Når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres. Økes også kravene til den digitale teknologien. Vi sørger for at du står støtt, er sikker og at du har den infrastrukturen som er nødvendig. Da kan du lykkes med innovasjon, nytenkning og bærekraftig verdiskapning.

Eldre mann sitter på en benk og ser på solnedgang

Offentlig sektor - Tilrettelegging for innbyggerne

Innbyggerne forventer tilgang på digitaliserte tjenester der de befinner seg. For det offentlige vil det være viktig å tilrettelegge informasjon om tjenester til innbyggerne. Og det må skje på en effektiv og enkel måte. Det kan dreie seg om formidling av tjenestetilbud. For eksempel innen barnehage, kultur og fritid, transport og parkering, vann og avløp, sosiale tjenester, skatt og næring eller plan og bygg. Innbyggerne forventer å ha tilgang til digitale tjenester via trådløst nett i det offentlige rom.

Lær mer om digitalisering av kommuner og byer

Student med bok og skulderveske står foran tavle

Utdanning med effektiv studiehverdag

Vi har lang erfaring med design og implementering av sømløs og smidig nettverksinfrastruktur. Gjerne hvor man kan bevege seg rundt uten å koble seg av og på. Personer i utdanning og dagens studenter forventer tilgang til trådløst nett. De har med seg en rekke enheter, det være seg mobil, nettbrett og laptop. I tillegg til studentene har forelesere og ansatte behov for tilgang. Både trådbundet og trådløst nett. Med en slik brukermasse trengs et robust og soneinndelt nett med høy oppetid.

Mann leser avis

Bank, finans og forsikring

Mange aktører innen bank, finans og forsikring har behov for å digitalisere forretningsprosesser. Og med dette legge til rette for mer effektiv betalingshåndtering, lånegodkjennelse og forsikringsutbetaling. Kundegrensesnittet er i økende grad digitalt. Og oppetid på tjenestene er kritisk. Sikkerhet blir stadig viktigere. Spesielt i en bransje der mye av trafikken må krypteres på grunn av personopplysninger.

Elveløp

Kraft – En bransje i endring

En bransje bestående av kraftprodusenter og kraftdistributører som leverer kritisk infrastruktur, er underlagt strenge regulatoriske krav (beredskapsforskriften). Bransjen står overfor store endringer i en tid der mye kan og skal digitaliseres. Solide nettverk- og sikkerhetsløsninger er svært viktig når kraftverk, bioanlegg og trafostasjoner nå digitaliseres. Vi har god kjennskap til kravene til driftskontrollsystemer og kan hjelpe med helhetlige løsninger som sikrer systemet i henhold til lovpålagte krav.

Industriell robot

Den fjerde industrielle revolusjon

Den fjerde industrielle revolusjon er her – den går under betegnelsen Industri 4.0. Dette handler om digitalisering av industrien for å opprettholde konkurransekraft og innovasjon. Det kan være nødvendig å utvikle nye forretningsmodeller i tillegg til å forbedre og digitalisere eksisterende prosesser. I fremtidens industrielle virksomheter vil fabrikkene være så fleksible at produkter kan tilpasses den enkelte kundes ønske uten at det koster mer enn storskalaproduksjon. En viktig byggekloss for å nærme seg dette er en digital grunnmur hvor de ulike delene i din verdikjede kan kommunisere på en sikker og effektiv måte.

Mærer

Digitalisering av havbruksnæringen

Vi har utviklet et helhetlig konsept for konnektivitet til havs, som legger grunnlaget for digitalisering og effektivisering av havbruksnæringen. Mange steder er det ønskelig å flytte fiskeoppdrettsanleggene lenger ut til havs. Miljøspørsmål, lakselus og mangel på automatisering kan bremse industriens vekst. En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett. Når merdene er på nett kan fôringsprosessene automatiseres, fiskehelsen overvåkes, og antall fisk og størrelse kontrolleres. Med dette legges det til rette for fjernarbeid og forenkling og automatisering av prosesser.

https://www.telenor.no/bedrift/digitalisering/havbruk/

Retail

Effektiv og sikker butikkdrift

Vi har god kjennskap til utfordringene handelsbransjen står overfor, og har levert solid sikker nettverksinfrastruktur til mange aktører i bransjen. Prising og skilting skjer digitalt og varebestilling automatiseres. Vekslingsautomater, panteautomater, vekter, håndskannere, kasseapparater og selvbetjeningskasser skal alle være på nett til enhver tid. Kundene har handlelapp eller oppskrift på mobilen og forventer trådløst nett i butikken. For butikkdriver er det interessant å innhente informasjon om trafikkdata og kundeflyt for å kunne skreddersy kundedialog og optimalisere bestilling av varer.

https://www.telenor.no/bedrift/digitalisering/retail/

Oljeplatform

Ny teknologi til både onshore og offshore

Sammenkobling er viktigere nå enn noen gang for olje- og gassindustrien. Bransjen opplever økende behov for effektivisering av prosesser. Det oppstår nye utfordringer knyttet til IT-sikkerhet, endringer i arbeidsstyrken og helse og sikkerhet. Aktørene søker ny teknologi til både onshore og offshore. Det foreligger et behov for å sammenstille IT-innovasjon med det operasjonelle miljøet, med mål om å integrere informasjon, data, mennesker og prosesser gjennom verdikjeden. Vi leverer nettverk- og sikkerhetstjenester, som sikrer kontroll og tilrettelegger for bruk av IoT som effektiviserer produksjon og forbedrer arbeidsmetodikk.

Telenor-fordelene

Dekning ikon

Telenor-dekning

Verdens raskeste mobilnett

Les mer
Døgnåpen kundeservice ikon

Hjelp og veiledninger

Trenger du hjelp kan du søke i våre veiledninger

Les mer
Egen kontaktperson Ikon

Egen kontaktperson

Personlig service, selv for små bedrifter

Les mer
Totalleverandør Ikon

Totalleverandør

Vår bredde og tyngde gjør det enkelt å være kunde

Les mer
Finn forhandler ikon

Forhandler i nærheten

Finn forhandler nær deg

Les mer