Med ny teknologi kan de fleste ting kobles til internett. Internet of Things (IoT) gjør at tingene kan kommunisere med hverandre og samle inn store mengder data. Det gjør at vi kan effektivisere arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester – og gjennom det øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet. Eksempler på bruksområder er sporing, droner og måling av strøm, vann og temperatur.