DDoS-angrep, også kalt Distributed Denial of Service, prøver å ta ned nettsteder eller bredbåndslinjer. Dette gjør de for at brukere ikke skal få tilgang til tjenester som din organisasjon tilbyr eller benytter via Internett.

Ett slik angrep kan sette organisasjonen din bli ut av spill for en kortere eller lengre periode.

For å beskytte deg kan du enkelt bestille DDoS-beskyttelse fra oss. Tjenesten kan leveres raskt, uten at man trenger å plassere utstyr hos deg.

DDoS-beskyttelse - beskytte og respondere

Slik fungerer et DDoS-angrep

Til enhver tid er det flere millioner datamaskiner tilkoblet Internett som blir kontrollert av kriminelle. Disse maskinene blir gjerne organisert i såkalte ”botnet” og kan kommanderes til å utføre forskjellige handlinger av de som kontrollerer dem.

Mange leier også kapasiteten i slike nettverk ut til tredjepart på timebasis. Ved et DDoS-angrep blir tusenvis av datamaskiner samtidig gitt beskjed om å sende eller forespørre store mengder data fra en nettside.

Denne plutselige og voldsomme aktiviteten bruker gjerne opp all server-kapasitet eller all linje-kapasitet til offeret. Ofte hjelper det lite å filtrere trafikken i eget nettverk, siden all kapasitet mellom det interne nettet og Internett uansett er blokkert.

DDoS-beskyttelse - Slik beskytter vi deg

Vi har installert avansert utstyr fra markedslederen Arbor i nettet. Utstyret samler kontinuerlig inn informasjon om trafikkflyten (flows) og flagger potensielle angrep.

Denne informasjonen blir presentert til analytikere som er på vakt døgnet rundt i operasjonssenteret. Kunder som abonnerer på DDoS-beskyttelse vil bli definert som et eget objekt i dette systemet og vil få egen varsling.

Dersom et angrep blir vurdert til å kunne lage problemer, vil det bli varslet i henhold til avtale. I samråd med kunden vil deretter angrepet bli stoppet.

Enkle angrep kan ofte filtreres i grense-ruterne våre før de kommer inn i nettverk vårt.

Mer avanserte angrep kan stoppes ved å sende trafikken gjennom en enhet kalt TMS (Threat Management System). Denne benytter spesielle regler som kan filtrere vekk angrepstrafikken fra nyttetrafikken før den når kundens nettverk.

Ansatte ved Telenor Sikkerhetssenter vil deretter følge med på angrepet og oppdatere filtreringen dersom angrepet skulle endre karakter over tid.