Internet of Things handler om å gi de fysiske tingene en digital stemme som kan bidra til å redusere kostnader og skape nye forretningmuligheter. Teknologien og nettverk ligger til rette for at at du kan komme raskt i gang. Du kan på kort tid få testet ut antagelsene dine med en Proof of Concept (POC - en mindre versjon av den endelige løsningen), og gjøre endringer til du har en ferdig løsning som kan skaleres opp i full størrelse. Eller se på mulighetene en ferdig løsning gir deg.

Slik kommer du i gang med IoT

De fleste IoT bruksområder trenger sensorer, kommunikasjonsnettverk, gateways som samler data fra flere sensorer, servere som behandler data og kontrollerer sensornettverket, analyseprogramvare og kanskje noe visualiseringsprogramvare på toppen.

Det første du må gjøre er å finne ut hva slags data du ønsker å få ut av de planlagte IoT-enhetene dine som for eksempel: temperaturmålinger, GPS-koordinater, video, samt hva de skal brukes til. De aller fleste IoT-løsninger gir mest verdi dersom man evner å utnytte dataene som fanges.