Digitalisering

Digital fremtid og veien videre

Vi ser nye muligheter for spennende endringer på veien videre med digitalisering. Tiden er inne for å bygge videre på det vi allerede har, utvide horisonten og tilrettelegge for en digital fremtid. 

Digital fremtid

Det er lett å føle at man er for sent ute og dårlig forberedt i møte med digitaliseringskrav, ny teknologi og nye muligheter.På et overordnet nivå handler det om å gå fra en situasjon der IT-utviklingen i virksomheten drives av umiddelbare behov og akutte situasjoner, til en situasjon der IT-løsningen er samstemt med, og drevet av, virksomhetens forretningsbehov.

Mulighetene er overveldende. Samtidig er det viktig å minne oss selv på at en av de viktigste forutsetningene for digitalisering er noe så grunnleggende som nettverk, infrastruktur og endringsvilje. Vi glemmer fort at boksene som før sto på datarommet og som i dag stadig oftere befinner seg i skyen, i realiteten er kritiske byggesteiner i fremtidens digitaliserte samfunn.

Vi er på full fart inn i en digital fremtid. La oss spille på lag og oppnå unike ting.

Hva skal til for å lykkes med en digital fremtid?

Vi kan ikke bare pøse på med ny teknologi og tro dette vil sikre videre utvikling. Vi må også sikre at vi får utnyttet teknologien best mulig og sørge for at den er i stand til å møte nye krav fra kunder og ansatte.

Digitalisering er et vidt begrep som favner mye. I denne sammenhengen snakker vi om hva som skjer når stadig mer informasjon, produkter, tjenester og prosesser tar steget fra en fysisk til en digital tilstedeværelse.

Men digitalisering beskriver også en måte å jobbe på. En måte å tenke på. En måte å organisere samfunn og virksomheter på. Og en måte å bygge alt fra nettverk og datasentre til strømnett og offentlige tjenester.

Digitalisering er alltid ment for å resultere i en eller flere endringer. For å få effekter ut av digitalisering må du sørge for at endringene blir varige. Den største utfordringen man står overfor, er manglende tilpasning til endringer i omgivelsene.

Vi snakker om å sende alt, lagre alt, beregne alt

En digital virksomhet er en bedrift eller organisasjon som har gjennomgått digitalisering.

Det vil si en bedrift som har tatt inn over seg at man nå kan sende alt, lagre alt, og beregne alt. Og som bruker den forståelsen til å konkurrere og utvikle seg.

Klar for den digitale reisen?

Fremtidig verdiskapning avhenger av vår evne til digital omstilling. Globalisering, enorme mengder data (Big Data), sensorteknologi, Internet of Things, nye, digitale forretnings-modeller og et kontinuerlig fokus på innovasjon endrer konkurranse-situasjonen for mange virksomheter.

Endringene kommer hurtig. Syv av ti norske bedrifter mener at digitalisering er avgjørende for at de skal være konkurransedyktige om fem år.

For å hjelpe virksomheter med deres digitale reise har vi laget en e-bok:

Med denne lille boken om digitalisering og blikking inn i en digital fremtid. Ønsker vi både å formidle at det etablerte, det vi kan fra før, løsningene vi allerede har utviklet og investert i, er grunnlaget for det vi skal bygge i fremtiden. Og at vi foreløpig har til gode å møte noen med et så dårlig utgangspunkt at vi ikke har kunnet hjelpe dem med å gjøre virksomheten generelt og IT-løsningen spesielt, «future ready», «nettverksklare» – kort og godt i stand til å møte nye krav fra kunder og ansatte i kjølvannet av en veldig spennende teknologiutvikling.

Det viktigste budskapet er egentlig dette: Uansett hvor du befinner deg, er det ikke for sent å starte den digitale reisen og gjøre seg klar for en digital fremtid.

Gi IT-sikkerheten nok fokus

Utfordringene i det digitale rom går på tvers. Både av kommuner, sektorer og virksomheter.

Endringstakten og hastigheten utfordrer sikkerhetsarbeidet. Virksomhetene har selv hovedansvaret for å beskytte sine egne verdier. Samt bygge motstandsdyktighet, og ruste seg mot cyberangrep.

Sikkerheten er en viktig brikke i den digitale grunnmuren og absolutt riktig å ta med i planleggingen av en digital fremtid.

En dyktig samarbeidspartner

Et godt tips vil være å finne seg en dyktig samarbeidspartner. En som kan se dine utfordringer, gi råd og løse problemer sammen med deg. Digitaliseringen av samfunnet skaper hele tiden nye verdier og utviklingsmuligheter, men utvider også sårbarhetsflatene til det vi ønsker å beskytte. Å kunne ha tillit til at en samarbeidspartner tar vare på IT-sikkerheten din i digitaliseringsprosessen vil kunne gi deg den tryggheten du trenger.