Sikkerhet

Hva er smishing?

- Og hvordan fungerer denne formen for digital svindel. Vi har sett nærmere på metoden bedragerne bruker.

Smishing - SMS-svindel. Hva er det?

Dette er smishing

Smishing er kort forklart en form for svindel hvor en angriper prøver å lure deg til å gi fra deg sensitiv informasjon. Dette kan være for eksempel passord eller bankinformasjon. Og gjøres ved hjelp av tekstmeldinger (SMS). Metoden fungerer på samme måte som phishing. Men i stedet for å sende e-poster, bruker angriperen tekstmeldinger for å prøve å lure deg.

Slik fungerer det

Angriperen kan sende deg en tekstmelding som later som om den kommer fra en legitim kilde. Det kan være en bank eller en kjent organisasjon. Meldingen vil vanligvis inneholde en lenke eller et telefonnummer som du blir bedt om å klikke på eller ringe for å "løse" et problem. For eksempel å oppdatere bankinformasjonen din eller løse et påstått problem med kontoen din.

Når du klikker på lenken eller ringer nummeret, vil du bli ført til en falsk nettside eller en falsk telefonsvarer. Her blir du bedt om å oppgi sensitiv informasjon. Det kan være brukernavn, passord eller bankinformasjon. Angriperen kan så bruke denne informasjonen til å stjele penger fra bankkontoen din eller utføre annen form for svindel. 

Det er viktig å være forsiktig når du mottar tekstmeldinger fra ukjente numre eller når du blir bedt om å oppgi sensitiv informasjon via tekstmeldinger. Hvis du er usikker på om en melding er ekte eller ikke, bør du kontakte avsenderen direkte. Gjerne via telefon eller e-post for å bekrefte at meldingen er legitim før du oppgir personlig informasjon.

Her er noen tips for å beskytte deg
  1. Vær oppmerksom på avsenderen: Sjekk alltid avsenderens telefonnummer og vær skeptisk hvis det ser mistenkelig ut eller du ikke kjenner igjen nummeret.

  2. Vær skeptisk til uventede meldinger: Hvis du mottar en uventet melding med en forespørsel om å oppgi sensitiv informasjon eller utføre en handling, bør du være forsiktig. Smishere kan late som om de er fra en kjent organisasjon eller et selskap for å lure deg til å gi fra deg informasjon.

  3. Ikke klikk på lenker: Hvis du mottar en lenke i en SMS fra en ukjent avsender, bør du ikke klikke på den. Smishere kan bruke lenker for å lure deg til å laste ned ondsinnet programvare eller gi fra deg informasjon.

  4. Styr unna mistenkelige SMS-meldinger: Vær oppmerksom på SMS-meldinger som ber deg om å ringe tilbake til et ukjent nummer eller svare med personlig informasjon. Disse kan være smishing-forsøk.

  5. Installer sikkerhetsprogramvare: Installer en pålitelig sikkerhetsløsning på enheten din som kan oppdage og blokkere smishing-forsøk.

  6. Vær forsiktig med personopplysninger: Ikke gi fra deg sensitiv informasjon, som personnummer eller bankopplysninger, via SMS eller andre ukrypterte kanaler.

Husk! Smishing-forsøk kan være svært avanserte og overbevisende, så vær alltid skeptisk til uventede SMS-meldinger og tenk deg om før du gir fra deg personlig informasjon.

Hvilke konsekvenser kan smishing medføre for bedrifter?

Smishing og misbruk av navn og nummer er alvorlige trusler for virksomheter, da de kan føre til økonomisk tap, tap av sensitiv informasjon og ødeleggelse av omdømme.

  • Tap av sensitiv informasjon: Smishing-angrep kan lure ansatte til å gi fra seg sensitiv informasjon, som passord, brukernavn, kredittkortinformasjon og personlige data. Dette kan føre til datainnbrudd og tap av verdifulle data, som kan ha store økonomiske konsekvenser for en virksomhet.

  • Tap av økonomiske midler: Smishing-angrep kan også være utformet for å få ansatte til å overføre penger eller utføre andre transaksjoner som kan føre til økonomisk tap for bedriften.

  • Redusert omdømme: Hvis bedriften blir utsatt for et smishing-angrep og blir tvunget til å informere kunder og samarbeidspartnere om sikkerhetsbruddet, kan dette føre til et redusert omdømme og tap av tillit hos kundene.

  • Juridiske konsekvenser: Hvis en bedrift ikke har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte seg mot smishing-angrep, kan dette føre til juridiske konsekvenser, som bøter og andre sanksjoner.

Det er derfor viktig at virksomheter tar smishing på alvor og setter i gang tiltak for å beskytte seg selv og sine ansatte mot denne typen angrep. Dette kan inkludere å utdanne ansatte om smishing, iverksette sikkerhetstiltak som to-faktor autentisering, og bruke anti-phishing programvare.

Slik kan Telenor SenderID Protection bidra til å beskytte bedriften din

SenderID Protection kan være en viktig del av en omfattende strategi for å beskytte bedriften mot smishing og misbruk av navn og nummer. SenderID Protection er en funksjon som beskytter bedriftens SMS-merkevare ved å sikre at meldinger som sendes ut på vegne av bedriften, faktisk kommer fra en pålitelig kilde og ikke er forfalsket.

Smishere og andre svindlere kan ofte forfalske avsender-ID-en til SMS-meldinger for å få mottakerne til å tro at meldingen kommer fra en pålitelig kilde, for eksempel en bank eller en annen bedrift. Dette kan føre til at mottakerne gir fra seg sensitiv informasjon, klikker på farlige lenker eller laster ned skadelig programvare.

Telenor SenderID Protection fungerer ved å verifisere avsender-ID-en til alle utgående SMS-meldinger. Dette sikrer at meldingene som sendes ut på vegne av bedriften, faktisk kommer fra en pålitelig kilde, og det gjør det vanskeligere for smishere å forfalske avsender-ID-en. Hvis en SMS-melding blir sendt ut med en forfalsket avsender-ID, vil mottakeren bli varslet om at meldingen kan være falsk eller upålitelig.

Med SMS SenderID Protection på plass, kan bedriften din beskytte merkevaren sin, bygge tillit hos kundene og beskytte dem mot svindel. Det er imidlertid viktig å huske at SenderID Protection bare er en del av en omfattende sikkerhetsstrategi, og bedriften bør fortsatt implementere andre tiltak som nevnt ovenfor for å beskytte seg mot smishing og misbruk av navn og nummer.

Lær mer om andre svindelmetoder: