Sykehusene har valgt oss som eneleverandør av telefoni. Gjennom samarbeidet vil vi understøtte de fremtidige endringsprosessene knyttet til digitalisering, økt mobilitet og enklere arbeidsprosesser.

Telenors fokusområder for digitalisering på sykehus

1.

Gjøre arbeidsflyten mobil

2.

Digitalisere pasientkommunikasjon

3.

Optimalisere driften med smarte sykehusbygg

4.

Medisinsk avstandsoppfølging