Velferdsteknologi

Smarte sensorer og alarmer, og medisinsk avstandsoppfølging gir en tryggere hverdag.

Innovasjon

Vi utvikler nye innovative løsninger som effektiviserer arbeidsdagen slik at det blir mer tid til brukere og pasienter.

Fremtidens pasientbehandling gjør at nye sykehusbygg skal dekke nye behov og trenger ny type teknologi. Oslo universitetssykehus og Telenor samarbeider om hvordan 5G kan være med å bidra for gode og sikre løsninger.