Lær mer om nettverk og nettverksteknologi

Alt starter med den digitale grunnmuren

Alle som har det minste kjennskap til boligbygging vet at grunnarbeidet er avgjørende for sluttresultatet. På samme tid er arbeidet med fundamentet lite synlig og for mange ganske kjedelig. Derfor blir denne delen av bygningen ofte nedprioritert og glemt. Husker du sist noen si dette til gjestene sine? – Kom, så skal dere få se den stabile og grundige grunnmuren vår.

Når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres, økes også kravene til nettverksteknologien. Med en solid digital grunnmur i bunn kan vi bygge et smartere og bærekraftig velferdssamfunn. Et samfunn der samfunnskritisk infrastruktur er godt ivaretatt.

Nettverksteknologi ordliste

Synes du det blir litt mange fremmedord innenfor nettverksteknologi? Vår ordliste gir deg forklaring på en mengde nøkkelord innen nettverk og kan være nyttig å ha når du leser denne guiden.

Last ned ordlisten nå!

Lær mer om nettverk og nettverksteknologi

Et IT-nettverk, datanettverk eller bare nettverk er et system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner. Ett nettverk kan bestå av flere ulike komponenter som f.eks. lokalnett (LAN), trådløst nett, endepunkter og brannmur. Bedriftens nettverk er ment å ivareta tilgjengelighet, konnektivitet, sikkerhet og kapasitet. Slik at arbeidsprosesser effektiviseres og optimaliseres. Å ivareta og forbedre bedriftens nettverk er en evigvarende oppgave. Det handler om omhyggelig utvelgelse av alle komponenter, hardware og software. De skal fungere som byggeklosser i nettverksinfrastrukturen. Og på den måten sørge for at bedriften har den perfekte nettverksteknologien, stødig og sikker.

En moderne infrastruktur - i samfunnet og for næringslivet - forutsetter et solid og sikkert fundament. Nettverket ditt, eller den digitale grunnmuren din, må være bygget for å tåle den kommende digitaliseringen.

-          Ikke gå glipp av denne: Tåler din digitale grunnmur den kommende digitaliseringen?

Digitalisering og innovasjon

Teknologisk innovasjon forutsetter en solid digital grunnmur og en sikker og automatisert infrastruktur. Det er denne som avgjør hvor godt du lykkes med å forenkle, fornye og forbedre tjenester og tilbud til kunder, ansatte eller innbyggere.

Med stadig større krav i markedet er man nødt til å finne nye måter å effektivisere på. Man må digitalisere prosesser i produksjonen og hente ut potensialet som ligger i egen verdikjede.

I et stadig mer digitalisert næringsliv kan vi ikke bare snakke om fremtidens løsninger. Vi må levere dem nå. Tenke fremtidsrettet i alt vi gjør. Innovasjon og digitalisering bør derfor ligge  i kjernen av din forretningsstrategi, og dine kunders behov bør være utgangspunktet for de nye digitale løsningene dere tar i bruk.

- Last ned gratis e-bok om digitalisering nå!

Gå til nedlasting
Nettverksteknologi og innovasjon

Fremtidens nettverk

Uten tilpasningsdyktig infrastruktur kan en organisasjon sakke akterut i forhold til forventninger fra omgivelsene. Fremtidens nettverksinfrastruktur er basert på et programvaredrevet, automatisert og intelligent nettverk.

Antall enheter vi kobler opp mot nettet øker og nye utfordringer oppstår. Vi må finne nye løsninger for å møte disse økende kravene. Det er vanskelig å orientere seg, få oversikt over muligheter raskt, og holde seg oppdatert i samme tempo som endringene i trusselbildet og den teknologiske utviklingen. Hva om alle dataene som passerte gjennom nettverket ditt, faktisk gjorde det smartere og sørget for at du fikk en enklere hverdag? Det er realiteten med fremtidens intuitive nettverk!

Intuitive nettverk er her

Se for deg et nettverk som er tilpasningsdyktig og selvlærende. Som dynamisk endrer og omkonfigurerer seg selv. Og alt dette samtidig som det oppdager malware i kryptert trafikk. Analytics sørger for å løse en utfordring ved nettverkssikkerheten man tidligere trodde var uløselig. Det brukes nettverksetterretning for å oppdage kjente angrepssignaturer selv i kryptert trafikk, noe som sørger for sikkerhet, mens personvernet opprettholdes. Det intuitive nettverket bygges i programvare, noe som skal gi både bedre fleksibilitet, produktivitet og ytelse for fremtiden.

Les mer om intuitive nettverk og få bedre innsikt.

Last gjerne ned vår gratis infografikk om intuitive nettverk og lær mer

Last ned nå!

