Vi tilbyr hyperkonvergert infrastruktur. Skalerbart for fremtiden. En konkurrent og supplement til skyen. ferdig satt opp med alt man trenger av server, lagring, nettverk og administrasjon.

Hvorfor velge hyperkonvergerte løsninger?

Hyperkonvergerte løsninger er sammensatte løsninger med innebygget lagring, backup, nettverk og viritualisering i én og samme løsning. Løsningene blir administrert i samme grensesnitt, «one single pane of glass». Dette er det vi kaller fremtidens datasenter. Disse løsningene kjennetegnes av at de kan utvides, noe som betyr at ved å legge til flere noder med både prosesserings- og lagringskapasitet kan de skaleres nær det uendelige, så lenge nettverket lar seg utvide.

Fordeler med hyperkonvergerte løsninger

Skalerbart og fremtidsrettet

Viritualiserte og programvarebaserte ressurser

Programvarebasert lagring (Software Defined Storage - SDS)

Programvarebasert prosessering (Software Defined Compute)

Standard og utbredt maskinvare

Samlet grensesnitt for administrasjonen av systemet

Reduserer kostnader til drift og frigjør tid og ressurser