Nyttig informasjon i forbindelse med oppsett av utstyret

Her kan du lese om:

  • IP i mobilnettet

  • kategorier/typer

  • APN – access point name og

  • oppkobling

IP i mobilnettet

GPRS kom som et tillegg til GSM/2G og ble derfor omtalt 2.5G.

P’en i GPRS står for «packet» og var det første steget fra en oppkoblet linje til pakkebasert trafikk. GSM og GPRS krevde to pålogginger til nettet: 1) IMSI Attach og 2) GPRS Attach. I tillegg var det for GPRS nødvendig å gjøre en operasjon for å få tildelt IP-adresse.

Denne todelingen fantes også i UMTS/3G.

I LTE/4G finnes det noen rester av dette, selv om både tale og data er basert på pakkedata. For IoT brukes dette for SMS.

Om ikke SMS eller tale skal brukes så kan man på noen modem bruke kommandoen AT+CEMODE=0 for å velge kun pakkedata. AT+CEMODE=2 gjør at modemet registrerer seg for å motta SMS (CS/PS mode of operation).

Kategorier og typer

For IoT benyttes det vanligvis enkle og rimelige modemtyper. De nye protokollene som brukes for Cat-M/LTE-M og Cat-NB/NB-IoT er optimalisert for enkelhet, strømsparing og forbedret dekning.

Cat-1 og Cat-4 er også enkle modem, men er ikke i samme grad optimalisert. De benytter standard LTE-protokoller for kommunikasjon.

Cat-M og Cat-NB krever en antenne, Cat-1 og Cat-4 krever 2.

Det finnes en variant, Cat-1bis, som kun krever 1 antenne.

Valg av type modem blir en avveiing om dekning, strømforbruk, plass til 1 eller 2 antenner på enheten, behov for roaming.

Cat-NB støtte ikke tale eller SMS per i dag.

APN – Access Point Name

For å gi modemet og nettverket beskjed hva man ønsker å koble seg opp mot kan man spesifisere et APN (Access Point Name). Standard APN for IoT er «telenor.iot». Om APN ikke spesifiseres så styres man til rett/default APN av nettverket. APN er en adresse til et grensesnitt mot et nettverk. APN slås opp i en DNS.

Skjult for brukeren legger nettverket på landskode og nettverk i adressen, så man finner rett nettverk også i utlandet. En bruker i utlandet vil dermed be om nettverk «telenor.iot.mnc01.mcc242.gprs» som gir Internett tilgang via en gateway i Telenors nett (mnc01) i Norge (mcc242). Roamende enheter går altså veien om Norge for å komme på Internett.

I tillegg til APN så spesifiseres IP-versjon.

APN spesifiseres med kommandoen AT+CGDCONT. Eksempler:

AT+CGDCONT=1,"IP","telenor.iot" à IP versjon 4

AT+CGDCONT=1,"IPv6","telenor.iot" à IP versjon 4

AT+CGDCONT=1,"IPv4v6","telenor.iot" à Dual stack IPv4 og IPv6

AT+CGDCONT=1,"IP","" à IP versjon 4, bruk default APN

NB! Om man har et APN som krever brukernavn og passord (MDA-løsning) så må det spesifiseres med AT+CGAUTH-kommando.

Oppkobling

Selve oppkoblingen mot nettverk gjøres med en kommando. En del modem støtter flere måter av historiske årsaker. De vanligste kommandoene er:

Oppkobling med automatisk nettverksvalg:

AT+COPS=0 à Automatisk valg

AT+COPS=1,2,"24201" à Manuelt telenor

AT+COPS=1,2,"24201",9 à Manuelt telenor NB-IoT(modemspesifikk kommando)

Nettverkssøk kan gjøres med:
AT+COPS=?

Sjekk på status:
AT+COPS?

Kommandoer som AT+CEREG og AT+CGATT kan brukes men de er etterlevninger fra GPRS.