Nettverksteknologi

Nettverksteknologi muliggjør utveksling av data mellom store og små informasjonssystemer, som i hovedsak brukes av bedrifter og offentlige virksomheter. De ulike komponentene sørger for sikkerhet, ytelse og konnektivitet. Og alle er viktige brikker i din digitale grunnmur. Nettverksteknologien brukes for å overføre digital informasjon mellom enheter som lyd-, bilde- og datafiler. Gjennom ulike typer datanettverk kan sluttbrukere overføre filer, meldinger og andre data via e-post eller andre ulike kanaler. De kan også dele informasjon via Internett- eller intranettforbindelser, basert på organisasjonens behov.

Hardware og Software – nettverkskomponenter

Nettverket ditt består av ulik nettverksteknologi som samhandler for å skape konnektivitet mellom alle tilknyttede enheter. Nettverket kan være sammensatt av ulik teknologi, eller én preferert.

 

 • LAN – Local Area Network også kjent som lokalnett, består av de kablede og WiFi-tilkoblede enhetene i hjemmet eller på kontoret. Dette er det personlige nettverket ditt. Datamaskinen, telefonen, nettbrettet, ruteren o.l. utgjør nettverket.

 • WAN – Wide Area Network også kjent som regionnett, finnes over et geografisk stort område. Modemet ditt sender og mottar informasjon til og fra internett via WAN-porten.

 • WLAN – Wireless Local Access Network eller trådløst lokalnett, er en samlebetegnelse på lokale datanett som benytter radiobølger (WiFi) til kommunikasjon.

 • SD-WAN - Programvaredefinert nettverk som forenkler styringen og driften av et WAN ved å koble fra nettverksmaskinvaren fra kontrollmekanismen.

 • SD-Branch – Et SD-WAN nettverk som inkluderer LAN-delen av nettverket for en filial eller hovedkontor inn i SD-WAN løsningen.

 • Ruter/routing - En enhet som videresender datapakker, for eksempel IP-pakker gjennom nettverket. Ruting er prosessen med å velge en bane for disse datapakkene i et nettverk, eller over flere nettverk.

 • Svitsj/switching – Er en nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike noder i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse. Svitsjing handler om å koble sammen sender og mottaker, slik at de kan utveksle data mellom en klient og en tjener.

 • Automasjon og Software Defined Network - hjelper organisasjoner til å akselerere applikasjonsutplassering og levering, noe som reduserer IT-kostnader. Dette forenkler utrulling med effektiv ressursbruk.

 • VPN – Virtual Private Network er betegnelsen på en datateknikk som brukes for å skape sikre forbindelser, såkalte «tunneler», gjennom et annet datanett som f.eks. internett.

 • Fiberbaserte transmisjonsløsninger CWDM/DWDM - En teknologi hvor man samler flere ulike bølgelengder sammen på én fiber. På den måten kan man overføre mer trafikk per fiber og dermed spare utgifter til å legge eller leie flere fibertråder. CWDM er den enkleste varianten og DWDM kan øke kapasiteten på fiberen.

 • Brannmur – En brannmur er maskinvare og/eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon.

 • 5G fast trådløst - 5G vil gi oss mye raskere dataoverføring. Men det er langt ifra det eneste vi kan vente oss av neste generasjons mobilnett.

 • WiFi 6 - Den nyeste standarden for trådløst internett. WiFi 6 gir deg ikke bare høyere hastighet, men også økt stabilitet og rekkevidde.

 • MPLS - Multiprotocol Label Switching er innen datakommunikasjon en teknikk for å etablere et tilnærmet linjesvitsjet nett over et pakkesvitsjet nett.

 • IP VPN – Internet Protocol Virtual Private Network er et privat lukket bedriftsnett som kan benyttes mellom geografisk spredte lokasjoner.

Nettverksteknologi

Automasjon og Software Defined Networking

Programvaredefinert nettverksteknologi hjelper organisasjoner til å akselerere applikasjonsutplassering og levering. Noe som reduserer IT-kostnader. Dette forenkler utrulling med effektiv ressursbruk. Det gir også bedrifter dynamisk skalerbarhet for å håndtere endringer i behov for tjenester og kapasitet, noe som bidrar til å redusere kostnader. Vi benytter oss av kontrollerbaserte nettverksfunksjoner som f.eks. APIC-EM som bygger og kjører nettverk ved hjelp av automasjon. APIC_EM hjelper oss å automatisk oppdage og kartlegge nettverksenheter til en fysisk topologi med detaljerte data på enhetsnivå.

Få med deg våre anbefalinger og tips i bloggposten - Slik velger du riktig SD-WAN løsning

Fordeler og ulemper med trådløst og kablet nettverksteknologi

Et datanettverk kan være både kablet og trådløst. Det finnes selvfølgelig fordeler og ulemper med begge deler.

Kablet nettverk

Et kablet nettverk er maskiner knyttet sammen ved hjelp av én eller flere kabler. Disse kablene sørger enten for å koble datamaskinene direkte til hverandre eller til en hub. Man kan også koble datamaskinene, eller grupper av datamaskiner, til en switch. Switchens oppgave vil være å dirigere trafikk mellom de forskjellige datamaskinene i et nettverk.

