Den digitale transformasjonen endrer mesteparten av dagens næringer. Og akvakulturbransjen er ikke noe unntak. Målsettingen er å ivareta fiskevelferd og bærekraft. Samt øke driftsresultat og øke sikkerheten for medarbeiderne.

Kostnadskontroll og økt produksjon gjennom forbedret drift og fokus på biologi og fiskehelse. Er avhengig av gode og digitaliserte data. Fjernfôring, økt bruk av sensorer og digitale arbeidsverktøy er første steg på veien.

For å digitalisere arbeidsprosesser og forretningsprosesser er det essensielt med en solid digital platform. Det ivaretar konnektivitet mellom ulike lokasjoner og med kombinasjoner av tilgjengelige teknologier. En forutsetning for Smart Havbruk og digitalisering av havbruksnæringen er å få merdene på nett.

Har du en strategi?

Er du klar for Internet of Things? Et internett der ting «snakker sammen» uten at vi mennesker er innblandet. Sensorer som samler store mengder data. Data du kan ta i bruk for å ta gode beslutninger. Har du en plan for sammenkobling av alle dine systemer og innhenting av produksjonsdata, samt hvordan du skal bruke informasjonen som blir tilgjengelig for å effektivisere din virksomhet? Og hva med sikkerheten når data blir kritisk for fiskevelferden?

Med en kombinasjon av teknologier bygger vi den digitale grunnmuren som sørger for viktig konnektivitet i havbruksnæringen.

4G/5G

Bruk av mobilnettet er svært egnet for lokaliteter i bevegelse og gir god kapasitet, stabilitet og fleksibilitet. Vi tester aktivt 5G for industrielle anvendelser. Les mer

IoT

IoT-teknologi bidrar til spennende og innovative løsninger i havbruksnæringen. Les mer

IoT/M2M

Maskin-til-maskin kommunikasjon via mobilnettet åpner opp for digitalisering og automatisering.

Radiolinje

Effektivt alternativ til fiber som produseres med lisensiert frekvens i Norges største driftsmiljø.

Nordic Connect

Samler all intern og ekstern kommunikasjon i et lukket nett. Les mer

Fiber

Ny teknologi krever fiber og større kapasitet på internettilkoblingen med overlegen stabilitet. Les mer

Big data & Analytics

Et viktig bidrag vil være å bruke innsamlede data for å sikre fiskevelferd og gjennom dette ivareta en kostnadseffektiv produksjon.

Digital grunnmur

En stødig infrastruktur er utslagsgivende når stadig flere produkter, tjenester, prosesser digitaliseres og konnektivitet er verdiskapende. Les mer