Det som er helt sikkert er at Internet of Things ikke bare er en trend, det er en del av en større digital utvikling med kunstig intelligens, talestyring, sensorer og big data. Ingen bransjer slipper unna. IoT-løsninger kan benyttes i alle sektorer som industri, kraft, helse, retail, utdanning, transport, byer og bygg. Og verdien i disse løsningene kan være formidable! For å lykkes trenger du en solid samarbeidspartner med kunnskap og evnen til å planlegge og implementere gode løsninger. Verdien av investeringen ved å ta i bruk IoT vil være effektivisering, ende-til-ende konnektivitet, bedre kontroll og økt økonomisk verdi.

Fordeler ved å ta i bruk IoT

Det hjelper deg å oppnå bedre effektivitet, produktivitet og innovasjon.

IoT vil forbedre sporing av utstyr, maskiner, verktøy og mer ved hjelp av sensorer og tilkoblingsmuligheter, noe som hjelper til med å dra nytte av sanntidsinnsikt.

Man kan lettere oppdage feil på utstyr og drive forebyggende vedlikehold for å forbedre eiendelens utnyttelse.

Bransjer som vellykket har tatt i bruk IoT

?

Helsesektoren

IoT i helsesektoren kan bidra til å holde mennesker trygge og friske, og frigjør tid slik at pasienter får mulighet til å samhandle mer med helsepersonalet. Det finnes mange applikasjoner: fjernovervåkning, integrering av medisinsk utstyr, smarte sensorer, høsting av helsedata, medisindispensere, pasientvarslingssystemer og digitale sykehus. Mange av disse tiltakene er livsviktige for enkelte pasienter og letter oppfølgingssamhandlingen med helsepersonell og hever livskvaliteten.

Les mer om hva vi gjør innen eHelse

?

Detaljhandelen

Forhandlere eksperimenterer i dag med IoT-løsninger for å spå, forutse og levere engasjerende handleopplevelser til sine kunder, som et ledd i å utnytte nye muligheter for lønnsom vekst. Noen av applikasjonene er: forbedre kundens handleopplevelse, øke kjøpet gjennom kryss-salg, presis lagerlogistikk, redusere tyveri og forbedre butikkdrift. IoT blir også brukt for å få innsikt i mobile bevegelsesdata slik at man kan spesialtilpasse tjenester og kommunikasjon til sine kunder.

?

Utdanningssektoren

IoT påvirker utdanningen vår og vil revolusjonere måten vi lærer på. Utdanningssektoren er i endring og teknologi hjelper til med å omdefinere dette nye konseptet for skoler og læring. Takket være ny teknologi kan studentene nå studere hvor som helst, de kan øyeblikkelig få tilgang til ekstra ressurser og oppgaver, og de kan være i kontinuerlig kontakt med lærere og andre medstudenter. Faktisk er IoT og digitalisering det perfekte verktøyet for å oppnå en mer kreativ, innovativ og tryggere skolehverdag. IoT i skolehverdagen kan gi bedre samhandling, effektivisere læringen, skape tryggere læringsmiljø, hjelpe elever med spesielle behov og forbedre administrasjonen.

?

Kraftbransjen

IoT byr på muligheter til å optimalisere energiforbruket hjemme eller på kontoret. Gjenstander som brytere, TV-apparater, lyspærer eller elektriske apparater som er koblet til Internett, og som vil effektivisere alle slags forbrukerenheter. Videre vil disse tilkoblede dingsene også tillate brukeren å fjernstyre enhetene sine. Vi snakker også om digitalisering av samfunnskritisk infrastruktur ved bruk av avansert droneteknologi og kunstig intelligens som vil være med å bidra til mer effektivt vedlikehold av og feilretting i strømnettene.

?

Transformasjon på arbeidsplassen

Mer sikkerhet, mer kontroll, mer produktive og effektive arbeidsmiljøer og mindre kostnader. Integrasjonen av IoT på arbeidsplassen forvandler måten vi jobber på. Smarte og trygge løsninger som gir adgang til arbeidsplassen, uavhengig av om du er i bilen, på kontoret eller ute i felten. Bedre inneklima, lysregulering, møteromslogistikk, arealutnyttelse og ende-til-ende konnektivitet er noen av mulighetene.

?

Industri

Fremtidens fabrikk vil være basert på IoT med mål om å lage autonome smarte maskiner. Produksjonsindustrien vil bruke sensordata, avanserte analyse- og automatiseringsteknologier for å øke effektiviteten og presisjonen, og redusere feil. Maskinlæring og M2M-kommunikasjon er andre muligheter for IoT i produksjonen.

?

Smarte byer

Smarte byer handler om at digitalisering kan gjøre fremtidens byer bærekraftige, effektive og trygge for innbyggere og næringsliv. Det er mange ulike tjenester knyttet til dette markedet. Noen hovedoppgaver i mange moderne byer er avfallshåndtering, luftkvalitetskontroll, støyovervåking, trafikkstopping og byens energiforbruk. Alle disse tjenestene kan aktiveres ved bruk av urban IoT. Gjennom å ta i bruk teknologi kan man gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.

?

Andre

IoT tilbyr en uendelig verden av muligheter og innovative løsninger i alle bransjer. Sport, finansielle tjenester, forbrukerindustri, bilbransjen, forsikring, myndigheter, media, miljøovervåking, infrastrukturstyring, landbruk, byggebransjen og havbruk. Den digitale transformasjonen endrer mesteparten av dagens næringer og akvakulturbransjen er intet unntak. Målsettingen er å ivareta fiskevelferd og bærekraft, øke driftsresultat og øke sikkerhet for medarbeiderne.

Les mer om vår digitalisering av havbruksnæringen

kontakt oss ikon, person med headset
Ring oss på 09000

Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med oss på 09000 dersom din bedrift hjelp til å velge riktig IoT abonnement!