Dette får du med SD-WAN som tjeneste:

 • Sikker konnektivitet mellom din bedrifts lokasjoner

 • Høy oppetid i nettverket

 • Effektiv kommunikasjon mot skytjenester

 • God innsikt i nettverket

 • Forutsigbar månedspris

 • Tilgang på markedsledende kompetanse på nettverk, sikkerhet og prosjektledelse

 

Ønsker du å høre om mulighetene?
Fyll ut skjema og så kontakter vi deg.

Sjekk muligheter

SD-WAN som tjeneste gir deg:

Med SD-WAN som tjeneste får dere en smidig og sikker nettverksinfrastruktur og et moderne digitalt landskap. Tjenesten etablerer effektiv tilkobling mellom geografisk spredte lokasjoner og mot skytjenester. Med SD-WAN som tjeneste vil dere enklere kunne sikre og effektivisere kravet til økt digitalisering, samtidig som det bygges robusthet og kontroll for fremtiden. Ved å kjøpe tjenesten fra oss benytter man en partner med høy kompetanse innen drift og utvikling av nettverk, understøttet av en bred produktportefølje for å supplere tjenesten med relevant innhold. Samtidig får man tilgang til Telenors moderne fiber- og mobilnett, som gir kunder ende-til-ende kontroll over SD-WAN løsningen.

SD-WAN som tjeneste - Innsikt og selvbetjening

Innsikt og selvbetjening

 • Enkel oversikt over alle komponenter gjennom intuitive kundeportaler

 • Innsikt i helsen til SD-WANet

 • Mulighet for effektiv feilsøking

 • Selvbetjening gjennom kundeportal

SD-WAN som tjeneste - Integrert sikkerhet

Integrert sikkerhet

 • Krypterte forbindelser

 • Sikkerhetsmekanismer tilpasset virksomhetens behov

 • Segmentering og standardisering

SD-WAN som tjeneste - Økt effektivitet

Økt effektivitet

 • Ende-til-ende kontroll over applikasjoner i nettverket

 • Intelligent trafikkstyring basert på sanntidsdata gir økt ytelse

 • Automatisering muliggjør raske endringer

SD-WAN som tjeneste - Optimalisert for skytjenester

Optimalisert for skytjenester

 • Raskeste vei til sky gir god brukeropplevelse

 • Applikasjonsbasert trafikkstyring

SD-WAN som tjeneste - Solid samarbeidspartner

Solid samarbeidspartner

 • Ekspertise på nettverk og sikkerhet

 • Varig samarbeidspartner som sikrer trygg overgang til ny løsning

 • Mulighet for at én leverandør kan ta totalansvar for hele WANet. SD-WAN anbefales levert på Norges mest robuste fiber- og mobilnett levert av Telenor

SD-WAN som tjeneste - Cisco gullpartner

Cisco gullpartner

 • Utviklet i partnerskap med Cisco

 • Tjeneste basert på markedsledende Cisco SD-WAN teknologi

 • Sertifisert ekspert-kompetanse som sikrer høy kvalitet på leveranse og drift

SD-WAN som tjeneste passer for deg som ønsker å la oss drifte WAN-et ditt, er opptatt av moderne sikkerhetsløsninger, aksessfleksibilitet, applikasjonsprioritering og bedre innsyn i nettverkets helse og status.  Nettverkstjenesten har høy tilgjengelighet, stabilitet og kvalitet, og leveres på en oppdatert skalerbar plattform.