Sykehusene har valgt oss som eneleverandør av telefoni. Gjennom samarbeidet vil vi understøtte de fremtidige endringsprosessene knyttet til digitalisering, økt mobilitet og enklere arbeidsprosesser.

info icon

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS fra 1. juli 2020. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologi-tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet!

For mer informasjon, og for å ta kontakt med oss i Tellu - besøk websiden 

Telenors fokusområder for digitalisering på sykehus

1.

Gjøre arbeidsflyten mobil

2.

Digitalisere pasientkommunikasjon

3.

Optimalisere driften med smarte sykehusbygg

4.

Medisinsk avstandsoppfølging