Fordeler med kablet nettverk

1 – Det er enklere
Du slipper faktisk å tenke på passord, kanaler, konkurrerende nabonett og plassering. De aller fleste datamaskiner, både bærbare og stasjonære, er utstyrt med en port for kablet nettverk. Med moderne operativsystemer behøver ikke denne et spesielt oppsett – alt du trenger gjøre for å komme deg på nett er å plugge inn nettverkskabelen din.

2 – Det er raskere
For kablet nettverk er det såkalte gigabit nettverk (1000 Mbit/s) som er standarden i dag. Én gigabit gir en teoretisk overføringshastighet på 125 megabyte i sekundet, og beskyttelsen som kabelen gir sørger for at ytelsen ikke er så veldig langt unna i praksis.

3 – Det er sikrere
Kablet nettverk gir lavere risiko for hendelser og er ikke like tilgjengelige som trådløse nettverk. Du må koble deg fysisk til nettverket for å få tilgang til informasjonen.

4 – Det er mer stabilt

Et kablet nettverk lar seg vanligvis ikke påvirke av eksterne signaler. Teknologien har også vært i bruk lengre enn de trådløse standardene – kablede nett har ganske enkelt hatt lengre tid på seg til å kvitte seg med feil og problemer.

Ulemper med kablet nettverk

1 – Det begrenser mobiliteten

En av ulempene med ethernet, eller kablet nettverk, sammenlignet med WiFi, er at man ikke kan forflytte seg og blir begrenset til et område.

2 - Vanskeligere å diagnostisere feil

Kabler kan feile av mange forskjellige grunner, og når de gjør det kan det være vanskelig å oppdage og finne årsaken.

Trådløst nettverk

Et trådløst nettverk er et datanettverk som bruker trådløse datatilkoblinger mellom nettverksnoder. Med trådløst nett kan du surfe på internett uten å bruke kabel. Trådløst nett kan også brukes til å koble ulike enheter til hverandre, eller servere, slik at de “snakker sammen” og kan dele informasjon uten en fysisk tilkobling i form av kabler.

Fordeler med trådløst nettverk

1 – Det bedrer mobiliteten

Trådløst nettverk gjør det enkelt å flytte seg rundt og jobbe fra hvor som helst når som helst.

2 – Enkelt å utvide

Med et trådløst nettverk er det enkelt å utvide ved å legge til en ekstra ruter for å håndtere økt nettverkstrafikk. Det er også billigere og mindre komplisert å øke kapasiteten i det trådløse nettverket.

Ulemper med trådløst nettverk

1 – Det er tregere

En av ulempene med Wifi sammenlignet med kablet internett (ethernet) er hastigheten. Trådløst nett er ofte noe lavere enn ved kablet tilkobling. Den faktiske hastigheten påvirkes av alt fra møbler og vegger til utstyr og konkurrerende radiobølger.

2 – Det kreves litt for å oppnå bedre rekkevidde

En god løsning for å få bedre rekkevidde på det trådløse nettet, er å bruke en såkalt repeater – også kalt «extender» eller «range extender». Dette er et trådløst aksesspunkt som du plasserer i utkanten av dekningsområdet til den trådløse ruteren.

3 – Sikkerhetsutfordringer

I et trådløst nettverk sendes datatrafikken og trafikken i nettverket kan være utsatt for sniffing, avlytting og misbruk. Derfor er det viktig at kringkastingen i dette medium sikres tilstrekkelig og i langt større grad enn et kablet nettverk.

Fordeler og ulemper med trådløst og kablet nettverksteknologi

Nettverkstopologi og nettverksnav

Nettverkstopologi beskriver hvordan nodene i et datanettverk er koblet sammen. Nodene er her alle enheter som har en IP-adresse og er koblet til nettverket. Nettverkstopologien kan være både fysisk eller logisk. Fysisk topologi handler om den fysiske konstruksjonen i nettverket, slik som enhetene, plasseringen av disse, og kabelinstallasjonen. Den logiske topologien henviser til hvordan data blir håndtert i nettverket fremfor hvordan nettverket fysisk ser ut. De vanligste nettverkstopologiene er buss, tre, ring, stjerne, linje, og mesh.

Eksempler på nettverksnoder

 • Server

 • Ruter

 • PC-er

 • Skriver

 • Skanner

 • Modem

 • Svitsjer

 

Nettverksnav

En hub eller et nettverksnav er en maskinvareenhet som brukes til å koble flere datamaskiner sammen i et nettverk, slik at de kan kommunisere med hverandre. I et nettverk er det typisk ruteren din som er nettverksnavet.

Nettverk som en tjeneste

Datanettverket er et knutepunkt i bedriften og sørger for å knytte digitale enheter sammen slik at alle kan kommunisere. For en enkel, praktisk, rask og stabil kobling så er network as a Service (NasS) en god løsning. På den måten slipper du driftsansvaret, får et pålitelig nettverk, kan enkelt skalere opp og ned, frigjør tid til kjernevirksomheten og får en fast og forutsigbar kostnad.

IPv4 kontra IPv6

I de fleste deler av verden får man ikke lenger tildelt nye IPv4 adresser. Overgang til IPv6 er eneste langsiktige løsning på denne utfordringen. Noen øker bruken av IPv4 NAT men det er ingen langsiktig løsning, bare en fordyrende måte å utsette endringer. Krav og pålegg fra DIFI og andre overordnede organer stiller konkrete krav til noen virksomheter, andre føler press fra kunder og konkurrenter. Det finnes ingen alternativer til IPv6 – det er eneste bærekraftige vei videre for Internett.

IPv6, eller Internett Protokoll versjon 6, er den nyeste måten som Internett-enheter kommuniserer med hverandre på. Protokollen er arvtageren til Internett Protokoll versjon 4 eller IPv4. Den viktigste drivkraften bak flyttingen til ny protokoll er å rette IPv4-adressens kapasitetsproblem, og oppheve dagens begrensninger. Når stadig flere enheter skal på nett, blir tilgang til IP-adresser viktig. Den opprinnelige adresseprotokollen for internett (IPv4) er i ferd med å gå tom for IP-adresser. Begrensning i tilgjengelige IP-adresser skaper utfordringer for en del virksomheter. Løsningen er den nye protokollen. Vi anbefaler å benytte alle endringsprosjekter til å innføre denne ved siden av IPv4 i de deler av IT-systemet som skal endres. Ekstra kostnader reduseres dermed til et minimum og man slipper å ettermontere som etter vår erfaring er mye dyrere.


IPv6 er den nyeste måten Internett-enheter kommuniserer med hverandre på. Den er dimensjonert for den fremtidige digitaliseringen vi kan vente oss. For de fleste virksomheter vil det være lurt å begynne å forberede seg på en overgang allerede nå. Ikke bare fordi det gir mange flere IP-adresser, men også fordi internetts videre vekst er avhengig av at verden legger om til den nye internettprotokollen.

IPv6 vil være nødvendig for alle bedrifter og organisasjoner i framtiden

Vi anbefaler derfor alle virksomheter å begynne den innledende jobben med en overgang til IPv6. Det handler om å bygge kunnskap og legge strategier for en overgang alle må ta før eller siden. På den måten sikrer bedriften en kontrollert og forankret overgang.

Fordeler med IPv6
Alle de store innholdsleverandørene og nettoperatørene i verden har tatt i bruk den nye protokollen.

 • Fremtidsrettet

 • Løser et kapasitetsproblem

 • Opphever dagens begrensninger

 • Uendelig mange adresser

 • Muliggjør vekst

IPv4 vs IPv6

Krever kompetanse

Mange i IT-bransjen frykter investeringer i produkter og kompetanse. Endringen krever kompetanse på både IPv6 og sameksistensen med IPv4, dual stack.

Skreddersydde IPv6-kurs

Telenor tilbyr bedriftsinterne kurs som gir nødvendig introduksjon til IPv6 og viser hvordan man enklest mulig kan introdusere IPv6 i sameksistens med IPv4. Det avmystifiserer IPv6 området og viser gjennom teori og lab hvordan man enkelt kan bygge opp et dual stack nettverk med alle grunnleggende elementer som infrastruktur, adressetjenester og navnetjenester. Dette er et kurs som går rett på sak og gir alle grunnleggende ferdigheter for å utvikle egen IT plattform til å støtte IPv6. Vi deler også våre erfaringer og tips for å gjøre ting smart og enkelt.

Teknologisk digitalisering og transformasjon

Digitalisering er stikkordet. Transformering er konsekvensen. Data er drivkraften. Innovasjon er en forutsetning. Er du klar? Kunstig intelligens (AI), Tingenes internett (IoT) og chatroboter er i ferd med å bli normalen for mange. Alt går veldig fort og det er på tide å våkne. For å klargjøre virksomheten for tiden fremover blir du nødt til å henge med og bli med på skiftet. Digital transformasjon blir et nødvendig behov og en avgjørende faktor for mange bedrifter over hele verden. Fremtiden er nå.

Vi kan ikke bare pøse på med ny teknologi og tro dette vil sikre videre utvikling. Vi må også sikre at vi får utnyttet teknologien best mulig og sørge for at den er i stand til å møte nye krav fra kunder og ansatte. Digitalisering er et vidt begrep som favner mye. I denne sammenhengen snakker vi om hva som skjer når stadig mer informasjon, produkter, tjenester og prosesser tar steget fra en fysisk til en digital tilstedeværelse. 

Men digitalisering beskriver også en måte å jobbe på, en måte å tenke på, en måte å organisere samfunn og virksomheter på, og en måte å bygge alt fra nettverk og datasentre til strømnett og offentlige tjenester. 

Digitalisering har til hensikt å resultere i en eller flere endringer. For å få effekter ut av digitalisering må du sørge for at endringene blir varige. Den største utfordringen man står overfor, er manglende tilpasning til endringer i omgivelsene.

Det viktigste budskapet er egentlig dette: Uansett hvor du befinner deg, er det ikke for sent å starte den digitale reisen.

- Vi anbefaler deg å få med deg denne bloggen: Veien videre med digitaliseringen

Veien videre med digitaliseringen

Nettverk og digitalisering i din bransje

Vi kan hjelpe deg å se mulighetene og å realisere potensialet for å skape endring, vekst og en virksomhet som er forberedt på fremtiden. Når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres, økes også kravene til den digitale grunnmuren. Vi sørger for at du står støtt, er sikker og at du har den infrastrukturen som er nødvendig for å lykkes med innovasjon, nytenkning og bærekraftig verdiskapning.

Vi i Telenor har kompetansen som skal til for å løse ulike og sammensatte problemstillinger i en rekke ulike bransjer.

Offentlig sektor - Tilrettelegging for innbyggerne

Kommunens innbyggere forventer tilgang på digitaliserte tjenester der de befinner seg. For det offentlige vil det være viktig å tilrettelegge informasjon om tjenester til innbyggerne på en effektiv og enkel måte. Det kan dreie seg om formidling av tjenestetilbud innen barnehage, kultur og fritid, transport og parkering, vann og avløp, sosiale tjenester, skatt og næring eller plan og bygg for å nevne noe.

Lær mer om digitalisering av kommuner og byer

Utdanning med effektiv studiehverdag

Studenter krever en sømløs og smidig nettverksinfrastruktur hvor man kan bevege seg rundt på campus, uten å koble seg av og på. Dagens studenter ved utdanningsinstitusjonene forventer tilgang til trådløst nett. Og tar i bruk en rekke enheter, det være seg mobil eller nettbrett og laptop. I tillegg til studentene har forelesere og ansatte behov for tilgang til både trådbundet og trådløst nett. Med en slik brukermasse trengs et robust og soneinndelt nett, tilpasset nettverksteknologi, med høy oppetid.

Bank, finans og forsikring

Mange aktører innen bank, finans og forsikring har behov for å digitalisere forretningsprosesser. Og med dette legge til rette for mer effektiv betalingshåndtering, lånegodkjennelse og forsikringsutbetaling. Kundegrensesnittet er i økende grad digitalt, og oppetid på tjenestene er kritisk. Sikkerhet blir stadig viktigere i en bransje der mye av trafikken må krypteres på grunn av personopplysninger. De er avhengige av en moderne nettverksteknologi.

Kraft – En bransje i endring

En bransje bestående av kraftprodusenter og kraftdistributører som leverer kritisk infrastruktur, er underlagt strenge regulatoriske krav (beredskapsforskriften). Bransjen står overfor store endringer i en tid der mye kan og skal digitaliseres. Solide nettverk- og sikkerhetsløsninger er svært viktig når kraftverk, bioanlegg og trafostasjoner nå digitaliseres. Vi har god kjennskap til kravene til driftskontrollsystemer og kan hjelpe med nettverksteknologi som sikrer systemet i henhold til lovpålagte krav.

nettverksteknologi og digitalisering av bransjer

Digitalisering av industrien

Den fjerde industrielle revolusjon er her – den går under betegnelsen Industri 4.0. Dette handler om digitalisering av industrien for å opprettholde konkurransekraft og innovasjon. Det kan være nødvendig å utvikle nye forretningsmodeller i tillegg til å forbedre og digitalisere eksisterende prosesser. I fremtidens industrielle virksomheter vil fabrikkene være så fleksible at produkter kan tilpasses den enkelte kundes ønske, uten at det koster mer enn storskalaproduksjon. Industrien vil ha behov for en fremtidsrettet nettverksteknologi.

Digitalisering av havbruksnæringen

Mange steder er det ønskelig å flytte fiskeoppdrettsanleggene lenger ut til havs og digitalisere havbruksnæringen. Miljøspørsmål, lakselus og mangel på automatisering kan bremse industriens vekst. En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett. Når merdene er på nett kan fôringsprosessene automatiseres, fiskehelsen overvåkes, og antall fisk og størrelse kontrolleres. Med dette legges det til rette for fjernarbeid og forenkling og automatisering av prosesser. For å få merdene på nett er det avgjørende med en solid nettverksteknologi, spesialtilpasset formålet.

