Telenor SenderID protection:

  • Bidrar til å forhindre smishing

  • Begrenser muligheten for spoofing

  • Beskytter både avsendernavn og nummer

  • Reduserer sannsynligheten for at sluttbruker deler informasjon som kan misbrukes

Tjenesten kan bestilles via våre SMS-partnere
Ved spørsmål om tjenesten - ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt
Telenor SenderID Protection beskytte

Dette er tjenesten:

Er en sikkerhetsfunksjon som beskytter avsender-IDen (SenderID) i SMS-meldinger mot forfalskning og misbruk.

Avsender-IDen er en viktig del av SMS-meldinger fordi det er det som vises på mottakerens telefon som avsenderen av meldingen. Men avsender-IDen kan også forfalskes av personer med dårlige hensikter, noe som kan føre til at mottakeren blir lurt til å åpne en ondsinnet eller phishing-melding.

Fungerer ved å validere avsender-IDen mot en liste over godkjente avsendere. Hvis avsender-IDen ikke samsvarer med en av de godkjente avsenderne, vil meldingen bli blokkert eller merket som spam.

Denne funksjonen kan være spesielt viktig for bedrifter eller organisasjoner som sender ut store mengder SMS-meldinger til kunder eller medlemmer, da det kan beskytte både avsenderen og mottakeren mot potensiell svindel eller phishing.

Det er viktig å merke seg at tjenesten ikke garanterer 100% beskyttelse mot forfalskning eller misbruk av avsender-IDen, men den vil bidra til å redusere risikoen for slike angrep.

Lær mer om ulike SMS-svindelmetoder: