Nettverk - Bedriftens digitale grunnmur

Sørg for at virksomhetens nettverket presterer på sitt beste, med færre feil, uten alvorlige sikkerhetshendelser og mindre nedetid. Da kan alle ansatte utføre sine daglige oppgaver mer effektivt. Noe som igjen vil bidra til økt produktivitet og konkurransekraft.

Vi leverer WAN, LAN og Wi-Fi (Wi-Fi 6) over Telenor fiber og 4G (5G)