Sykehusene har valgt oss som eneleverandør av telefoni.

Gjennom samarbeidet vil vi støtte de fremtidige endringsprosessene. Som digitalisering, økt mobilitet og enklere arbeidsprosesser.

Digitalisering gir ett moderne helsevesen.

Telenors fokusområder

1.

Mobil arbeidsflyt

Helsepersonell bruker mye tid på å gå mellom pasienter og vaktstasjoner.

Mye av tiden kunne vært spart ved å få tilgang til opplysninger, utføre oppgaver og få beslutningsstøtte der de er.

Med mobil arbeidsflyt får helsepersonell bedre tid til pasientbehandling og pleie. Vi tilbyr tjenester som gir sykehuset mulighet til å gjøre applikasjoner og informasjon mer tilgjengelig for sine ansatte. 

2.

Digital kommunikasjon med pasientene

Mange sykehus opplever at pasienter ikke møter til time eller at de kommer uforberedt.

Dette kan føre til tapt inntekt for sykehuset. Men også tapt mulighet til undersøkelse og behandling for pasientene.

Ved at informasjon blir lettere tilgjengelig for pasienten, kan man unngå at dette skjer. Denne informasjonen må de kunne få med digitale tjenester. 

3.

Smarte sykehusbygg

Ved å koble tingene i bygget til internett kan eiendomsdrift på sykehuset bedres.

Smarte sykehusbygg muliggjør bedre bruk av de ulike arealene. Samt effektiviserer driftsrelaterte oppgaver som renhold, tekniske installasjoner og vedlikehold.

Det gir også informasjon til de ansatte på sykehuset som kan forenkle kliniske arbeidsprosesser, som for eksempel hvor utstyr befinner seg og om de er i bruk. Eller hvilke sykehussenger som er ledige.

4.

Medisinsk avstandsoppfølging

Mange pasienter kan være hjemme når de får behandling fra et sykehus.

Dette gjelder særlig pasienter med kroniske lidelser som har behov for flere kontroller og innleggelser. Ved hjelp av avstandsoppfølging kan sykehusene tilby disse pasientene samme medisinske kvalitet, uten at pasienten må ta reisen til sykehuset.