Effektiv og sikker butikkdrift

Prising og skilting skjer digitalt og varebestilling automatiseres når varehandelen digitaliseres. Vekslingsautomater, panteautomater, vekter, håndskannere, kasseapparater og selvbetjeningskasser skal alle være på nett til enhver tid. Kundene har handlelapp eller oppskrift på mobilen. Og forventer trådløst nett i butikken. For butikkdriver er det interessant å innhente informasjon om trafikkdata og kundeflyt for å kunne skreddersy kundedialog og optimalisere bestilling av varer. Moderne nettverksteknologi gir fornøyde kunder og optimal butikkdrift.

Ny teknologi til både onshore og offshore

Sammenkobling er viktigere nå enn noen gang for olje- og gassindustrien. Bransjen opplever økende behov for effektivisering av prosesser. Det oppstår nye utfordringer knyttet til IT-sikkerhet, endringer i arbeidsstyrken og helse og sikkerhet. Aktørene søker ny nettverksteknologi til både onshore og offshore. Det foreligger et behov for å sammenstille IT-innovasjon med det operasjonelle miljøet. Med mål om å integrere informasjon, data, mennesker og prosesser gjennom verdikjeden.

Helse - Digital hverdag i helsesektoren

Helseforetakene skal møte pasientenes behov og samfunnets utfordringer innen helsesektoren. De er avhengig av et moderne nettverk og gode teknologiske løsninger. Dette for å sikre at de ansatte har en effektiv arbeidsdag, og at pasientopplevelsen blir best mulig. Stadig flere enheter kobles på nett, både teknisk utstyr, sensorer og arbeidsverktøy. Når helse-Norge skal digitaliseres med elektroniske dokumenter og overføring av sensitiv informasjon, blir sikkerhet og solid nettverksteknologi en premissgiver for å lykkes.

nettverksteknologi i din bransje

Forstå din bedrifts behov

For å lykkes med endring må du både vite hvor du er – og hva du vil. Du bør derfor begynne arbeidet med å gjøre en nåtidsanalyse, både av situasjonen og bedriftens digitale kompetanse.

Her er noen spørsmål du kan stille deg:

 • Hvordan jobber dere i dag? Hvilke steg går en ordre gjennom og hvordan deler dere informasjon mellom avdelinger og medarbeidere?

 • På hvilke områder har dere tatt i bruk nye løsninger allerede? Hva lærte dere av det?

 • Svært mange små og mellomstore bedrifter har løpende avtaler med IT-support. Hvordan fungerer det i praksis for dere?

 • Gå gjennom alle avtaler med leverandører. Hva koster de, og hva får dere igjen?

 • Norske bedrifter bruker 80 prosent av IT-budsjettene på å vedlikeholde gamle og ofte utdaterte systemer. Hvor mye av dine ressurser er knyttet opp til gamle avtaler og systemer? Hvilket handlingsrom har du her?

 • Hvordan er deres digitale infrastruktur?

 • Har dere den tekniske infrastrukturen av IT og verktøy som muliggjør endringer på en god måte?

Sikkerhet og god support er viktige aspekter. Hvordan ivaretas dette i dag?

Ta digitaliseringstesten

Få en kjapp pekepinn på hvordan din bedrift ligger an i digitaliseringen av sentrale funksjoner.

Ta digitaliseringstesten nå!

- Ønsker du gode tips om hvordan du skal gjennomføre en vellykket digitaliseringsreise bør du få med deg: Hvordan lykkes med digitalisering

Samfunnskritisk infrastruktur

Når vi snakker om samfunnskritisk infrastruktur tenker vi på infrastruktur som er kritisk for samfunnet, og som ved en alvorlig svikt medfører at samfunnet rundt oss ikke vil være i stand til å opprettholde alle leveranser av varer og tjenester som befolkningen trenger.

Samfunnet må kunne stole på at infrastrukturen håndterer informasjonen raskt, sikkert og pålitelig – hele tiden. Vi i Telenor eier og forvalter samfunnskritisk infrastruktur som sammen med våre tjenester på mobil, fastnett, lokalnett, trådløse nett, cybersikkerhet og bredbånd er kritiske for at det norske samfunnet fungerer. Nesten 80 prosent av all datatrafikk i Norge går gjennom våre tjenester og infrastruktur. Det gir oss et betydelig samfunnsansvar og betyr at vi må levere stabile og trygge tjenester, i alle deler av kriseskalaen, hele tiden.

