge mellom flere alternativer for responstid og servicetid. En slik avtale egner seg godt for virksomheter som har kompetanse i eget hus og som drifter IT løsningen selv, men ønsker å støtte seg på support ved behov.

Fordelene med supportavtale

Support innenfor avtalt servicetid

Feilsøking og feilretting remote

Tilgang på kvalifisert kompetanse

Dokumentasjon med grunnleggende beskrivelse av feilårsak

Fast pris uten skjulte kostnader

Avlaster IT-avdelingen din