Enkel kontroll på egne data

Denne typen løsning kjennetegnes av at den kan utvides og skaleres etter behov. Noe som betyr at ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet kan de justeres nær det uendelige, så lenge nettverket lar seg utvide. Du får enkelt kontroll på egne data ved å sentralisere data- og nettverksutstyr på egen lokasjon.

Dette handler om at vi samler flere typer teknologier på samme fysiske plattform. Som for eksempel når servere, lagring, viritualisering og nettverk er integrert i samme fysiske enhet. Disse hyperkonvergerte datasenterløsningene kommer i alle størrelser. Vi står for implementeringen og dere står for driften. Løsningen gir deg en unik smidighet og man går fra store serverrom til enkle rack med alt integrert.

Den store fordelen er fleksibiliteten dette gir deg. Tenk å kunne bestille datasenter i den størrelsen du selv ønsker. Du kan starte i det små og bygge ut etterhvert. På denne måten får store og mindre bedrifter de samme fordelene og tilgang på helt like administrasjonsverktøy. Dette gir deg et datasenter for fremtiden som dynamisk tilpasser selskapets utfordringer og muligheter.