Samspill mellom teknologi og mennesker

Hva mener vi egentlig når vi snakker om samspillet mellom mennesker og teknologi? Først og fremst handler dette om hvordan vi skal bygge opp systemer for å fremme størst mulig grad av effektivitet, sikkerhet og helse. Ny teknologi som effektiviserer, blir kun effektiv dersom man i tillegg gjør grep, tar beslutninger, iverksetter og styrer bedriften slik at arbeidsprosessene blir mer effektive og samspillet mellom mennesker og teknologi fungerer. Verdens beste tekniske løsning har ingen verdi hvis ikke menneskene som bruker den forstår løsningen og kan bruke den riktig. Teknologi er avgjørende, men den skaper ingen vinnere. Suksessen handler om å få menneske og maskin til å jobbe sammen på nye måter.

nettverksteknologi knytter mennesker sammen

Robotisering og automatisering

Automatisering og robotisering brukes innenfor mange ulike områder for å øke produktiviteten og løse oppgaver som ikke er egnet for manuelt arbeid. Å automatisere betyr at man tar i bruk funksjonalitet som finnes i eksisterende systemer, eller utvikler roboter, for å etablere automatiske prosesser slik at man slipper å gjøre arbeidsoppgavene manuelt. Automatisering bidrar enkelt og greit til å effektivisere utviklingen av prosesser og systemer, mens en robot kan utføre og erstatte mennesker til å utføre rutinemessig arbeid.

nettverksteknologi og automatisering

Intuitivt nettverk – nettverksplattform for fremtiden

Automatiser nettverket og sørg for forretningsmessig smidighet. Det forenkler operasjoner og muliggjør skaleringen, kompleksiteten og sikkerheten som kreves av milliarder av enheter som skal legges til Internett i fremtiden.

Se for deg et nettverk som er tilpasningsdyktig, selvlærende, som dynamisk endrer og omkonfigurerer seg selv, og alt dette samtidig som det oppdager malware i kryptert trafikk. Analytics sørger for å løse en utfordring ved nettverkssikkerheten man tidligere trodde var uløselig. Det brukes nettverksetterretning for å oppdage kjente angrepssignaturer selv i kryptert trafikk, noe som sørger for sikkerhet, mens personvernet opprettholdes. Det intuitive nettverket bygges i programvare, noe som skal gi både bedre fleksibilitet, produktivitet og ytelse for fremtiden.

Last ned GRATIS infografikk og lær alt du trenger å vite om intuitivt nettverk

Sertifisert Cisco gullpartner

Sammen med Cisco bygger vi det grunnlaget du trenger for å digitalisere, innovere og skape nye forretningsmuligheter. Som sertifisert gullpartner har vi bevist vår brede kompetanse på tvers av alle Ciscos teknologier, og har den nødvendige kompetansen for å forstå dine digitale utfordringer.

Som en ledende leverandør av nettverks- og sikkerhetsløsninger leverer vi forretningskritisk IT-infrastruktur til store og små virksomheter og hjelper til med å utvikle essensielle funksjoner tilpasset vårt moderne samfunn.

Verdi for deg som kunde

For deg som kunde innebærer det at vi har høy kompetanse og meget god kvalitet på utføring av leveranser. Våre kunder velger oss på grunn av vår sterke kunnskap og vårt gode rykte som samarbeidspartner. Tilliten har vi tilegnet oss via flere års leveranser av løsninger og konsulenter til bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor.

For å sikre at du får full verdi ut av dine investeringer, er vi opplært og sertifiserte for å integrere komplekse Cisco Lifecycle- tjenester sammen med dine løsninger.

Vi har kompetansen som skal til for å implementere avanserte ende-til-ende-løsninger, og gi deg tett støtte og oppfølging.

nettverksteknologi - Ciaco gullpartner

Hva kan et solid bedriftsnettverk løse?

Behovet for solid og effektiv nettilgang i hverdagen gjør bedriftsnettverk til en viktig tjeneste. IT-trender som mobilitet, Internet of Everything (IoE), bedre kjent som IoT (Internet of Things), digitalisering og skyløsninger forsterker behovet for en solid nettverksinfrastruktur. Mange virksomheter står overfor digitalisering av forretningsprosesser og kundegrensesnitt, og det er avgjørende å ha et godt datanettverk og sikkerhet på plass. Digitaliseringen fører til effektivisering av hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og økt produktivitet.

Hva må du vite om fremtidens datasenternettverk

Fremtidens datasenternettverk er datasenter som er skalerbare og enkelt kan tilpasses din bedrift. Denne typen løsning kjennetegnes av at den kan utvides og skaleres etter behov. Noe som betyr at ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet kan de justeres nær det uendelige, så lenge nettverket lar seg utvide. Du får enkelt kontroll på egne data ved å sentralisere data- og nettverksutstyr på egen lokasjon.

Dette handler om at man samler flere typer teknologier på samme fysiske plattform. Som for eksempel når servere, lagring, viritualisering og nettverk er integrert i samme fysiske enhet. Disse hyperkonvergerte datasenterløsningene kommer i alle størrelser. Løsningen gir deg en unik smidighet og man går fra store serverrom til enkle rack med alt integrert.

Den store fordelen er fleksibiliteten dette gir deg. Tenk å kunne bestille datasenter i den størrelsen du selv ønsker. Du kan starte i det små og bygge ut etterhvert. På denne måten får store og mindre bedrifter de samme fordelene og tilgang på helt like administrasjonsverktøy. Dette gir deg et datasenter for fremtiden som dynamisk tilpasser selskapets utfordringer og muligheter.

