Hvorfor velge supportavtale fra Telenor?

Nedetid kan få store konsekvenser økonomisk og tidsmessig. En supportavtale kan være redningen. Gjennom avtale om support sikres du tilgang til kvalifisert kompetanse når du trenger det. Den gir deg mulighet til å velge mellom flere alternativer for responstid og servicetid. En slik avtale egner seg godt for virksomheter som har kompetanse i eget hus og som drifter IT løsningen selv, men ønsker å støtte seg på support ved behov.

Fordelene med supportavtale

  • Support innenfor avtalt servicetid
  • Feilsøking og feilretting remote
  • Tilgang på kvalifisert kompetanse
  • Dokumentasjon med grunnleggende beskrivelse av feilårsak
  • Fast pris uten skjulte kostnader
  • Avlaster IT-avdelingen din