Lær mer om datasenternettverk og de mulighetene det gir deg

Hyperkonvergerte løsninger

Hyperkonvergerte løsninger er sammensatte løsninger med innebygget lagring, backup, nettverk og viritualisering i én og samme løsning. Løsningene blir administrert i samme grensesnitt, «one single pane of glass». Dette er det vi kaller fremtidens datasenter. Disse løsningene kjennetegnes av at de kan utvides, noe som betyr at ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet kan de skaleres nær det uendelige, så lenge nettverket lar seg utvide.

Application Centric Infrastructure

ACI, bransjens ledende programvaredefinerte nettverksløsning (SDN), gjør det mulig å bruke applikasjonsfleksibilitet og datasenterautomatisering. Du kan bygge multi-cloud nettverk med en konsekvent policy modell. Dette er den eneste SDN-løsningen som automatiserer nettverk og sikkerhet for arbeidsoppgaver innenfor og på tvers av fysiske servere, virtuelle maskiner eller offentlig sky. Du kan enkelt tilpasse tjenester etter hvordan dine behov endrer seg og vokser.

Virtualisering

Etter hvert som utviklingen i teknologien endres og omdefineres, skapes det nye prioriteringer for alle virksomheter. Virtualisering bidrar til raskere fremdrift av din digitale transformasjon. Det gir deg mulighet til å konkurrere og lykkes med programvare som fornyer grunnlaget for behandling av data. Muliggjør bygging av nøyaktig hva du trenger, slik du trenger det, for i dag og inn i fremtiden.

nettverksteknologi - virtualisering

Nyttig innsikt – innsiktsrapporter

Innsiktstjenester er en enkel inngangsbillett til et sikkert og stabilt nettverk. De sørger for å gi deg en grundig kvalitetsgjennomgang av hele bedriftens systemportefølje og avdekker eventuelle svakheter og sikkerhetshull. På bakgrunn av analyser og tester vil du få en utfyllende tilstandsrapport og anbefalinger om nødvendige forbedringstiltak. Du kan ikke starte et bedre sted hvis du ønsker en status på nettverk, hardware og software, samt sikkerhet før en utbedring eller oppgradering.

Vårt beste tips!
Et veldig godt utgangspunkt for å komme i gang er å kartlegge bedriftens tekniske fundament og modenhet. Vet du egentlig hvordan det står til med nettverket ditt? Har det huller, sprekker eller sikkerhetsbrister? Det beste tipset vi kan gi deg er å sjekke helsen på nettverket ditt. Det vil gi deg en fullstendig oversikt og en god rapport over tilstand og nødvendige tiltak.

Drift av nettverket – din digitale grunnmur

For mange bedrifter og organisasjoner er det kostbart å bygge nok kompetanse på alle fagområder innen IKT. Mange velger derfor å samle kompetansebygging rundt noen områder/applikasjoner og sette ut drift av løsningene. Det vil være klokt å velge en driftspartner som har et svært høyt faglig nivå innen de ønskede kompetanseområdene, noe som sikrer deg som kunde en problemfri hverdag. Vi i Telenor tilbyr driftsavtale som innebærer at vi tar fullt ansvar for driften av nettverket. Vi leverer også supportavtaler som sikrer deg tilgang til reservedeler, konsulenter og kompetanse når du har behov for det.

Drift etter beste praksis gir trygghet

En forutsetning for å kunne levere høy verdi til kundene er å ha full kontroll på de elementære driftsoppgavene. Vi benytter ITIL som rammeverk for driftsleveransen. Det innebærer at vi forholder oss til et kjent rammeverk og beste praksis for IT-drift. Dette gir dere trygghet til å kunne ha fokus på kjernevirksomheten. Telenor har lang erfaring med drift av nettverk, og vi har mange av bransjens klokeste nettverkshoder i vår organisasjon. Dette er med på å sikre høy kvalitet på tjenesten.

Lær mer om hva vi kan gjøre for deg.

Viktigheten av gode konsulenter og rådgivere

Mange virksomheter har digitalisering og modernisering høyt oppe på agendaen. Omstilling gjennom smart bruk av teknologi og mer effektive prosesser fordrer en solid digital grunnmur.

Har du et digitaliseringsprosjekt kan du kanskje trenge kompetente fagfolk som kan bistå med å ta de riktige teknologivalgene, utvikle strategier og utføre teknisk design. Fagfolk som også kan sørge for videre drift, implementering og dokumentering av den digitale grunnmuren, og gjerne stille med noen som kan ta ansvaret for å koordinere og lede prosjektet.

Du trenger noen som kjenner bransjen og markedet. Som ser mulighetene og realiserer potensialet. Sammen med deg, leverandørene og partnerne. En viktig leverandør som kan bli din strategiske og proaktive partner i organisasjonens digitaliseringsprosess.

nettverksteknologi - tjenester